Plány na prázdniny

Blíží se konec školního roku a krásné slunečné počasí již téměř lákalo k Berounce. Protože si každý plánuje svoji dovolenou a svoje prázdniny, rádi bychom vás informovali o hlavních akcích, které chceme v Kostelíku uspořádat, abyste se i vy mohli případně zúčastnit.

23.5. 2009 pořádá paní Uhrová v Modřejovicích (V chaloupkách) Pouť v Modřejovicích.

4.7. 2009 pořádají dobrovolní hasiči v Modřejovicích Posezení pod kaštany jako společné a neformální setkání všech občanů.

5. a 6. 7. 2009 budeme  připravovat místo pro cestu na výhledu nad Berounkou (Na plazích) . Budeme potřebovat každou pracovitou ruku, protože nás čeká vyklučení části křoví. Těšíme se hojnou účast všech členů OS Kostelík.

24.7. 2009 (pátek) budeme pořádat v Kostelíku na návsi koncert skupiny skotských dudáků. Vrcholná akce léta jistě přiláká nejen skvělou muzikou, ale i ochutnávkou exlusivních skotských whisky, výstavou o Skotsku a dalším povídáním, které je spojeno s touto nevšední zemí.

8. 8. 2009 proběhne v Kostelíku kurs pletení  košíků a dalších misek z pediku, slámy a například drátkování.  Vítány jsou nejen ženy, které to jistě  bude lákat, ale také šikovní pánové.

8.8. 2009 proběhne výroční členská schůze Občanského sdružení Kostelík.

Těšíme na hojnou účast na všech akcích, které pořádá OS Kostelík

Spolupráce s dobrovolnými hasiči

Na pozvání starosty a výboru Svazu dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík se veřejné schůze v sobotu 2.5. 2008 zúčastnili zástupci OS Kostelík Petr Klaub a Radim Perlín. Na příjemném a přátelském jednání za účasti asi 25 dobrovolných hasičů jsme se domluvili na možnosti vzájemné spolupráce. Společně jsme se shodli, že je lepší spolupracovat a společně hledat možnosti dalších aktivit jak v Modřejovicích tak i v Kostelíku.

Svaz dobrovolných hasičů v Modřejovicích pořádá v únoru hasičský bál, organizuje společné čarodějnice na návsi v Modřejovicích, na začátku prázdnin uspořádá setkání pod kaštany a organizuje i sběr železného šrotu. Kromě toho se SDH Modřejovice účastní celé řady hasičských cvičení a soutěží.

Potřebujete-li další informace o práci hasičského sboru, nebo potřebujete-li hasiče kontaktovat, můžete se přímo obrátit na starostu hasičů pana Miroslava Vyskočila na čísle 731 173 118