DESET LET PRÁCE OS KOSTELÍK

Co to je deset let?  Pro někoho věčnost, pro někoho chvilka a pro nás v Kostelíku zcela určitě mžik. Vždyť si všichni pamatujeme, jak Petr Klaub před 10 lety zahajoval zvoněním na zvon výstavu z historie Kostelíka, jak  mnozí z nás po dlouhé době zase vkročili do kaple a jak jsme se začali poznávat a setkávat. Petr a další okolo něj postupně doslova ukecali půlku vesnice a najednou chtěl každý pomáhat. Když jsme sbírali železo z lesů a uklízeli les nad Modřejovičákem, sešlo se nás snad 20 chlapů a každý pomohl a uklidili jsme velký kus lesa. A pak už šly akce jedna za druhou. Na prvním Skotsku hráli jedni dudáci a akce byla jenom pro nás v Kostelíku, ani jsme nikoho nezvali. Na posledním Skotku už o festivalu věděli i v zahraničí. Nejen festival Skotsko v Kostelíku se ale postupně rozrůstal a nám se dařilo shánět podporu a pomoc na naši práci. Dostali jsme pomoc od Nadace přátelství, opakovaně nám dotace z Ministerstva kultury pomohla s opravou kaple, někdy přispěl i Středočeský kraj  a hlavně každý z nás v Kostelíku pomohl a přispěl podle svých možností a schopností.

Z původní výstavy jsme vydali Almanach o Kostelíku, tradicí se staly Vánoční koncerty, na kterých hraje a zpívá Hradní duo v našlapané kapli, máme každý rok kalendář, máme celkem 4 pohlednice Kostelíka, které můžeme nabídnout hostům a návštěvníkům.

Za deset let se podařilo v Kostelíku postavit, opravit, zachránit nebo jinak zlepšit spoustu věcí. V několika etapách jsme zachránili kapli sv. Máří Magdaleny, do které zatékalo a věžička hrozila, že propadne dolů do kaple. Doplnili a prořezali jsme usychající lípy okolo návsi, vysázeli jsme a pečujeme o švestky podél silnice, které ještě letos na podzim budeme zase doplňovat. Máme krásné posezení na Vrškách u panoramatického pohledu na celou krajinu a s pomocí Lesů ČR jsme postavili velmi populární vyhlídku Na Plazích. Počty návštěvníků vyhlídky na Plazích rostou a zápisy v sešitu jsou velmi pochvalné. Jsme rádi, že se dalším a dalším lidem v Kostelíku líbí. Jak Petr spočítal, za posledních 10 let jsme v Kostelíku proinvestovali 1.9 mil korun. To už je docela slušné číslo a je to možné díky aktivitě při shánění dotační podpory, dobrým vztahům s památkáři, s církví a konec konců i s pracovníky na Ministerstvu kultury, kterým musíme každou korunu přesně vyúčtovat. Naše velké investice jsou ale možné i díky festivalu Skotsko v Kostelíku, na který přijíždí stále hodně lidí a stále láká další a další diváky, ale i sponzory, kteří přispějí na organizaci festivalu.

Díky tomu může pozvat OS Kostelík členy a další příznivce na každoroční Berounku, můžeme si dovolit pozvat do Kostelíka různé řemeslníky, kteří nám pomohou s přeházením kompostu, úpravou cesty nebo s dalšími drobnými stavebními nebo třeba elektrikářskými úkoly, na které bychom nestačili.

Největší akcí letošního roku je vybudování cesty okolo pole  od Fejlků a okolo kompostárny nad Modřejovickým potokem a pak až na vyhlídku, abychom mohli pole nad řekou obejít. Cesta již je vyrubaná a nyní zbývají konečné úpravy – vytahání kořenů, úprava cesty a nakonec třeba i vyznačení cesty. Příští rok se na vyhlídku již dostaneme ze dvou stran.

O tom, co jsme za posledních deset let v Kostelíku udělali, opravili, spravili a postavili, jsme mluvili na členské schůzi i na následném grilování vedle kaple. Petr po deseti letech předal funkci předsedy a hlavního hybatele, organizátora a duše našeho sdružení. Další úspěchy nyní budou ležet na novém výboru v čele s předsedou Milanem Letem, jako hospodář našeho OS Kostelíku bude pracovat Robert Marek a jako člen výboru to bude jistit Jarek Kratochvíl. Ale jestli se budeme mít v Kostelíku stejně dobře jako dosud, záleží na každém z nás, na každém, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je zrovna potřeba.

Jsme moc rádi, že můžeme dobře spolupracovat s hasiči z Modřejovic a těší nás každá pomoc i od Zvíkoveckých hasičů, jsme rádi, že si můžeme navzájem pomoci i s organizátory Dobře utajené country a rádi navštěvujeme akce v Rousínově, které pořádá tamní spolek. Rádi přijdeme i na akce slabeckého spolku Mlýnice a jsme rádi za každou pomoc a vstřícnost ze strany Městyse Slabce.

Těšíme se, že i v dalších deseti letech budeme dělat naše tradiční akce od čarodějnic až po vánoční koncert a těšíme se i na další akce a další zážitky.  Já se třeba těším na jeleny při čarodějnicích.