Členská schůze a posezení na návsi

V sobotu 12.9. jsme měli v Kostelíku velmi rušno. Nejprve byla od 14.00 členská schůze našeho občanského sdružení, pak mluvil Martin Balík o koronaviru a odpoledne a večer jsme seděli na návsi u dobrého vína, piva a krůty.

Co jsme se dozvěděli o koronaviru od doc. Martina Balíka najdete v samostatném textu zde.

Již 12. členská schůze našeho OS Kostelík z.s. proběhla od 14.00. Na schůzi se zapsalo celkem 21 členů našeho sdružení. Po schválení programu Milan Let mluvil o tom, co jsme za poslední rok dokázali, jak nás omezila karanténa a co jsme nestihli nebo nemohli zajistit. I tak byla za posledních 12 měsíců naše práce velmi bohatá. Na Vánoce jsme uspořádali tradiční Vánoční koncert s Hradním Duem, uklidili a vyzdobili kapli a v adventním čase také rozsvítili vánoční strom. Na Silvestra se již stalo zvykem, že chodíme ke křížku na druhou stranu Javorny. V březnu jsme bohužel nemohli jet do vinného sklepa do Březí u Mikulova a stejně tak jsme letos nepálili čarodějnice. Po karanténě jsme se napřed sešli na návsi a když nemůže Kostelík za vínem, přijelo víno za Kostelíkem. Ochutnávali jsme skvělé kousky z Vinařství Kern. Na začátku prázdnin proběhla Kuličkiáda se vítězstvím Jarka Kratochvíla, pak jsme se dozvěděli, jak chutnají jihoafrická vína, na Berounce jsme se svezli do Roztok, přivítali v Kostelíku pana Edu Stehlíka, paní Irenu Bukačovou a Martina Balíka. Skoro každý víkend nějaká akce.

Na členské schůzi jsme zvolili zase výbor ve složení předseda Milan Let, pokladník Robert Marek, člen výboru Jarek Kratochvíl a revizorka účtů je Jitka Balšánová. Naplánovali jsme i tradiční a nové akce v Kostelíku. Zatím nejbližší je úklid kaple a zdobení stromu a pak vánoční koncert s Hradním Duem, který letos proběhne 18.12, tedy pokud karantény dovolí. Určitě také plánujeme podívat se společně za paní Bukačovou do Mariánské Týnice, plánujeme zmapovat hraniční kameny panství v lese a dále budeme dělat spoustu zajímavých akcí.

Stále jednáme o podpoře na výměnu oken a dveří na naší kapli, protože hrozí, že okna již brzy vypadnou a snad se nám podaří opravit i naše harmonium. K tomu budou všechny naše tradiční akce od čarodějnic, přes Kuličkiádu, Berounku, povídání v kapli a další. Největší akcí bude dvoudenní Skotsko v Kostelíku, které se plánuje na 9. a 10.7. 2021

Po přednášce Martina Balika jsme dlouho do noci seděli na návsi a probírali všechno, co se za rok stalo. K tomu jsme měli skvělou grilovanou krůtičku, pivo a dobré vínečko a bylo nám krásně.

Zápis z členské schůze

11. členská schůze se konala 21.9.2019 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 15.00 hod.

Přítomných 25 členů.

PROGRAM:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva o činnosti
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Volba výboru
 5. Členské příspěvky.
 6. Program na další období
 7. Diskuse

Schválený program schůze:

PRO:25                                                       PROTI:0                                            ZDRŽEL SE:0

Zpráva o činnosti.

Zprávu o činnosti připravil a přednesl předseda OS Kostelík M. Let

Přehled činností ve druhé polovině roku 2018

 • Sečení přístupové cesty na vyhlídku Na Plazích.
 • Příprava návsi na umístění vánočního stromu.
 • Příprava kaple na vánoční koncert.
 • Vánoční koncert Hradní Duo.

Přehled činností za rok 2019:

 • Příprava a zajištění 11. pálení čarodějnic
 • Úprava cest na Vyhlídku a ke kompostárně.
 • Úklid kaple po zimě,příprava na letní provoz.
 • Kuličky na návsi.
 • 11Skotsko v Kostelíku
 • Lodě Berounka
 • Přednáška Mgr. Blažková.

Plánované akce konec roku 2019

 • Doplnění aleje švestek podél silnice směrem k řece
 • Úklid kaple na vánoční koncert.
 • Příprava vánočního koncertu s Hradním Duem.
 • Příprava a tisk kalendáře.
 • Příprava dotace na opravu oken a dveří kaple.

Schválení zprávy o činnosti:

PRO:25                                                              PROTI:0                                        ZDRŽ:0

Zpráva o hospodaření:

Zprávu přednesl Milan Let. Ve zprávě byly zdůvodněny nejvýznamnější příjmy a výdaje za rok 2018 a 2019.

