V Kostelíku proběhne hasičské cvičení

Dostali jsme zprávu od našich Kosteláckých hasičů.

V pátek 2.7. od 18 hod. proběhne v Kostelíku plánované hasičské cca 2.hodinové cvičení pro náš okrsek (obvod). V průběhu cvičení odčerpáme přetékající rybníček (požární nádrž).

Cvičení je určené pro sbory dobrovolných hasičů z vesnic Kostelík, Modřejovice, Svinařov, Slabce, Skupá, Hracholusky, Novosedly, Újezdec, Hřebečníky, Týřovice a Skryje. Cvičení je zaměřené na dálkovou dopravu vody přenosnými motorovými stříkačkami v nepřístupném terénu např. při požáru lesů, kam se nedostanou velká hasičská auta.

Historie dobrovolných hasičů ve Svinařově

Pan Josef Holý, kronikář dobrovolných hasičů ze Svinařova nám poslal delší povídání o historii Svinařova a jejich dobrovolných hasičů.

Zde je celý text

V roce 2013 – roku oslav 120 let založení SDH ve Svinařově, si tato víska připomněla podle dle historika Václava Kočky 630. výročí první dochované zprávy o Svinařovu.  Ale již roku 1360 je zde vladyka Jaroslav, který vlastnil i polovinu Slabec, ale psal se „ze Svinařova.“  Později – za Jindřicha ze Svinařova – se dochovala písemnost o sporu o tuto ves, možná, když Jindřich postoupil Svinařov spolu s dalšími vesnicemi oblíbenci Václava IV. Jírovi z Roztok (v létech 1381 – 3) si nechal postavit hrad Krakovec a ten ji připojil ke svému dřívějšímu krakovskému panství.
Obrovskou pohromu pro celý náš kraj znamenala třicetiletá válka, kdy v předvečer bitvy na Bílé hoře byly zdejší vesnice po nájezdech císařských i stavovských vojsk zpustošeny. Dle Berní ruly bylo v roce 1654 zapsáno ve Svinařově jen 11 stavení a 21 zbídačených obyvatel. Roku 1739 byl Svinařov i s Modřejovicemi a Kostelíkem, který byl dříve zvaný Chlístov a později ves Maří Magdaleny, prodán majiteli Zhoře Karlu Josefu Hildeprandtovi, který o 15 let později k nim přikoupil i Slabce. A celý velkostatek, jehož zámeckou dominantu nechal do dnešní podoby přestavět Hugo, hrabě Nosticz z Rienecku a na Hřebečníkách, koupil v roce 1866 Alex Croy – Dullmen. Když poslední majitel Alexis i přes mnohanásobně prokázanou pomoc svým českým spoluobčanům se musel za velmi potupných podmínek ze Slabec v roce 1945 navždy vystěhovat!
Svinařovský dobrovolný sbor zakládal před 120 lety místní rodák Josef Opl a také Josef Egermaier, který v té době byl již členem sboru ve Slabcích. A pravděpodobnou zásluhu má i katolický duchovní Václav Karlach, jehož bratr dr. filosofie Mikuláš sloužil ve Slabcích v létech 1860 – 71 a jeho zdejší působení bylo pro celé náš kraj doslova požehnáním. Nechal postavit m. j. kapli na slabeckém hřbitově, kapli v Kostelíku, zasloužil se o prodloužení silnice až k řece pod Zvíkovcem a založil malotřídku v Hřebečníkách. Později byl povolán do Prahy, aby zde dokončil dílo svého předchůdce pátera Štulce, Vyšehradský Slavín, kde je i pochován.

Počátkem 20. století čítal svinařovský sbor asi 10 členů, když větší příliv do jeho řad nastal až po I. světovém válce. Během meziválečných let zasahovali místní hasiči např. při hašení „panských“ stodol ve Slabcích (1924 – před tím i v r. 1906) a také 16. září 1931 při požáru statku čp. 15 u Kosů – o tři roky později při jednom ohni ve Skupé – a v únoru 1935 při obrovském požáru statků Šnoblů a Benešů v Újezdci.

