V sobotu staré rakovnické pověsti, v neděli Mariánská Týnice

Pozvali jsme v sobotu 21.8. 2021 do Kostelíka velkého znalce dějin Rakovnicka a Slabecka, historika a publicistu Romana Hartla, který přišel vyprávět o starých pověstech a příbězích, které se vážou k Rakovníku. Roman Hartl napřed zmínil jedinečnou postavu faráře Mikuláše Karlacha a připomenul, že letos slaví naše kaple sv. Máří Magdaleny 150 let od svého postavení a vysvěcení. Poté jsme se již dostali k pověstem o založení Rakovníka od Krokovy družiny až po chudou mlynářku, která nasytila svoje hladové děti raky. Zabrousili jsme i do pověstí o hradě Hlavačově, který stál před Rakovníkem, a je v něm ukryt zakletý poklad a skončili jsme u příběhu o gotické madoně z kostelíka sv. Jiljí, která se stala slavnou v USA.  Roman Hartl vždy přečetl konkrétní příběh a poté jsme k historickým, nebo vlastivědným souvislostem příběhu dále diskutovali snažili se odlišit historické jádro od často poetického příběhu.

Na diskuzi do Kostelíka přišlo a přijelo celkem 35 nadšených posluchačů, někteří byli i přespolní, kteří si přišli poslechnout povídání o starých pověstech. Knížka těchto příběhů vyjde někdy letos na podzim a budeme, až bude knížka vydána, o tom tady na webu informovat.

V neděli 22.8.2021 jsme plánovali společný výlet do Mariánské Týnice podívat se na znovuobnovený skvost barokního stavitelství Jana Blažeje Santiniho Aichela. Po loňském vyprávění paní Bukačové to byla další možnost seznámit se nejen s genialitou stavby Santiniho, ale i s urputností a odhodláním, které bylo potřeba, aby stavba polozbořeného chrámu zase vyrostla do své barokní krásy. Nakonec se nás vypravilo pouze 8 od Marků a Perlínů, ale Týnici jsme si i se skvělou průvodkyní opravdu užili.

Obnova Mariánské Týnice aneb jak se staví baroko

V sobotu 29.8. přijela do Kostelíka paní dr. Irena Bukačová,  ředitelka Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici a hlavní duše  obnovy a záchrany krásného barokního skvostu u Kralovic. Mariánskou Týnici postavil Jan Blažej Santini – Aichel jako poutní místo plaského kláštera a později zrušil Josef II. Chrám střídal v 19. století vlastníky a nikdo nebyl schopen nebo ochoten udržovat nádhernou stavbu v dobrém stavu.  V chrámu jako důsledek chybějící péče propadla v roce 1920 hlavní kopule a později spadly i klenby v ambitu. Díky úsilí a velké práci celé řady nadšenců chrám, prelatura, ambity a vše ostatní dnes opět stojí a svítí svojí monumentalitou do krajiny. Posledních 30 let, kdy barokní klášter vstává z ruin, je hlavním hybatelem paní PhDr. Irena Bukačová, která organizuje, zajišťuje a pečuje o Národní kulturní památku. Postupně okolo sebe vytvořila skupinu stejně nadšených odvážlivců, kteří se pouští do barokního stavění, poznávají, jak tehdejší zednici a tesaři stavěli kopuli chrámu s obrovským rozpětím, na kopuli lucernu a ještě na lucerně věžičku s bání, jak se projektuje a obnovuje ambit, jak se dělá barokní výzdoba, která přesně odpovídá duchu a smyslu barokního vnímání světa. Každý výjev na stěně nebo v kopuli má svůj duchovní význam, přesně odpovídá tradici cisterciáckého vidění světa a znázorňuje témata podstatná pro duchovní společnost 17. nebo 18. století.

Tým okolo paní Bukačové s entusiasmem a vírou v dobrý výsledek zahájil práce na obnově celého areálu v 90. letech. Roku 2005 se podařilo dokončit stavbu kopule a zastřešit hlavní chrám, postupně bylo opraveno proboštství, existující západní ambit. V roce 2020 bude dokončen i symetrický východní ambit podle původních plánů Santiniho – Aichela, který ale v době, kdy klášter fungoval, nikdy nebyl dostavěn. Teprve 300 let po vypracování návrhu stavby bude celý areál dokončen a Santiniho dílo bude dovršeno.

Paní Bukačová v Kostelíku nadšeně, ale přitom s obrovskou pokorou, vyprávěla o celé práci, výklad doprovodila celou řadou unikátních fotografií z historie ale i ze stavby kopulí a více než 30 posluchačů nadšeně poslouchalo. Nádherný zážitek, děkujeme za něj.

Mariánská Týnice

Asi 3 km od Kralovic v okrese Plzeň -sever je obnovený kostel a probošství v Mariánské Týnici jako jedna z jedinečných památek barokních západních Čech. Barokní kopule kaple v se roce 1920 zřítila a i přes existenci Spolku za záchranu Mariánské Týnice se nepodařilo do II. světové války obnovit památku a intenzita prací a vůle obnovit církevní památku po roce 1948 byla velmi slabá. Teprve po roce 1990 se rozběhly rekonstrukční práce naplno a v roce 2000 se podařilo dokončit jedinečnou rekonstrukci celé kaple. Areál dosal novou fasádu a nové výstavní prostory a v současné době jsou v něm umístěny jednak stálé expozice a dále jsou v areálu výstavy a pořádají se zde i koncerty. Celý areál spravuje Regionální muzeum severního Plzeňska .
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.
Pokud budete v létě v Kostelíku, určitě neprohloupíte, pokud se vypravíte přes Chříč do Kralovic a navštívíte Mariánskou Týnici.
Více infoamcí najdete na www.marianskatynice.cz

Výstavy v roce 2009

 • 30. 04. – 31. 05.    Hana Storchová – grafické listy
  Oldřich Drahotušský – plastiky
   
 • 04. 06. – 12. 07.    Z historie kasáren v Kralovicích – vojenské tradice 20. století
  – výstava k výročí založení kasáren v Kralovicích. Doprovodná akce – koncert vojenské hudby 35. pluku, vojenská technika a setkání pamětníků.
   
 • červenec – srpen     Václav Fiala – sochy, objekty
  – výstava v kostele Zvěstování Panny Marie
   
 • 14. 07. – 06. 09.    Josef Ptáček – Zámecké parky – fotografie
   
 • 09. 09. – 18. 10.    Kralovicko ve středověku
  – nejnovější archeologické nálezy z města a okolí
   
 • 24. 10. – 31. 12.    Od svatého Martina do Hromnic
  – lidové zvyky a církevní tradice na severním Plzeňsku