Dvě kulatá výročí v Rakovníku

V letošním roce si rakovničtí divadelní ochotníci připomínají dva významné letopočty. Od prvního z nich uplynulo již 200 let. Tehdy, v roce 1812, bylo v Rakovníku sehráno první divadelní představení v českém jazyce. Byli to Husité u Naumburku, které z němčiny přeložil a s ochotníky nastudoval berní Jan Kubla.

Po střídajících se obdobích stagnace i oživení, zákazů i generačních sporů mezi ochotníky, pak před 140 lety, v roce 1872, byla založena Divadelní ochotnická jednota TYL. A že žádné začátky nejsou snadné, potvrzuje výňatek z pamětní knihy sepsané Rochem Lettlem, prvním kronikářem a jedním ze zakladatelů DOJ TYL.

„Počínání tohoto hloučku bylo vzorné, obětavé a velmi nesnadné, takže po velmi značném lopocení a namáhání, an hmotných prostředků se jim nedostávalo, zřízeno jeviště druhu nejprimitivnějšího. Materiál na kostru daly olše, jež naši druhové za tiché noci při svitu měsíce v bývalém obecním parku na Sekyře pokáceli, pak chmelové tyče a plaňky, které si v zahradě p. Nathána Steina na věčnou památku vypůjčili ….“

Pokud vás toto téma zajímá, můžete v Rakovníku navštívit „Lechnýřovnu“, nedávno rekonstruovanou roubenku, kterou najdete v místech nad gymnáziem, kousek nad loutkovým divadélkem. Kromě historických dokumentů z ochotnické činnosti dramatického herectví se zde představuje také loutkoherectví i další zajímavosti kulturních aktivit našich předků.

Wanda Hrdinová