A jen dobře, že se současnému sboru, který se skládá z  26 členů  a z toho 4 ženy, velké požáry vyhýbají, alespoň mohla ta jeho  „pružnější“ část nasadit své síly k přestavbě čp. 26, kde si s finanční pomocí městyse Slabce vybudovala v létech 2004 – 7 velmi slušné kulturní a společenské zázemí.

Ale zvláštní kapitolou, která už dávno přesahuje rámec sboru, je už tradiční letní Setkání pod lípou, akce jejíž zprvu „nesmělé“ začátky se tradují do roku 1984, kdy za jednoho sobotního horkého červencového odpoledne proběhla na návsi veřejná zkouška kapely Borečanka ze Skryj – za účasti jen několika přihlížejících. Dnes zde účinkují ty nejlepší okresní soubory a vyzdobená vesnice pravidelně vítá až 200 návštěvníků.

Tak – letos 16. srpna u nás!!

Sbor dobrovolných hasičů ve Svinařově je jedinou zájmovou složkou ve vsi a také hybnou pákou veškerého zdejšího dění.

A dovede si ta naše malá vesnička svůj život bez „svých hasičů“ představit?
Myslím, že odpověď na tuto otázku je velmi, velmi jednoduchá!!

 

Josef Holý, kronikář SDH Svinařov

Hasiči v Modřejovicích měli narozeniny

Dobrovolní hasiči v Modřejovicích slavili v sobotu 6.7. 2013 na návsi slavné výročí. Jejich sbor dobrovolných hasičů slavil 115. výročí narození. Založen byl za císaře pána, přežil první světovou válku, okupaci, socialistické období a znovu rozkvetl v plné síle po roce 1990.

V sobotu hasiči z Modřejovic slavili narozeniny. Napřed se sešli na slavnostní schůzi, kde, jak se sluší a patří na slavnostní chvíli, se navzájem ocenili a připomenuli si svoje výročí i tradice. Potom se na návsi rozjel letní kulturní program. Za účasti dalších hasičských sborů ze sousedních obcí hasiči napřed předvedli ukázku vyproštění osoby z auta a pak ukázali nácvik hašení osobního vozu. Chudák stařičká škodověnka Škoda 105 to pěkně odskákala a za volant si už v ní nikdo nesedne.

O zábavu a o občerstvení se staralo jednak duo zpěváků, kteří hráli jak staré šlágry, tak i písničky k tanci a o žaludky se pilně starali u stánku s grilovanými kuřaty. Dobré pivo také teklo proudem a k večeru přišli na řadu i panáčky. Zábava evidentně nekončila pouze se setměním.

Naše OS na setkání reprezentovala silné squadra. S hasiči si připíjeli Petr Klaub, Sláva Maťátko, Jarek Kratochvíl, Ctibor a Alena a Radim a Stáňa Perlínovi a na houpačce nám všem jistil záda Samíček. Modřejovickým hasičům jsme popřáli mnoho štěstí, málo požárů ale hodně dobré zábavy. Dostali od nás jednak krásnou starou Slivovičku od Jelínků a dále velké hasičské auto, které  troubí, houká a stříká vodu. První závdavek k modernizace techniky hasičského sboru v Modřejovicích.

Děkujeme za pořadatelskou pomoc při Skotsku v Kostelíku a ať se vám daří.

Hasiči v Kostelíku se osamostatnili

V pátek 30.7. 2010 se v hasičské zbrojnici sešli místní dobrovolní hasiči a založili nový Sbor dobrovolných hasičů Kostelík. Místní hasiči se rozhodli osamostatnit od dosud existujícího spojení hasiči Modřejovice – Kostelík.  Přejme našim hasičům, aby nemuseli v Kostelíku a ani nikde jinde hasit a aby se jim splnily jejich plány a cíle.

Pokud budeme mít další informace, jako jsou kontakty, plány akcí,  zprávy z činnosti hasičů nebo další novinky z nového SDH Kostelík, rádi je zde na webu zveřejníme.

