Příprava cesty

V sobotu jsme připravili nad Berounkou trasu pro budoucí cestu. Po dohodě s panem hajným jsme porazili dva polosuché doubky a zaměřili budoucí trasu. Pomocí křovinořezů a další mechanizace budeme klučit cestu o víkendu ………7. 2009. Na vybudování cesty nás ještě čeká hodně práce. Věříme, že se na akci sejde co nejvíce ochotných rukou, které nám pomohou. Po dokončení budeme mít možnost se projít podél lesa na šlišku nad řekou nad Bělidlem (chatičky U smrku) a podél lesa navázat na cestu která vede od silnice po kraji lesa.

Na místě jsme nechali náš metr dřeva. Schválně, jestli tam vydrží. Zatím uzavíráme sázky, do kdy ten metr zůstane na místě, nebo kdy zmizí.

změna termínu Kursu práce s pedikem

Jak jsme již avizovali, v létě v Kostelíku proběhne kurs pletení košíků a misek z pediku, ze slámy, drátkování a i práce s hrnčířskou hlínou na kruhu. Původní termín 8.8. byl z organizačních důvodů na přesunut již na sobotu 1.8. 2009.

Večer po tomtu kursu proběhne výroční členská schůze OS Kostelík.  

Těšíme se na vás.

Grant na cestu

OS Kostelík se ucházelo u Nadace VIA o grant ČSOB. V rámci grantového programu se rozhodla ČSOB částkou celkem 1 000 000 Kč podpořit malé projekty obcí, občanských sdružení a dalších aktivních skupin, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a na ochranu životního prostředí. OS Kostelík v rámci tohoto grantového programu požádala o podporu na vybudování cesty přes pole směrem k Berounce v trase původní cesty. Název našeho projektu je Obnova původní cesty.

V projektové dokumentaci jsme cíl projektu popsali takto:

Cílem projektu je vybudování nové polní cesty, která bude vedena v přibližné trase původní cesty. Nově navržená cesta bude vedena blíže k okraji lesa tak, aby nedošlo k rozdělení stávajícího pole. Cesta je navržena jako pěší cesta  ve směru původní historické cesty a na jižním katastrální hranici sídla Kostelík navazuje na stávající síť lesních cest a umožňuje tak velmi pohodlnou procházku pro obyvatele i návštěvníky sídla Kostelík s možností dálkových pohledů na údolí Berounky jak směrem ke Skryjím a Týřovické skále, tak také i směrem proti proudu směrem ke Kalinově Vsi. Na pohledově významných místech budou osazeny lavičky jako místa ke klidnému posezení v krajině.

Odborná komise jmenovaná Nadací VIA obdržela žádosti v celkové výši 47 mil Kč a po posouzení všech žádostí se bohužel naše žádost umístila na prvním místě pod čarou, tedy jako první nepodpořený projekt ve Středočeském kraji.

Nadace VIA a ČSOB se rozhodli podpořit z kvalitních ale nevybraných projektů alespoň jeden další. Pro výběr tohoto dodatečně podpořeného projektu se Nadace VIA rozhodla využít netradiční metodu a to hlasování na internetu. Na stránce https://www.csob.cz/cz/Forms/Stranky/FRM-CSR-hlasujte-pro-svuj-projekt.aspx

můžete každý do 29.6. 2009 hlasovat o jednotlivých projektech.  Věříme, že všichni příznivci a přátelé Kostelíka budou nejen sami hlasovat na uvedené stránce, ale budou adresu této stránky šířit i dále mezi další přátele a známé a společně přesvědčíme co nejvíce lidí, aby dalo hlas právě našemu projektu Obnova původní cesty. Prosím hlasujte pro náš projekt, šiřte informaci o této akci a přesvědčte své příbuzné, známé, známé známých a děti a vůbec každého, aby dal hlas našemu projektu.

Je to velmi jednoduché. Stačí otevřít uvedenou webovou stránku, zaškrtnout náš projekt Obnova původní cesty a vyplnit jméno a e-mailovou adresu.

Děkujeme za každý hlas.

Mariánská Týnice

Asi 3 km od Kralovic v okrese Plzeň -sever je obnovený kostel a probošství v Mariánské Týnici jako jedna z jedinečných památek barokních západních Čech. Barokní kopule kaple v se roce 1920 zřítila a i přes existenci Spolku za záchranu Mariánské Týnice se nepodařilo do II. světové války obnovit památku a intenzita prací a vůle obnovit církevní památku po roce 1948 byla velmi slabá. Teprve po roce 1990 se rozběhly rekonstrukční práce naplno a v roce 2000 se podařilo dokončit jedinečnou rekonstrukci celé kaple. Areál dosal novou fasádu a nové výstavní prostory a v současné době jsou v něm umístěny jednak stálé expozice a dále jsou v areálu výstavy a pořádají se zde i koncerty. Celý areál spravuje Regionální muzeum severního Plzeňska .
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.
Pokud budete v létě v Kostelíku, určitě neprohloupíte, pokud se vypravíte přes Chříč do Kralovic a navštívíte Mariánskou Týnici.
Více infoamcí najdete na www.marianskatynice.cz

Výstavy v roce 2009

 • 30. 04. – 31. 05.    Hana Storchová – grafické listy
  Oldřich Drahotušský – plastiky
   
 • 04. 06. – 12. 07.    Z historie kasáren v Kralovicích – vojenské tradice 20. století
  – výstava k výročí založení kasáren v Kralovicích. Doprovodná akce – koncert vojenské hudby 35. pluku, vojenská technika a setkání pamětníků.
   
 • červenec – srpen     Václav Fiala – sochy, objekty
  – výstava v kostele Zvěstování Panny Marie
   
 • 14. 07. – 06. 09.    Josef Ptáček – Zámecké parky – fotografie
   
 • 09. 09. – 18. 10.    Kralovicko ve středověku
  – nejnovější archeologické nálezy z města a okolí
   
 • 24. 10. – 31. 12.    Od svatého Martina do Hromnic
  – lidové zvyky a církevní tradice na severním Plzeňsku

Článek v Raportu

V Raportu, který vyšel v úterý 5.5. 2009, je na straně 11 krásný a dlouhý článek s názvam Na motorce jen přidáváš plyn nebo brzdíš, nenadřeš se. Článek je věnován dvěma motoristickým legendám v Rakovníku. V článku se dočtete o životě a úspěších pana Vejvody a o panu Jaromírovi Tupém a jeho vztahu k motoristickém sportu.

Teprve ze článku jsem se dozvěděl, jaká významný osobnost motoristického sportu je tady s námi v Kostelíku a jaké úspěchy má za sebou pan Tupý. Pan Tupý se v 60. letech velmi úspěšně zúčastnil celé řady motoristických soutěží a dokonce v roce 1963 závodil i ve velmi prestižní Šestidenní – vrcholné soutěži motokrosových jezdců.

Celostránkový článek i s fotografiemi doporučuji každému k přečtení.