Kostelík OPEN

Mezinárodní mistrovství Kostelíka v kuličkách se letos konalo v sobotu 26.6. v Kostelíku na návsi. Mezinárodních závodů se zúčastnilo celkem 16 borců všech váhových i věkových kategorií. Krátce po 16.00 se závodnici začali scházet na vymezeném hřišti. Pro letošní ročník jury vybrala standardizované hliněné závodní kuličky, takže všichni borci na startu měli stejné podmínky.  V souladu s mezinárodně platnými pravidly (zvláště v Kostelíku a okolí) každý účastník hází třemi kuličkami, které pak postupně cvrnká do důlku. Postrkávání nebo posun kuliček nepatří mezi uznané techniky. Počítá se počet cvrnků, které každý závodník potřebuje k dostání kuliček do důlku.

Po krátkém vysvětlení pravidel závodník Radim předvedl brilantní cvičný hod, který ovšem v samotném závodě nezopakoval a propadl do průměru.

Rozhazování jednou kuličkou určilo pořadí závodníků a borci nastoupili na odpalovací čáru a už jsme byli přímo v závodě. Někteří borci předvedli standardní výkony, ovšem někteří závodníci navzdory různým handicapům se vypnuli k vynikajícím výkonům a překvapili nejen sami sebe, ale i přihlížející a fandící diváky. Vítězem turnaje se stal Ctibor s brilantním výsledkem 4, který tak dal vzpomenout na výkony letos absentujícího Sama. Mezi příjemné překvapení turnaje se zařadil Adam, který vlastně s nulovou závodní zkušenosti chopil příležitost za pačesy a jenom vzhledem k nešťastné shodě okolností se neprobojoval na první místo. Favorit a loňský šampion Jarek tentokrát zabojoval, ale stačilo to pouze na 3. místo v mezinárodním turnaji. Třetí místo bylo ovšem dělené a stejný výsledek vybojovala předsedkyně jury Alena a další překvapení turnaje Jana W., která dala vzpomenout na léta praxe a odříkání, kdy v prachu velkoměsta denně koulela kuličky. Holt pořád platí, co se v mládí naučíš… Mezi ty, kteří v turnaji propadli, patřil Radim, Láďa a další spolufavorité. Brilantním výsledek na hranici fyzických možností překvapil Petr W.

Příjemným překvapením turnaje byly také nadějné výsledky nastupující generace. Velmi aktivně se do soutěže zapojili Kubík a Honzík a svými výkony pěkně protáhli pérka ostříleným matadorům turnaje.

Po mistrovském turnaji a předání pohárů a diplomů oceněným závodníci společně zhodnotili výsledky, celkovou sezónu kuliček v Kostelíku a probrali i další akce.

KOSTELÍK OPEN již tuto sobotu

Mezinárodní vrcholné setkání všech cvrnkačů do kuliček vypukne v Kostelíku již tuto sobotu 26.6. 2021 od 16:00 na návsi. Připraveny jsou skvělé podmínky známého cvrnkacího stadionu U kaple, kde očekáváme vysokou účast světových borců a velké davy diváků. Pro některé hráče připomínáme, že se hraje s hliněnkami.

Takže zveme všechny v Kostelíku, kteří ještě nezapomněli si hrát a chtějí si hrát, na tradiční českou hru. Ano, vzletný úvod je tu kvůli KULIČKÁM. Vyštrachejte staré šuplíky, najděte hliněnky a v sobotu  od 16.00 jdeme na to.

Nejbližší plány

Velmi pomalu dáváme dohromady plány na léto. Letní sezónu zahajujeme tradiční kuličkiádou, kterou Alena P. připravuje na sobotu 26.6. odpoledne na návsi. A upozorňuji, že hrát budeme s hliněnkami a nikoliv se skleněnkami. Tak již trénujte, ať jste na Kostelík Open v plné formě.

Na léto plánujeme různé diskuze v kapli a první již potvrdil pan Roman Hartl, který si pro nás připraví povídání o historii zdejšího kraje nebo o významných osobnostech. Také doufáme, že Míra Tupý nám něco řekne o motokrosových závodech Šestidenní a připomene tak slavné příběhy, kdy Jawa a ČZ vládly tomuto sportu.

Protože jsme nemohli uspořádat čarodějnice, plánujeme na začátek prázdnin také společné setkání na návsi spojené stejně jako loni s pečením krůty a uvidíme, zda-li se nám to podaří naplánovat na sobotu 10.7.  Už se sbíhají sliny.

Připravujeme i Kostelík na Berounce a další akce, ale vítáme i další nápady, které máte vy nebo je postupně přinese čas.

Staráme se o švestičky

Tak jak postupně slábne riziko pandemie, obnovujeme také aktivity našeho OS Kostelík.

V sobotu 22.5. 2021 Jarek Kratochvíl a Milan Let krásně obsekali křovinořezem naše švestičky, které rostou u silnice k Berounce. Díky loňskému vlhkému létu se stromky chytily a až na malé výjimky se jim daří snad docela dobře. Nyní jsou obsekány okolo a pokud by nějaká žínka nebo žnec (existuje to slovo?) chtěl pomoci a srpem obsekat trávu okolo kmínků, moc by se švestičkám ulevilo.  Dopředu děkujeme za pomoc.  Fotky z práce Jarka a Milana jsou zde.

