Hasiči v Modřejovicích měli narozeniny

Dobrovolní hasiči v Modřejovicích slavili v sobotu 6.7. 2013 na návsi slavné výročí. Jejich sbor dobrovolných hasičů slavil 115. výročí narození. Založen byl za císaře pána, přežil první světovou válku, okupaci, socialistické období a znovu rozkvetl v plné síle po roce 1990.

V sobotu hasiči z Modřejovic slavili narozeniny. Napřed se sešli na slavnostní schůzi, kde, jak se sluší a patří na slavnostní chvíli, se navzájem ocenili a připomenuli si svoje výročí i tradice. Potom se na návsi rozjel letní kulturní program. Za účasti dalších hasičských sborů ze sousedních obcí hasiči napřed předvedli ukázku vyproštění osoby z auta a pak ukázali nácvik hašení osobního vozu. Chudák stařičká škodověnka Škoda 105 to pěkně odskákala a za volant si už v ní nikdo nesedne.

O zábavu a o občerstvení se staralo jednak duo zpěváků, kteří hráli jak staré šlágry, tak i písničky k tanci a o žaludky se pilně starali u stánku s grilovanými kuřaty. Dobré pivo také teklo proudem a k večeru přišli na řadu i panáčky. Zábava evidentně nekončila pouze se setměním.

Naše OS na setkání reprezentovala silné squadra. S hasiči si připíjeli Petr Klaub, Sláva Maťátko, Jarek Kratochvíl, Ctibor a Alena a Radim a Stáňa Perlínovi a na houpačce nám všem jistil záda Samíček. Modřejovickým hasičům jsme popřáli mnoho štěstí, málo požárů ale hodně dobré zábavy. Dostali od nás jednak krásnou starou Slivovičku od Jelínků a dále velké hasičské auto, které  troubí, houká a stříká vodu. První závdavek k modernizace techniky hasičského sboru v Modřejovicích.

Děkujeme za pořadatelskou pomoc při Skotsku v Kostelíku a ať se vám daří.

Oslava svátku čarodějnic se velmi vydařila

I když nebe nad Vršky chvílemi hrozilo a ještě v 6:00 večer se přehnala bouřka s kroupami, čarodějnice se velmi vydařily. Večer okolo 20.00 jsme zapálili oheň, spálili symbolickou Moranu a pak až do 2: 00 do rána jsme seděli okolo ohně a povídali a vyprávěli a také plánovali na další období. Ani dva krátké deštíky nikoho nevyhnaly. Večer jsme obdivovali a současně se báli nádherné bouřky okolo nás. Z Vršků byl nádherný rozhled. Sešlo se nás okolo ohně nakonec celkem 22 Kostelíčáků. Obdivujeme Fejlkovi, kteří s námi seděli až daleko za půlnoc. Na Vrškách se sešly všechny generace. Dobrá nálada se doufáme přenesla na všechny okolo našeho ohně a všichni si pochvalovali společné posezení.  

Určitě se za rok zase sejdeme a budeme se opět těšit  na další příjemné posezení, vyprávění a vzpomínání na staré časy v Kostelíku nebo na plánování nových akcí.

Fotogalerie je uvedena v samostatném příspěvku.

Poděkování

Karel Veliký
Karel Veliký

Děkuji všem spoluobčanům obce Kostelík za účast na oslavě mých narozenin.

 

 

Zvláště děkuji panu Pepovi Holému za hudební zpestření večera.

Doufám, že se to všem líbilo.

Ještě jednou vřelé dík.

Valta Karel

 Další fotografie jsou ve speciální galerii

 

 

Blahopřání Václavům

 

 

Občanské sdružení Kostelík blahopřeje všem zasloužilým 

 

 

 

Václavům v Kostelíku.

Oba významní hasiči dostali speciální hasičskou vodku.

Blahopřejeme i mladému a výkonnému hasičovi Václavovi  Krausovi ml. a přejeme mu mnoho štěstí a úspěchů nejen v práci.