Spolupráce s dobrovolnými hasiči

Na pozvání starosty a výboru Svazu dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík se veřejné schůze v sobotu 2.5. 2008 zúčastnili zástupci OS Kostelík Petr Klaub a Radim Perlín. Na příjemném a přátelském jednání za účasti asi 25 dobrovolných hasičů jsme se domluvili na možnosti vzájemné spolupráce. Společně jsme se shodli, že je lepší spolupracovat a společně hledat možnosti dalších aktivit jak v Modřejovicích tak i v Kostelíku.

Svaz dobrovolných hasičů v Modřejovicích pořádá v únoru hasičský bál, organizuje společné čarodějnice na návsi v Modřejovicích, na začátku prázdnin uspořádá setkání pod kaštany a organizuje i sběr železného šrotu. Kromě toho se SDH Modřejovice účastní celé řady hasičských cvičení a soutěží.

Potřebujete-li další informace o práci hasičského sboru, nebo potřebujete-li hasiče kontaktovat, můžete se přímo obrátit na starostu hasičů pana Miroslava Vyskočila na čísle 731 173 118