Obnova Mariánské Týnice aneb jak se staví baroko

V sobotu 29.8. přijela do Kostelíka paní dr. Irena Bukačová,  ředitelka Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici a hlavní duše  obnovy a záchrany krásného barokního skvostu u Kralovic. Mariánskou Týnici postavil Jan Blažej Santini – Aichel jako poutní místo plaského kláštera a později zrušil Josef II. Chrám střídal v 19. století vlastníky a nikdo nebyl schopen nebo ochoten udržovat nádhernou stavbu v dobrém stavu.  V chrámu jako důsledek chybějící péče propadla v roce 1920 hlavní kopule a později spadly i klenby v ambitu. Díky úsilí a velké práci celé řady nadšenců chrám, prelatura, ambity a vše ostatní dnes opět stojí a svítí svojí monumentalitou do krajiny. Posledních 30 let, kdy barokní klášter vstává z ruin, je hlavním hybatelem paní PhDr. Irena Bukačová, která organizuje, zajišťuje a pečuje o Národní kulturní památku. Postupně okolo sebe vytvořila skupinu stejně nadšených odvážlivců, kteří se pouští do barokního stavění, poznávají, jak tehdejší zednici a tesaři stavěli kopuli chrámu s obrovským rozpětím, na kopuli lucernu a ještě na lucerně věžičku s bání, jak se projektuje a obnovuje ambit, jak se dělá barokní výzdoba, která přesně odpovídá duchu a smyslu barokního vnímání světa. Každý výjev na stěně nebo v kopuli má svůj duchovní význam, přesně odpovídá tradici cisterciáckého vidění světa a znázorňuje témata podstatná pro duchovní společnost 17. nebo 18. století.

Tým okolo paní Bukačové s entusiasmem a vírou v dobrý výsledek zahájil práce na obnově celého areálu v 90. letech. Roku 2005 se podařilo dokončit stavbu kopule a zastřešit hlavní chrám, postupně bylo opraveno proboštství, existující západní ambit. V roce 2020 bude dokončen i symetrický východní ambit podle původních plánů Santiniho – Aichela, který ale v době, kdy klášter fungoval, nikdy nebyl dostavěn. Teprve 300 let po vypracování návrhu stavby bude celý areál dokončen a Santiniho dílo bude dovršeno.

Paní Bukačová v Kostelíku nadšeně, ale přitom s obrovskou pokorou, vyprávěla o celé práci, výklad doprovodila celou řadou unikátních fotografií z historie ale i ze stavby kopulí a více než 30 posluchačů nadšeně poslouchalo. Nádherný zážitek, děkujeme za něj.

Mariánská Týnice

Asi 3 km od Kralovic v okrese Plzeň -sever je obnovený kostel a probošství v Mariánské Týnici jako jedna z jedinečných památek barokních západních Čech. Barokní kopule kaple v se roce 1920 zřítila a i přes existenci Spolku za záchranu Mariánské Týnice se nepodařilo do II. světové války obnovit památku a intenzita prací a vůle obnovit církevní památku po roce 1948 byla velmi slabá. Teprve po roce 1990 se rozběhly rekonstrukční práce naplno a v roce 2000 se podařilo dokončit jedinečnou rekonstrukci celé kaple. Areál dosal novou fasádu a nové výstavní prostory a v současné době jsou v něm umístěny jednak stálé expozice a dále jsou v areálu výstavy a pořádají se zde i koncerty. Celý areál spravuje Regionální muzeum severního Plzeňska .
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.
Pokud budete v létě v Kostelíku, určitě neprohloupíte, pokud se vypravíte přes Chříč do Kralovic a navštívíte Mariánskou Týnici.
Více infoamcí najdete na www.marianskatynice.cz

Výstavy v roce 2009

 • 30. 04. – 31. 05.    Hana Storchová – grafické listy
  Oldřich Drahotušský – plastiky
   
 • 04. 06. – 12. 07.    Z historie kasáren v Kralovicích – vojenské tradice 20. století
  – výstava k výročí založení kasáren v Kralovicích. Doprovodná akce – koncert vojenské hudby 35. pluku, vojenská technika a setkání pamětníků.
   
 • červenec – srpen     Václav Fiala – sochy, objekty
  – výstava v kostele Zvěstování Panny Marie
   
 • 14. 07. – 06. 09.    Josef Ptáček – Zámecké parky – fotografie
   
 • 09. 09. – 18. 10.    Kralovicko ve středověku
  – nejnovější archeologické nálezy z města a okolí
   
 • 24. 10. – 31. 12.    Od svatého Martina do Hromnic
  – lidové zvyky a církevní tradice na severním Plzeňsku