Lesní požár na Litkově

V Kostelíku hořelo. V neděli odpoledne okolo 15:00 se najednou nad Kostelíkem objevil hustý dým. Když jsme vyběhli na silnici k zastávce, z lesa za Modřejovickým potokem se valil hustý dým. Chvílemi vyšlehly nad koruny stromů plameny.  V místech okolo Litkova (prameny pro Kostelík) loni lesáci těžili dřevo a snad tam někdo uklízel a pálil chrundu a suché větve a oheň se mu poněkud vymknul z kontroly. Z pohledu z Kostelíka celé plameniště bylo určitě více než 200 m široké. Po chvíli profesionální hasiči oheň zvládli a snad se jim podaří uhasit i doutnající zbytky. Ještě v 19.00 se nad místem ohně vznášel dým a hasiči jistě budou hlídkovat nejméně celou noc.

Pohled na hořící les připomněl apokalyptické záběry z rozpálené Kalifornie, kde pravidelné letní požáry likvidují nejen les, ale často i lidská obydlí.

Víte někdo o požáru více? Dejte nám vědět na moji adresu perlin@kostelik.cz a rádi zveřejníme i podrobnosti nebo upřesníme příčiny a rozsah.

AKTUALIZOVÁNO V PONDĚLÍ 26.4. 2010

Podle vyjádření velitele Sboru dobrovolných hasičů Modřejovice pana Vyskočila byli právě modřejovičtí hasiči u požáru první. Po příjezdu zjistili, že se jedná o velký lesní požár nejméně na ploše 100 x 100 metrů, kde již hořely celé vzrostlé stromy. Proto zavolali profesionální hasičské sbory a sami asistovali u plnění cisteren ve Slabcích u rybníčku pod zámkem.

Na likvidaci požáru se podílely hasičské sbory ze Slabec, z Rakovník a dokonce až z Kladna a ještě některé další. Hašení zajišťovalo až 15 cisteren. Příčiny požáru jsou nyní předmětem vyšetřování, které provádí jednak orgány Hasičského záchraného sboru ve spolupráci s Policií ČR.

 

AKTUALIZACE  V ÚTERÝ 13:00

Podrobnou zprávu včetně vyjádření zasahujících hasičů přinesl Rakovnický deník.

http://rakovnicky.denik.cz/pozary/slabce-skody-zpusobene-pozarem-splhaji-do-milionu.html

článek je doplněn o fotogalerii

Přepis článku:

Nezvyklé manévry hasičských vozidel, na hrázi rybníka čerpadlo doplňující neustále přijíždějící cisterny a navíc kouř nad lesem. To je jen stručný pohled do dění, které se odehrávalo v neděli odpoledne v obci.

Jak nám řekla tisková mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková, požár byl na tísňovou linku nahlášen v 15.30 hodin. „O dvě hodiny později byl požár lokalizován, tedy nešířil se dále,“ přiblížila akci mluvčí Kostková.

Celkem pět jednotek sborů hasičů bojovalo s živlem bezmála šest hodin. Kromě profesionálních hasičů ze stanice Rakovník u požáru také zasahovali dobrovolní hasiči ze Slabec, Hvozdu, Skryj a Modřejovic.

Požár byl podle hasičských vyšetřovatelů založen úmyslně. „Na místě byla nalezena čtyři ložiska šíření požáru,“ informovala Kostková. Ta dále řekla, že škody byly spočteny na dva miliony korun, hasičům se však podařilo uchránit majetek v hodnotě deseti milionů.

Mluvčí rakovnické policie René Černý doplnil: „Policie případ šetří jako podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Poškozenými jsou Lesy České republiky.“

 

Tisková zpráva Policie  ČR

Požár lesa

Na Rakovnicku řádil o víkend neznámý žhář. 

     Dne 25.4.2010 v 15.30 h oznámil na Obvodní oddělení Roztoky padesátisedmiletý muž z Rakovnicka, že v katastru obce Slabce v místech zvaných Sadno hoří les.

     Na místě zasahoval HZS KLadno, Rakovník, Plzeň a dále SDH Slabce, Skryje, Hvozd, Kožlany, Plasy, Kralovice, kteří požár lokalizovali. 

     Šetřením na místě požáru bylo zjištěno úmyslné zapálení,  založení požáru na čtyřech místech v lesním porostu, kdy došlo k poškození deseti různých samostatných lesních porostů o celkové rozloze tři hektary, čímž vnikla celková škoda ve výši 2.000.000,- Kč.                                                                                                                                                                         prap. Lenka Černá