Revizorka spolku J. Balšánová vyjádřila se zprávou o hospodaření souhlas a potvrdila správnost vedení hospodaření OS Kostelík z.s.

Schválení zprávy o hospodaření:

PRO :25                                                     Proti:0                                                            Zdržel se:0

Volba orgánů OS Kostelík z.s.

Na funkce předsedy OS Kostelík, z.s. byl navržen Milan Let, na funkci pokladníka byl navržen Robert Marek a na funkci člena výboru byl navržen Jaroslav Kratochvíl. Do funkce revizorky spolku byla navržena Jitka Balšánová.

Členská schůze volí za předsedu spolku Milana Leta

PRO :24                                             Proti:0                                                        Zdržel se:1

Členská schůze volí za pokladníka spolku Roberta Marka

PRO : 24                                                Proti: 0                                                     Zdržel se:1

Členská schůze volí za člena výboru Jaroslava Kratochvíla

PRO : 24                                                   Proti:0                                                  Zdržel se:1

Členská schůze volí za revizorku spolku Jitku Balšánovou

PRO : 24                                                      Proti:0                                               Zdržel se: 1

Členské příspěvky na rok 2020:

Výbor navrhuje členské příspěvky ve výši 100 Kč ekonomicky aktivní, 50Kč pro ekonomicky neaktivní, děti a důchodce.

Schválení příspěvků:

PRO : 25                                                    Proti:0                                                   Zdržel se:0

Plán činnosti pro rok 2020

V roce 2020 navrhujeme pořádat již tradiční akce a doplnit je případně o další akce podle potřeby.

Navržené aktivity na rok 2020:

 • Pálení čarodějnic
 • Kuličky u kaple
 • Výlet za poznáním Mikulova, Lednicko Valtický areál.
 • Skotsko v Kostelíku 11.7.2020
 • Přednášky v kapli
 • Renovace dveří a oken kaple s podporou grantového projektu
 • Lodě Berounka

Schválení plánu činnosti:

PRO : 25                                                       Proti: 0                                                 Zdržel se: 0

Diskuse:

V průběhu diskuse bylo schváleno pozastavení úprav cesty podél pole na vyhlídku Na Plazích.

PRO :16                                                         Proti:0                                                Zdržel se:9

K tomuto bylo dodáno předsedou sdružení, že celá věc bude zkonzultována s P.. Klaubem a poté se rozhodne o pokračování na další období.

Po skončení diskuze pozval předseda OS Kostelík z.s.  M. Let všechny přítomné na sousedské posezení před kaplí.

ZAPSAL: Milan Let

OVĚŘIL: Robert Marek

Členská schůze a sousedské posezení

V sobotu 21.9. se v Kostelíku konala již 11. členská schůze našeho OS Kostelík. Sešlo se nás celkem 25 aktivních členů našeho spolku a probrali jsme mnohé. Napřed jsme zhodnotili, co se povedlo a co jsme nestihli nebo neudělali, naplánovali jsme akce na další rok, dohodli jsme vánoční koncert, kalendáře, obnovu švestkové aleje nebo další pokračování v opravě kaple. Na náš malý spolek je toho docela hodně.

Podrobné informace o průběhu členské schůze najdete v zápisu, který bude také připojen.

Po jednání jsme se odměnili za celoroční práci příjemným posezením. Láďa Pucholt připravil skvělého rožněného krocana s vynikající kůrčičkou, na vedlejším grilu se točil řádný kus šunky, na stolech bylo připraveno víno a pivo z Rakovníka teklo proudem.  Přivítali jsme se s našimi kamarády z Modřejovických hasičů a poděkovali jsme jim za pomoc a spolupráci například při zajištění Skotska v Kostelíku. Sedělo se okolo nových stolů a pod nově zakoupenými party stany a hodovalo se. Zářijový večerní chládek (skoro) nikoho nevyhnal a když dokonce Kraťáci přinesli teplomet, tak jsme až do půlnoci jsme vesele oždibovali skvělou krůtičku nebo šunčičku, lebedili si nad skvělým koláčem Hany Okáčové, vynikající slanou „fokáčou“ pí Pucholtové, bábovkou Petry Bakulové a dalšími dobrůtkami, které byly na stole.

Je skvělé, že se můžeme v Kostelíku spolehnout na stále velmi širokou pomoc a podporu z mnoha stran a že společně můžeme dělat věci, které by nás jednotlivě možná ani nenapadly.

