Členská schůze a sousedské posezení

V sobotu 21.9. se v Kostelíku konala již 11. členská schůze našeho OS Kostelík. Sešlo se nás celkem 25 aktivních členů našeho spolku a probrali jsme mnohé. Napřed jsme zhodnotili, co se povedlo a co jsme nestihli nebo neudělali, naplánovali jsme akce na další rok, dohodli jsme vánoční koncert, kalendáře, obnovu švestkové aleje nebo další pokračování v opravě kaple. Na náš malý spolek je toho docela hodně.

Podrobné informace o průběhu členské schůze najdete v zápisu, který bude také připojen.

Po jednání jsme se odměnili za celoroční práci příjemným posezením. Láďa Pucholt připravil skvělého rožněného krocana s vynikající kůrčičkou, na vedlejším grilu se točil řádný kus šunky, na stolech bylo připraveno víno a pivo z Rakovníka teklo proudem.  Přivítali jsme se s našimi kamarády z Modřejovických hasičů a poděkovali jsme jim za pomoc a spolupráci například při zajištění Skotska v Kostelíku. Sedělo se okolo nových stolů a pod nově zakoupenými party stany a hodovalo se. Zářijový večerní chládek (skoro) nikoho nevyhnal a když dokonce Kraťáci přinesli teplomet, tak jsme až do půlnoci jsme vesele oždibovali skvělou krůtičku nebo šunčičku, lebedili si nad skvělým koláčem Hany Okáčové, vynikající slanou „fokáčou“ pí Pucholtové, bábovkou Petry Bakulové a dalšími dobrůtkami, které byly na stole.

Je skvělé, že se můžeme v Kostelíku spolehnout na stále velmi širokou pomoc a podporu z mnoha stran a že společně můžeme dělat věci, které by nás jednotlivě možná ani nenapadly.

Děkujeme všem

DESET LET PRÁCE OS KOSTELÍK

Co to je deset let?  Pro někoho věčnost, pro někoho chvilka a pro nás v Kostelíku zcela určitě mžik. Vždyť si všichni pamatujeme, jak Petr Klaub před 10 lety zahajoval zvoněním na zvon výstavu z historie Kostelíka, jak  mnozí z nás po dlouhé době zase vkročili do kaple a jak jsme se začali poznávat a setkávat. Petr a další okolo něj postupně doslova ukecali půlku vesnice a najednou chtěl každý pomáhat. Když jsme sbírali železo z lesů a uklízeli les nad Modřejovičákem, sešlo se nás snad 20 chlapů a každý pomohl a uklidili jsme velký kus lesa. A pak už šly akce jedna za druhou. Na prvním Skotsku hráli jedni dudáci a akce byla jenom pro nás v Kostelíku, ani jsme nikoho nezvali. Na posledním Skotku už o festivalu věděli i v zahraničí. Nejen festival Skotsko v Kostelíku se ale postupně rozrůstal a nám se dařilo shánět podporu a pomoc na naši práci. Dostali jsme pomoc od Nadace přátelství, opakovaně nám dotace z Ministerstva kultury pomohla s opravou kaple, někdy přispěl i Středočeský kraj  a hlavně každý z nás v Kostelíku pomohl a přispěl podle svých možností a schopností.

Z původní výstavy jsme vydali Almanach o Kostelíku, tradicí se staly Vánoční koncerty, na kterých hraje a zpívá Hradní duo v našlapané kapli, máme každý rok kalendář, máme celkem 4 pohlednice Kostelíka, které můžeme nabídnout hostům a návštěvníkům.

Za deset let se podařilo v Kostelíku postavit, opravit, zachránit nebo jinak zlepšit spoustu věcí. V několika etapách jsme zachránili kapli sv. Máří Magdaleny, do které zatékalo a věžička hrozila, že propadne dolů do kaple. Doplnili a prořezali jsme usychající lípy okolo návsi, vysázeli jsme a pečujeme o švestky podél silnice, které ještě letos na podzim budeme zase doplňovat. Máme krásné posezení na Vrškách u panoramatického pohledu na celou krajinu a s pomocí Lesů ČR jsme postavili velmi populární vyhlídku Na Plazích. Počty návštěvníků vyhlídky na Plazích rostou a zápisy v sešitu jsou velmi pochvalné. Jsme rádi, že se dalším a dalším lidem v Kostelíku líbí. Jak Petr spočítal, za posledních 10 let jsme v Kostelíku proinvestovali 1.9 mil korun. To už je docela slušné číslo a je to možné díky aktivitě při shánění dotační podpory, dobrým vztahům s památkáři, s církví a konec konců i s pracovníky na Ministerstvu kultury, kterým musíme každou korunu přesně vyúčtovat. Naše velké investice jsou ale možné i díky festivalu Skotsko v Kostelíku, na který přijíždí stále hodně lidí a stále láká další a další diváky, ale i sponzory, kteří přispějí na organizaci festivalu.

Díky tomu může pozvat OS Kostelík členy a další příznivce na každoroční Berounku, můžeme si dovolit pozvat do Kostelíka různé řemeslníky, kteří nám pomohou s přeházením kompostu, úpravou cesty nebo s dalšími drobnými stavebními nebo třeba elektrikářskými úkoly, na které bychom nestačili.

