DESET LET PRÁCE OS KOSTELÍK

Co to je deset let?  Pro někoho věčnost, pro někoho chvilka a pro nás v Kostelíku zcela určitě mžik. Vždyť si všichni pamatujeme, jak Petr Klaub před 10 lety zahajoval zvoněním na zvon výstavu z historie Kostelíka, jak  mnozí z nás po dlouhé době zase vkročili do kaple a jak jsme se začali poznávat a setkávat. Petr a další okolo něj postupně doslova ukecali půlku vesnice a najednou chtěl každý pomáhat. Když jsme sbírali železo z lesů a uklízeli les nad Modřejovičákem, sešlo se nás snad 20 chlapů a každý pomohl a uklidili jsme velký kus lesa. A pak už šly akce jedna za druhou. Na prvním Skotsku hráli jedni dudáci a akce byla jenom pro nás v Kostelíku, ani jsme nikoho nezvali. Na posledním Skotku už o festivalu věděli i v zahraničí. Nejen festival Skotsko v Kostelíku se ale postupně rozrůstal a nám se dařilo shánět podporu a pomoc na naši práci. Dostali jsme pomoc od Nadace přátelství, opakovaně nám dotace z Ministerstva kultury pomohla s opravou kaple, někdy přispěl i Středočeský kraj  a hlavně každý z nás v Kostelíku pomohl a přispěl podle svých možností a schopností.

Z původní výstavy jsme vydali Almanach o Kostelíku, tradicí se staly Vánoční koncerty, na kterých hraje a zpívá Hradní duo v našlapané kapli, máme každý rok kalendář, máme celkem 4 pohlednice Kostelíka, které můžeme nabídnout hostům a návštěvníkům.

Za deset let se podařilo v Kostelíku postavit, opravit, zachránit nebo jinak zlepšit spoustu věcí. V několika etapách jsme zachránili kapli sv. Máří Magdaleny, do které zatékalo a věžička hrozila, že propadne dolů do kaple. Doplnili a prořezali jsme usychající lípy okolo návsi, vysázeli jsme a pečujeme o švestky podél silnice, které ještě letos na podzim budeme zase doplňovat. Máme krásné posezení na Vrškách u panoramatického pohledu na celou krajinu a s pomocí Lesů ČR jsme postavili velmi populární vyhlídku Na Plazích. Počty návštěvníků vyhlídky na Plazích rostou a zápisy v sešitu jsou velmi pochvalné. Jsme rádi, že se dalším a dalším lidem v Kostelíku líbí. Jak Petr spočítal, za posledních 10 let jsme v Kostelíku proinvestovali 1.9 mil korun. To už je docela slušné číslo a je to možné díky aktivitě při shánění dotační podpory, dobrým vztahům s památkáři, s církví a konec konců i s pracovníky na Ministerstvu kultury, kterým musíme každou korunu přesně vyúčtovat. Naše velké investice jsou ale možné i díky festivalu Skotsko v Kostelíku, na který přijíždí stále hodně lidí a stále láká další a další diváky, ale i sponzory, kteří přispějí na organizaci festivalu.

Díky tomu může pozvat OS Kostelík členy a další příznivce na každoroční Berounku, můžeme si dovolit pozvat do Kostelíka různé řemeslníky, kteří nám pomohou s přeházením kompostu, úpravou cesty nebo s dalšími drobnými stavebními nebo třeba elektrikářskými úkoly, na které bychom nestačili.

Největší akcí letošního roku je vybudování cesty okolo pole  od Fejlků a okolo kompostárny nad Modřejovickým potokem a pak až na vyhlídku, abychom mohli pole nad řekou obejít. Cesta již je vyrubaná a nyní zbývají konečné úpravy – vytahání kořenů, úprava cesty a nakonec třeba i vyznačení cesty. Příští rok se na vyhlídku již dostaneme ze dvou stran.

O tom, co jsme za posledních deset let v Kostelíku udělali, opravili, spravili a postavili, jsme mluvili na členské schůzi i na následném grilování vedle kaple. Petr po deseti letech předal funkci předsedy a hlavního hybatele, organizátora a duše našeho sdružení. Další úspěchy nyní budou ležet na novém výboru v čele s předsedou Milanem Letem, jako hospodář našeho OS Kostelíku bude pracovat Robert Marek a jako člen výboru to bude jistit Jarek Kratochvíl. Ale jestli se budeme mít v Kostelíku stejně dobře jako dosud, záleží na každém z nás, na každém, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je zrovna potřeba.