Děkujeme všem

DESET LET PRÁCE OS KOSTELÍK

Co to je deset let?  Pro někoho věčnost, pro někoho chvilka a pro nás v Kostelíku zcela určitě mžik. Vždyť si všichni pamatujeme, jak Petr Klaub před 10 lety zahajoval zvoněním na zvon výstavu z historie Kostelíka, jak  mnozí z nás po dlouhé době zase vkročili do kaple a jak jsme se začali poznávat a setkávat. Petr a další okolo něj postupně doslova ukecali půlku vesnice a najednou chtěl každý pomáhat. Když jsme sbírali železo z lesů a uklízeli les nad Modřejovičákem, sešlo se nás snad 20 chlapů a každý pomohl a uklidili jsme velký kus lesa. A pak už šly akce jedna za druhou. Na prvním Skotsku hráli jedni dudáci a akce byla jenom pro nás v Kostelíku, ani jsme nikoho nezvali. Na posledním Skotku už o festivalu věděli i v zahraničí. Nejen festival Skotsko v Kostelíku se ale postupně rozrůstal a nám se dařilo shánět podporu a pomoc na naši práci. Dostali jsme pomoc od Nadace přátelství, opakovaně nám dotace z Ministerstva kultury pomohla s opravou kaple, někdy přispěl i Středočeský kraj  a hlavně každý z nás v Kostelíku pomohl a přispěl podle svých možností a schopností.

Z původní výstavy jsme vydali Almanach o Kostelíku, tradicí se staly Vánoční koncerty, na kterých hraje a zpívá Hradní duo v našlapané kapli, máme každý rok kalendář, máme celkem 4 pohlednice Kostelíka, které můžeme nabídnout hostům a návštěvníkům.

Za deset let se podařilo v Kostelíku postavit, opravit, zachránit nebo jinak zlepšit spoustu věcí. V několika etapách jsme zachránili kapli sv. Máří Magdaleny, do které zatékalo a věžička hrozila, že propadne dolů do kaple. Doplnili a prořezali jsme usychající lípy okolo návsi, vysázeli jsme a pečujeme o švestky podél silnice, které ještě letos na podzim budeme zase doplňovat. Máme krásné posezení na Vrškách u panoramatického pohledu na celou krajinu a s pomocí Lesů ČR jsme postavili velmi populární vyhlídku Na Plazích. Počty návštěvníků vyhlídky na Plazích rostou a zápisy v sešitu jsou velmi pochvalné. Jsme rádi, že se dalším a dalším lidem v Kostelíku líbí. Jak Petr spočítal, za posledních 10 let jsme v Kostelíku proinvestovali 1.9 mil korun. To už je docela slušné číslo a je to možné díky aktivitě při shánění dotační podpory, dobrým vztahům s památkáři, s církví a konec konců i s pracovníky na Ministerstvu kultury, kterým musíme každou korunu přesně vyúčtovat. Naše velké investice jsou ale možné i díky festivalu Skotsko v Kostelíku, na který přijíždí stále hodně lidí a stále láká další a další diváky, ale i sponzory, kteří přispějí na organizaci festivalu.

Díky tomu může pozvat OS Kostelík členy a další příznivce na každoroční Berounku, můžeme si dovolit pozvat do Kostelíka různé řemeslníky, kteří nám pomohou s přeházením kompostu, úpravou cesty nebo s dalšími drobnými stavebními nebo třeba elektrikářskými úkoly, na které bychom nestačili.

Největší akcí letošního roku je vybudování cesty okolo pole  od Fejlků a okolo kompostárny nad Modřejovickým potokem a pak až na vyhlídku, abychom mohli pole nad řekou obejít. Cesta již je vyrubaná a nyní zbývají konečné úpravy – vytahání kořenů, úprava cesty a nakonec třeba i vyznačení cesty. Příští rok se na vyhlídku již dostaneme ze dvou stran.

O tom, co jsme za posledních deset let v Kostelíku udělali, opravili, spravili a postavili, jsme mluvili na členské schůzi i na následném grilování vedle kaple. Petr po deseti letech předal funkci předsedy a hlavního hybatele, organizátora a duše našeho sdružení. Další úspěchy nyní budou ležet na novém výboru v čele s předsedou Milanem Letem, jako hospodář našeho OS Kostelíku bude pracovat Robert Marek a jako člen výboru to bude jistit Jarek Kratochvíl. Ale jestli se budeme mít v Kostelíku stejně dobře jako dosud, záleží na každém z nás, na každém, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je zrovna potřeba.

Jsme moc rádi, že můžeme dobře spolupracovat s hasiči z Modřejovic a těší nás každá pomoc i od Zvíkoveckých hasičů, jsme rádi, že si můžeme navzájem pomoci i s organizátory Dobře utajené country a rádi navštěvujeme akce v Rousínově, které pořádá tamní spolek. Rádi přijdeme i na akce slabeckého spolku Mlýnice a jsme rádi za každou pomoc a vstřícnost ze strany Městyse Slabce.

Těšíme se, že i v dalších deseti letech budeme dělat naše tradiční akce od čarodějnic až po vánoční koncert a těšíme se i na další akce a další zážitky.  Já se třeba těším na jeleny při čarodějnicích.