Největší akcí letošního roku je vybudování cesty okolo pole  od Fejlků a okolo kompostárny nad Modřejovickým potokem a pak až na vyhlídku, abychom mohli pole nad řekou obejít. Cesta již je vyrubaná a nyní zbývají konečné úpravy – vytahání kořenů, úprava cesty a nakonec třeba i vyznačení cesty. Příští rok se na vyhlídku již dostaneme ze dvou stran.

O tom, co jsme za posledních deset let v Kostelíku udělali, opravili, spravili a postavili, jsme mluvili na členské schůzi i na následném grilování vedle kaple. Petr po deseti letech předal funkci předsedy a hlavního hybatele, organizátora a duše našeho sdružení. Další úspěchy nyní budou ležet na novém výboru v čele s předsedou Milanem Letem, jako hospodář našeho OS Kostelíku bude pracovat Robert Marek a jako člen výboru to bude jistit Jarek Kratochvíl. Ale jestli se budeme mít v Kostelíku stejně dobře jako dosud, záleží na každém z nás, na každém, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je zrovna potřeba.

Jsme moc rádi, že můžeme dobře spolupracovat s hasiči z Modřejovic a těší nás každá pomoc i od Zvíkoveckých hasičů, jsme rádi, že si můžeme navzájem pomoci i s organizátory Dobře utajené country a rádi navštěvujeme akce v Rousínově, které pořádá tamní spolek. Rádi přijdeme i na akce slabeckého spolku Mlýnice a jsme rádi za každou pomoc a vstřícnost ze strany Městyse Slabce.

Těšíme se, že i v dalších deseti letech budeme dělat naše tradiční akce od čarodějnic až po vánoční koncert a těšíme se i na další akce a další zážitky.  Já se třeba těším na jeleny při čarodějnicích.

Členská schůze, oprava kaple a švestky

Členská schůze

Stejně jako každý rok plánujeme členskou schůzi našeho OS Kostelík. Letos se na členské schůzi sejdeme v sobotu 22. září v kapli sv. Máří Magdaleny od 14:30 a od 15:30. Až probereme všechny důležité body a zvolíme nový výbor OS Kostelík, bude následovat malá oslava 10 let aktivit a práce OSK. Oslava bude hned vedle kaple na návsi a pro členy a příznivce OS Kostelík bude připravena nikoliv jen drobné občerstvení a pití. Máme se na co těšit.

Rekonstrukce střechy kaple

Již od počátku naší práce postupně rekonstruujeme kapli v Kostelíku. Postupně jsme vyměnili věžičku, kapli oblékli do nového kabátu, zajistili nové oplechování a nyní připravujeme výměnu krytiny na střeše. Nyní dojde ke kompletní výměně střešní krytiny, latí a k novému oplechování sanktusové věžičky. Rekonstrukce bude zahájena v pondělí 10.9. 2018 a měla by trvat cca 2 týdny.  Na tuto etapu se podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 107 000 Kč. Z celé opravy střechy pořídíme fotodokumentaci, takže uvidíte, co všechno se na střeše kaple děje.

Švestky

Děkujeme hasičům ze Zvíkovce a zvláště Honzovi Korfovi ml. Za velmi velkou pomoc při udržení švestek při životě. Tento týden nám Zvíkovečtí hasiči již podruhé zalili všechny švestky podél silnice k řece a tak doufáme, že tato vedra a sucho snad přežijí. My jsme zase zalili nové stromky na návsi a tak snad přežijí.

Zápis z členské schůze

Členská schůze OS logo Kostelik novéKostelík z.s. se konala v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 10.9. 2017 od 16.00. Předseda našeho spolku Petr Klaub po přivítání seznámil všechny účastníky s programem a se zprávou o činnosti od poslední členské schůze. Milan Let přednesl zprávu o hospodaření OS Kostelík, zvolili jsme staronový výbor našeho spolku. Dále jsme diskutovali celou řadu dalších problémů, probrali poslední zážitky z Kostelíka a plánovali, co všechno ještě můžeme v letošním roce a v dalším roce zařídit, připravit nebo v Kostelíku udělat. Po místy bouřlivé diskuzi jsme se rozešli se spoustou nápadů, co a jak dále můžeme v Kostelíku udělat a jak budeme naši krásnou vesničku zvelebovat.

Podrobný zápis z členské schůze ve v této příloze Členská schůze_2017

Přílohy

Členská schůze

Každý rok výbor OS Kostelík svolává členskou schůzi. Ne že bychom se během roku společně neviděli na mnoha akcích, ale někdy je potřeba se také sejít a zhodnotit, co se povedlo, co plánujeme na příští rok a jaké akce nebo činnosti třeba uvažujeme v dlouhodobém výhledu.

Letos výbor OS Kostelík z.s. svolal členskou schůzi na sobotu 9.9. 2017 od 16:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.

Předpokládaný program je vcelku ustálený a obvyklý :

  • zpráva o činnosti za období od poslední členské schůze,
  • zpráva o hospodaření,
  • volba (potvrzení ) členů výboru OS a předsedy,
  • plán akcí a činnosti na rok 2018,
ale v průběhu jednání možná vyplynou některé nové a zajímavé informace a témata. Prosím přijďte všichni, kdo máte rádi Kostelík a rádi spolu s námi pečujete o naší malou vesničku.
Děkujeme.