PF 2010

Občanské sdružení Kostelík přeje všem v Kostelíku i všem příznivcům, sponzorům a přátelům mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2010.

pf-20102

Vánoční koncert

dscf9707Již od poloviny týdne hlásili ve všech předpovědích, že v sobotu 19.12. budou velké mrazy. A nemýlili se. Kostelík je od pátku pod sněhem, ale již tradiční Vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny se koná. Stejně jako loni přijelo Hradní duo a společně s celou řadou dalších lidí z Kostelíka jsme ve vyzdovbené kapli doufali, že mráz nikoho neodradí a že stejně jako loni koncert bude mít hodně diváků. Nezklamali a přijeli. Na koncertě bylo mnoho lidí z Kostelíka, přijeli i někteří rodáci, mrazu se nebáli ani zástupci hasičů z Modřejovic a navštívil nás i princ von Croy ze Slabec s manželkou a také šlovický mlynář Čech s manželkou. Na koncert přijelo celkem 84 diváků a slyšeli krásné koledy v podání Hradního dua. Na zahřátí se podával vánoční punč, členové OS Kostelík dostali kalendář Kostelíka 2010 a na koncertě jsme pokřtili i Almanach Kostelíka.

Krásně vyzdobená kaple (děkujme paní Kratochvílové a Šárce Štěpánové), rozsvícený vánoční strom na návsi (děkujeme paní Veronice Okáčové za krásné balíčky), křupající sníh pod nohama a skvělé vánoční pečivo od Špáňů ze Šanova  vytvořily  báječnou vánoční atmosféru. Asi hodinu a půl jsme spolu s Hradním duem zpívali krásné české vánoční koledy a po Narodil se Kristus pán jsme si popřáli krásné Vánoce. Kapela a někteří hosté se ještě večer sešli u Perlínů, kde se také podával skvělý jelení guláš, který speciálně připravil Michal Černý. Mnoho lidí si koupilo kalendář a Almanach Kostelíka.

Další kalendáře i Almanachy jsou k dispozici u Milana Leta, Petra Klauba nebo Radima Perlína.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na další vánoční koncert zase za rok.

Almanach Kostelíka

Občanské sdružení připravilo pro všechny v Kostelíku historický Almanach Kostelíka. V Almanachu najdete celou řadu zajímavých dokumentů, starých fotografií a spoustu zajímavého čtení.   V Almanachu jsou  podle historických pramenů popsány nejstarší dějiny Kostelíka a můžete si najít zobrazení Kostelíka na starých mapach. Víte, že v Kostelíku nejvíce žilo 205 obyvatel  a že se naše vesnička také ucházela v 90. letech o zapsání jako vesnická památková zóna? 

Podařilo se nám objevit starou kroniku Kostelíka, ze které jsme do Almanachu vybrali některé zvláště zajímavé zápisy z minulého století.  Některé staré fotografie jsme již předvedli na výstavě Z historie Kostelíka v roce 2008, ale nově se nám podařilo získat jak soupis provinění obyvatel Kostelíka i se zapsáním délky jejich  trestů a také protokolní knihu, do které se zapisovaly zápisy z jednání nejprve obecního úřadu a později i Místního národního výboru až do zrušení obce v Kostelíku.

Zajímavostí je také propagace a agitace v JZD i kontrola plnění socialistických úkolů JZD v Kostelíku v 50. letech. V Almanachu najdete také plány a popis vodovodu v Kostelíku, dozvíte se o průběhu elektrifikace, o obnovení a zajištění veřejné dopravy, nebo třeba o tom, kolik stál most přes Berounku pod obcí a kolik na stavbu zaplatil Kostelík. Poslední kapitola je věnována nikdy nedostavěné přehradě na Berounce u Křivoklátu.

Almanach je ve formátu A5 a bude slavnostně pokřtěn během vánočního koncertu Hradního dua v sobotu 19.12. od 19:00.

Almanach bude možné zakoupit přímo na Vánočním koncertu nebo u Petra Klauba, Milana Leta nebo Radima Perlína a také v Informačním středisku v Rakovníku a snad i na dalších místech.

Cena Almanachu je stanovena na 140 Kč.

kostelik-almanach-obalka

Zde je obsah Almanachu a obálka

1 Úvod

2 Historické záznamy Kostelíku

3 Kostelík na starých mapách

4 Vývoj počtu obyvatel

5 Architektura a urbanismus

6 Kronika Kostelíka

7 Historické fotografie z Kostelíka

8 Tresty v Kostelíku

9 Některé osobní dokumenty

10 Protokolní kniha

11 Místní národní výbor Kostelík

12 Jednotné zemědělské družstvo Kostelík

13 Vodovod v Kostelíku

14 Kostelík v mediích

15 Rod Croyů ze Slabec

16 Přehrada na Berounce