Vzpomínka na konec války v Kostelíku

Aleš Opatrný našel krásný popis konce války v Kostelíku, který vyvěsil na nástěnku u zastávky. A protože papír na nástěnce brzy oprší nebo zmizí, požádal jsem Aleše o kopii a on byl tak laskavý a poslal mi tento text. Autorem textu je pravděpodobně jeho dědeček pan Alois Mourek. A nyní se můžete začíst, jak to tehdy na konci války v květnu 1945 vypadalo v Kostelíku.

 

Průběh odboje v obci Kostelík – činnost před 5. květnem 1945

Několik měsíců před revolucí přišlo do lesů obklopujících naši obec několik Rusů. Byli to zajatci, kterým se podařilo uprchnout z německých koncentračních táborů. Byli ve stavu velmi sešlém, vyhladovělí a v nedostatečném oděvu. Obyvatelstvo naší obce poskytlo jim oděv, jakož i potřebné nářadí nutné k životu a vybudování obydlí /krytu/ v blízkém lese. Ode dne příchodu až do zakončení revoluce byli zásobováni potravinami od obyvatel naší obce.

Uvědomělými obyvateli obce byl poslouchán po celou dobu války zahraniční Československý rozhlas. Byly tvořeny vlastenecké kroužky, které pak položily základ k ustanovení revolučního Národního výboru v obci.

Dne 5. května 1945 byl v obci Kostelíku proveden státní převrat. Byly odstraněny německé nápisy a vztyčeny čsl. a spojenecké vlajky. Ustanoven byl revoluční Národní výbor, který převzal vedení a správu obce. Dne 6.května byla dobrovolníky naší obce vytvořena partyzánská jednotka v síle 15 mužů. Jejím velitelem byl jednohlasně zvolen četař československé armády Karel Beneš z Kostelíka. Výzbroj jednotky skládající se ze 14 vojenských pušek, nábojů byla vyžádána po osvobození města Rakovníka dne 5.května 1945 z tam ukořistěných zbraní. Osvobození města Rakovníka se zúčastnili i někteří členové naší partyzánské skupiny.

Jmenný seznam členů partyzánské skupiny Kostelík:

Velitel skupiny – Beneš Karel  Kostelík č. 11    nar. 3.4.1914

 

Mužstvo:

Mourek Alois      Kostelík č. 7        nar. 28.2.1909

Šíma František        „         č. 8         „     13.3.1915

Kožený Václav       „         č.22        „      10.3.1909

Macák Antonín       „         č.10        „     26.12.1913

Kraus Josef             „         č.17        „      11.11.1896

Kraus Miroslav       „         č.17        „       25.1.1917

Macák Jindřich      „          č.23        „      10.7.1911

Mach Bohumil       „          č.26        „       28.8.1915

Beneš Josef            „           č.27       „       13.12.1893

Koutecký Frant.     „           č.29       „       31.12.1918

Moucha Mir.          „           č.31       „        3.5.1922

Vildt Josef              „           č.33      „        17.5.1911

Vyskočil Josef        „           č.30      „         21.10.1920

Kupša Miloslav      „           č. 9

 

Činnost partyzánské skupiny obce Kostelík

Dne 6. května 1945 obsadila četa lesnatý úsek okresní silnice od naší obce k řece Berounce ve směru na Plzeň. Spolu s partyzánskou skupinou Zvíkovce a partyzánskou skupinou utvořenou z ruských zajatců byl tak střežen důležitý silniční most přes řeku Berounku. Dne 7.května 1945 snažil se silnicí námi střeženou projet ve směru od Rakovníka k Plzni transport ustupujících německých vojsk ve třech velkých automobilech. Transport skládající se ze dvou velkých autokarů a jednoho nákladního auta byl k odvrácení pozornosti označen vlajkou červeného kříže. Je zajímavé, že se jim tak podařilo projeti i městem Rakovník a všemi obcemi až na nejjižnější okraj okresu. Dvě vozidla byla zastavena a zajata i s posádkou u mostu přes Berounku ruskými a zvíkoveckými partyzány. Jeden velký plně obsazený autokar tohoto transportu byl zastaven naší partyzánskou hlídkou. Hlídka držela Němce tak dlouho v šachu, než přišla celá naše četa a je odzbrojila a zajala. Posádka skládající se z německého vojska a svazu SS, několik žen s dětmi byla v ozbrojeném doprovodu transportována do Rakovníka, ženy s dětmi poslány na Kralovice. Vozidla jakož i velké množství zásob, které vezli sebou, byly zajištěny  Československému státu.

Po příchodu Rudé armády dne 10.května 1945 pročišťovala naše četa okolní lesnatý kraj a hlídkovala  v noci v obci a okolí. Tak se dělo až do likvidace naší partyzánské jednotky dne 8.června 1945, kdy byl dán rozkaz k odevzdání zbraní.