V sobotu staré rakovnické pověsti, v neděli Mariánská Týnice

Pozvali jsme v sobotu 21.8. 2021 do Kostelíka velkého znalce dějin Rakovnicka a Slabecka, historika a publicistu Romana Hartla, který přišel vyprávět o starých pověstech a příbězích, které se vážou k Rakovníku. Roman Hartl napřed zmínil jedinečnou postavu faráře Mikuláše Karlacha a připomenul, že letos slaví naše kaple sv. Máří Magdaleny 150 let od svého postavení a vysvěcení. Poté jsme se již dostali k pověstem o založení Rakovníka od Krokovy družiny až po chudou mlynářku, která nasytila svoje hladové děti raky. Zabrousili jsme i do pověstí o hradě Hlavačově, který stál před Rakovníkem, a je v něm ukryt zakletý poklad a skončili jsme u příběhu o gotické madoně z kostelíka sv. Jiljí, která se stala slavnou v USA.  Roman Hartl vždy přečetl konkrétní příběh a poté jsme k historickým, nebo vlastivědným souvislostem příběhu dále diskutovali snažili se odlišit historické jádro od často poetického příběhu.

Na diskuzi do Kostelíka přišlo a přijelo celkem 35 nadšených posluchačů, někteří byli i přespolní, kteří si přišli poslechnout povídání o starých pověstech. Knížka těchto příběhů vyjde někdy letos na podzim a budeme, až bude knížka vydána, o tom tady na webu informovat.

V neděli 22.8.2021 jsme plánovali společný výlet do Mariánské Týnice podívat se na znovuobnovený skvost barokního stavitelství Jana Blažeje Santiniho Aichela. Po loňském vyprávění paní Bukačové to byla další možnost seznámit se nejen s genialitou stavby Santiniho, ale i s urputností a odhodláním, které bylo potřeba, aby stavba polozbořeného chrámu zase vyrostla do své barokní krásy. Nakonec se nás vypravilo pouze 8 od Marků a Perlínů, ale Týnici jsme si i se skvělou průvodkyní opravdu užili.

Průvodce tajemným Rakovníkem

Jak moc dobře znáte Rakovník? A bydlíte v Rakovníku, nebo jenom v Rakovníku nakupujete? Asi skoro každý v Kostelíku může prohlásit, že prostě Rakovník není pro nás cizí město a že se všichni více nebo méně v Rakovníku vyznáme. Opravdu známe všechna zákoutí a uličky? Opravdu známe všechny příběhy? Zcela určitě tomu tak není.

Do Kostelíka přijede historik a milovník lokální historie pan Roman Hartl a bude vyprávět o starých rakovnických pověstech,  jak tyto pověsti vznikaly a představí nám město tak, jak jsme ho dosud nemohli poznat.

Takže se těšíme na setkání v kapli v sobotu 21. 8. od 16.00 a těšíme se, co se všechno dozvíme.

 

Pokud byste chtěli, zde je pozvánka i ve formátu pdf, abyste ji mohli dobře stáhnout a šířit i dalším kamarádům a milovníkům historie. Povesti_Rakovnik_Kostelik

Přílohy

Historie trati Rakovník – Beroun

Robert Marek našel a poslal zajímavou prezentaci o historii a současném stavu trati Beroun – Rakovník. Na prezentaci najdete spoustu obrázků, které srovnávají historické obrázky a současnost jednotlivých nádraží a dalších staveb, které jsou na této pro nás v Kostelíku nejbližší trati a kterou mnozí znáte.  Snad jsem správně pochopil, že se na vzniku této prezentace  také podílel herec Tomáš Hanák, který má v bývalém železničním skladu na nádraží  v Nižboru hospůdku.

Přeji pěkné pokoukáníčko

Prohlídka trati Rakovník Beroun

 

 

Dvě kulatá výročí v Rakovníku

V letošním roce si rakovničtí divadelní ochotníci připomínají dva významné letopočty. Od prvního z nich uplynulo již 200 let. Tehdy, v roce 1812, bylo v Rakovníku sehráno první divadelní představení v českém jazyce. Byli to Husité u Naumburku, které z němčiny přeložil a s ochotníky nastudoval berní Jan Kubla.

Po střídajících se obdobích stagnace i oživení, zákazů i generačních sporů mezi ochotníky, pak před 140 lety, v roce 1872, byla založena Divadelní ochotnická jednota TYL. A že žádné začátky nejsou snadné, potvrzuje výňatek z pamětní knihy sepsané Rochem Lettlem, prvním kronikářem a jedním ze zakladatelů DOJ TYL.

„Počínání tohoto hloučku bylo vzorné, obětavé a velmi nesnadné, takže po velmi značném lopocení a namáhání, an hmotných prostředků se jim nedostávalo, zřízeno jeviště druhu nejprimitivnějšího. Materiál na kostru daly olše, jež naši druhové za tiché noci při svitu měsíce v bývalém obecním parku na Sekyře pokáceli, pak chmelové tyče a plaňky, které si v zahradě p. Nathána Steina na věčnou památku vypůjčili ….“

Pokud vás toto téma zajímá, můžete v Rakovníku navštívit „Lechnýřovnu“, nedávno rekonstruovanou roubenku, kterou najdete v místech nad gymnáziem, kousek nad loutkovým divadélkem. Kromě historických dokumentů z ochotnické činnosti dramatického herectví se zde představuje také loutkoherectví i další zajímavosti kulturních aktivit našich předků.

Wanda Hrdinová