Naše švestky

Když jsme v listopadu 2015 dávali do země švestičky podél silnice k řece, doufali jsme, že „za 3 roky bude první dobrá slivovička“  Alespoň tak jsem to psal v příspěvku, který najdete zde . Realita asi bude trochu jiná.  Švestky sice velmi dobře přežily zimu a srnky a laně je moc neokousaly, ale v horkém létě 2016 a i v létě 2017 jsme asi podcenili zalévání mladých stromků. Část mladých stromků zahynula, část u nich živoří. Proto Sláva Maťátko v týdnu přivezl 10 nových stromků a společně s Jarkem, Robertem a Láďou jsme je v sobotu a v neděli (5.5. – 6.5 ) dali do země a hlavně velmi výrazně jsme všechny stromy prolili vodou.

Na všechny stromky jsme vylili 4 velké barely vody, kterou jsme čerpali z rybníčku, rozvozili na vozíku za sekačkou ke stromkům a ke každému jsme dali dva plné kýble vody. Pokud bude toto sucho pokračovat,  budeme v této zalévací činnosti brzy pokračovat. Držíme jak původním, tak i novým stromkům palce, aby se dobře chytily a aby dobře rostly. A třeba se dočkáme i té první slivovičky.

Ještě k článku o dětském hřišti

V předcházejícím článku k dětským hřištím jsme mluvili o tom, jak jsme museli žádat o povolení výsadby dvou stromů na návsi. Byli jsme panem starostou Štillerem upozorněni, že uvedené informace uvedené v článku ve zkratce nejsou zcela přesné.

Omlouváme se panu starostovi za nepřesné informace a pokusíme se vše uvést na pravou míru.

Radim Perlín se zeptal starosty, zda-li může OS Kostelík na své náklady doplnit zeleň na návsi, starosta požádal o vypracování schématického nákresu a po jeho obdržení tento nákres předal Aleši Opatrnému. Z doslechu víme, že Aleš Opatrný obešel všechny trvale bydlící v Kostelíku a poté výsledek dotazování předal starostovi. Na závěr jsme se společně sešli v Kostelíku a domluvili celou akci.

Bylo nám povoleno vysázet dva stromy místo chybějících asi 5 stromů na návsi a ty jsme také v říjnu na náklady OS Kostelík vysadili.

Přikládám také jak nákres, tak i průvodní dopis

nákres.pdf

průvodní dopis.pdf

Znova a opakovaně nabízíme možnost diskuze nad problémem dětského hřiště v Kostelíku a velmi rádi si vyslechneme nebo zde otiskneme jakákoliv stanoviska nebo názory.

Přílohy

Připravované akce

Oprava zastávky

Občanské sdružení Kostelík se v září 2008 domluvilo s Vaškem Krausem a objednalo opravu autobusové zastávky. Zástavka by měla být dokončeno do konce října 2008.

 

Sázení stromů okolo kostela

Z výtěžku za sběr železného šrotu zakoupí OS Kostelík 2 vzrostlé jilmy, které zasadíme za apsidu kaple do míst, kde v minulosti stály stejné jilmy.

Před kapli OS Kostelík zasadí dva malé kultivary hlohu, které budou lemovat průčelí kaple. Hlohy jsou pěstovány jako speciální kultivary s výškou max. 3 – 4 metry a budeme se starat, aby před kaplí vytvořily příjemné a současně hezké prostředí.

Stromy okolo kaple budeme sázet pravděpodobně poslední víkend v říjnu.  

 

Vánoční koncert

OS Kostelík připravuje vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny pro všechny občany v Kostelíku. V pátek 19.12. od 19.00 bude Hradní duo z Rakovníka hrát pro všechny příchozí vánoční koledy. Věříme, že se nám podaří vyvolat pěknou vánoční atmosféru a společně si popřejeme krásné vánoční svátky. 

Při koncertě bychom také rádi umístili na čelní fasádu kaple novou sochu sv. Máří Magdaleny

 

Letní výstava

V létě 2009 připravujeme v kapli sv. Máří Magdaleny výstavu s pracovním názvem Jak se dříve žilo. Pokud máte doma, na chalupě nebo kdekoliv jinde staré zemědělské stroje, přístroje, které se používaly v domácnostech vašich babiček na venkově nebo jakékoliv jiné artefakty, rádi je uvítáme na výstavě v kapli.