Jsme moc rádi, že můžeme dobře spolupracovat s hasiči z Modřejovic a těší nás každá pomoc i od Zvíkoveckých hasičů, jsme rádi, že si můžeme navzájem pomoci i s organizátory Dobře utajené country a rádi navštěvujeme akce v Rousínově, které pořádá tamní spolek. Rádi přijdeme i na akce slabeckého spolku Mlýnice a jsme rádi za každou pomoc a vstřícnost ze strany Městyse Slabce.

Těšíme se, že i v dalších deseti letech budeme dělat naše tradiční akce od čarodějnic až po vánoční koncert a těšíme se i na další akce a další zážitky.  Já se třeba těším na jeleny při čarodějnicích.

Členská schůze, oprava kaple a švestky

Členská schůze

Stejně jako každý rok plánujeme členskou schůzi našeho OS Kostelík. Letos se na členské schůzi sejdeme v sobotu 22. září v kapli sv. Máří Magdaleny od 14:30 a od 15:30. Až probereme všechny důležité body a zvolíme nový výbor OS Kostelík, bude následovat malá oslava 10 let aktivit a práce OSK. Oslava bude hned vedle kaple na návsi a pro členy a příznivce OS Kostelík bude připravena nikoliv jen drobné občerstvení a pití. Máme se na co těšit.

Rekonstrukce střechy kaple

Již od počátku naší práce postupně rekonstruujeme kapli v Kostelíku. Postupně jsme vyměnili věžičku, kapli oblékli do nového kabátu, zajistili nové oplechování a nyní připravujeme výměnu krytiny na střeše. Nyní dojde ke kompletní výměně střešní krytiny, latí a k novému oplechování sanktusové věžičky. Rekonstrukce bude zahájena v pondělí 10.9. 2018 a měla by trvat cca 2 týdny.  Na tuto etapu se podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 107 000 Kč. Z celé opravy střechy pořídíme fotodokumentaci, takže uvidíte, co všechno se na střeše kaple děje.

Švestky

Děkujeme hasičům ze Zvíkovce a zvláště Honzovi Korfovi ml. Za velmi velkou pomoc při udržení švestek při životě. Tento týden nám Zvíkovečtí hasiči již podruhé zalili všechny švestky podél silnice k řece a tak doufáme, že tato vedra a sucho snad přežijí. My jsme zase zalili nové stromky na návsi a tak snad přežijí.

Zápis z členské schůze

Členská schůze OS logo Kostelik novéKostelík z.s. se konala v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 10.9. 2017 od 16.00. Předseda našeho spolku Petr Klaub po přivítání seznámil všechny účastníky s programem a se zprávou o činnosti od poslední členské schůze. Milan Let přednesl zprávu o hospodaření OS Kostelík, zvolili jsme staronový výbor našeho spolku. Dále jsme diskutovali celou řadu dalších problémů, probrali poslední zážitky z Kostelíka a plánovali, co všechno ještě můžeme v letošním roce a v dalším roce zařídit, připravit nebo v Kostelíku udělat. Po místy bouřlivé diskuzi jsme se rozešli se spoustou nápadů, co a jak dále můžeme v Kostelíku udělat a jak budeme naši krásnou vesničku zvelebovat.

Podrobný zápis z členské schůze ve v této příloze Členská schůze_2017

Přílohy

Členská schůze

Každý rok výbor OS Kostelík svolává členskou schůzi. Ne že bychom se během roku společně neviděli na mnoha akcích, ale někdy je potřeba se také sejít a zhodnotit, co se povedlo, co plánujeme na příští rok a jaké akce nebo činnosti třeba uvažujeme v dlouhodobém výhledu.

Letos výbor OS Kostelík z.s. svolal členskou schůzi na sobotu 9.9. 2017 od 16:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.

Předpokládaný program je vcelku ustálený a obvyklý :

  • zpráva o činnosti za období od poslední členské schůze,
  • zpráva o hospodaření,
  • volba (potvrzení ) členů výboru OS a předsedy,
  • plán akcí a činnosti na rok 2018,
ale v průběhu jednání možná vyplynou některé nové a zajímavé informace a témata. Prosím přijďte všichni, kdo máte rádi Kostelík a rádi spolu s námi pečujete o naší malou vesničku.
Děkujeme.

OS Kostelík z.s. zve všechny členy OS Kostelík a všechny příznivce společenského života v Kostelíku na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 27.8. od 16:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku

Navržený program :

1.      Schválení programu schůze

2.      Zpráva o činnosti

3.      Zpráva o hospodaření

4.      Volba výboru OS

5.      Členské příspěvky

6.      Program na další období

7.      Diskuze

Petr Klaub

Milan Let

Sláva Maťátko