Zpráva pro budoucnost

Na každé požádné věži bývá v cibulce ukryté pouzdro s poselstvím budoucím generacím. Navrhněte co máme dát do takové schránky my. Mince, Slabecký zpravodaj, zprávu o našem OS Kostelík, …..

Co ještě uložíme pro budoucí generace, které budou za 100, za 200 let opravovat věžičku v Kostelíku?

Přijímáme vaše návrhy v diskuzi pod tímto článkem

Raport o Skotsku v Kostelíku

Rakovnický týdeník Raport přinesl v čísle 29 v úterý 20.7. krátkou zprávu o koncertu Skotsko v Kostelíku a v dalším čísle 30, které vyšlo v úterý 27.7. 2010, přinesl na straně 9 obsáhlou reportáž o koncertu i o doprovodných akcích.

Jakmile budou články uvolněny na webu Raportu (www.raport.cz), uvedeme plnou verzi článků i na našem webu.

Děkujeme Raportu a jmenovitě  panu Tomáši Bednaříkovi za podporu celé akce.

Cesta s kolem za Petrem Klaubem

Petr Klaub nabídl skvělý nápad. Uspořádáme v Kostelíku výlet na kole. Dnes jsme s Petrem vyrazili. I když jsme zvali všechny zájemce, vyrazili jsme pouze v 5ti statečných. Kromě Petra vyrazili na cestu Robert, Kevin a Adam Volfovi a já (Radim Perlín).

Cesta byla krásná a vlastně pouze po cestách a terénem. Sjeli jsme k pile a pak podél řeky k rybárně (u Bartoňů), od bývalé rybárny jsme vyrazili lesem do kopce po lesní cestě  směrem do Šlovic a tam jsme se zcela vyčerpáni zastavili na dva moc dobré Bernardy. Po značce jsme spadli opět do údolí Berounky a podél řeky přes kameny a kořeny až ke Skryjskému mostu. Před mostem jsme zase odbočili vpravo na modrou značku a začali stoupat do kopce. Po cestě trochu blátíčko, místy kluzké kameny,  do kopce prostě radost. Na kopci jsme se ještě otočili na  odbočku na vyhlídku naproti Skryjím a přímo nad vodáckým tábořiště Ahoj. Zpátky jsme vyrazili směrem na Hřebečníky a tam jsme rozhodli, že se vrátíme po silnici zpět směrem na Šlovice a po stejné lesní cestě dolů k rybárně. Je zajímavé, jak z kopce to jde mnohem snadněji.  Domů jsme se vrátili od rybárny a pily nahoru do Kostelíka.

Krásná cesty, prakticky pořád mimo asfaltové silnice, moc dobré pivo ve Šlovicích. Akorát, kdyby s námi jely nějaké krásné ženy a dívky, možná by nás ten Petr nehonil tolik po stráních a jeli bychom občas i po rovině.

Za 14 dní jedeme zase. Kdo se přidá?

Plán cesty je na mapě

mapacestykola

Zpráva o mimořádné členské schůzi

Ačkoliv jsme nedávno na našem webu avizovali, že se blíží do zdárného konce jednání s Římskokatolickou církví o převodu kaple sv. Máří Magdaleny v Kostelíku, opak je pravdou. Na mimořádné členské schůzi v sobotu odpoledne výbor OS Kostelík informoval členy občanského sdružení o změně postoje pana faráře Kružíka, který se rozhodl i přes prakticky roční jednání nepodepsat darovací smlouvu s městysem Slabce a nepřevést kapli na městys a dále na OS Kostelík. Nemůžeme, pokud nemáme ke kapli jakýkoliv právní vztah, žádat o dotace a nemůžeme tedy zajišťovat alespoň základní údržbu kaple. Proto jsme zvažovali všechny možné další kroky. Na základě doporučení mimořádné členské schůze, jsme se domluvili, že se pokusíme znova vejít v jednání s Arcibiskupstvím pražským a panem farářem a pokusíme se změnit jeho názor na celou věc.

Druhým tématem jednání byl další vývoj při budování cesty okolo pole nad Berounkou. Bohužel se ukázalo, že i přes dobrou vůli všech majitelů pozemek pro cestu nám prodat nebo dokonce dát zdarma, nemůže jeden majitel toto učinit, protože jako hospodařící rolník dostává na tento pozemek dotace z prostředků Společné zemědělské politiky EU, jeho pozemky jsou zaměřeny a vedeny v databázi podporovaných pozemků. V rámci poskytované dotace se zavázal, že na těchto pozemcích bude ještě 4 roky hospodařit. Takže ani cestu v celé své délce nejde nyní postavit. Výbor OS na základě doporučení členské schůze se proto rozhodl zaměřit se především na vybudování odpočinkového místa a vyhlídky nad řekou v cípu lesa u posedu – kazatelna myslivců.