Pozvánka na diskuzi s Eduardem Stehlíkem

Občanské sdružení společně s o.s. Fara Slabce pořádá v sobotu 31.8. 2013 od 17:00 diskuzní setkání s PhDr. Eduardem Stehlíkem diskuzní povídání na téma Mnichov 1938. Dr. Stehlík je známý historik, který se zabývá historií druhé světové války a již v Kostelíku vyprávěl o Atentátu na Heydricha nebo o Lidické tragédii. Setkání se bude kobat v kapli sv. Máří Magdaleny.

O minulých povídáních s Eduardem Stehlíkem se můžete dočíst na našich webových stránkách. O příběhu Lidic se můžete dočíst v tomto článku   a o atentátu na Heydricha si můžete přečíst zde.

Pozvánka je přiložena  zde mnichov

 

 

Přílohy

Jak to bylo s atentátem na Heydricha.

Občanské sdružení Fara Slabce ve spolupráci s Občanským sdružením Kostelík pozvali významného českého vojenského historika dr. Eduarda Stehlíka na povídání o nejvýznamnější akci vojenského odboje v průběhu druhé světové války. Dr. Stehlík z Vojenského historického ústavu velmi zajímavě přiblížil pro více než 40 posluchačů nejen dny atentátu, ale dovedl na mnoha příkladech vysvětlit a popsat život Gabčíka i Kubiše, jejich výcvik v Anglii a Skotsku, postup plánování atentátu na Heydricha i bezprostřední kroky v průběhu atentátu i po atentátu až do hrdinné smrti v pravoslavném chrámě v Resslově ulici Praze 2.

Asi všichni, kdo v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku diskutovali o souvislostech atentátu, znali do určité míry příběh atentátu i hrdinský příběh Gabčíka a Kubiše. Bylo ale velmi zajímavé, jak se dr. Eduardu Stehlíkovi podařilo upozorňovat na jednotlivé mýty okolo atentátu, vyvracet je a zdůraznit pravděpodobný průběh všech událostí před 70 lety v Kobyliské (Heydrichově) zatáčce v Praze. Například jsme nikdo netušili, proč pravděpodobně samopal Sten-gun selhal a nevystřelil. Perfektně vycvičení výsadkáři dostali relativně nové a skladné zbraně a teprve později se ukázalo, že při plném zásobníku 32 nábojů se může náboj vzpříčit a zablokovat tak samopal. Diskuze se dotýkala i dalších výsadků a jejich role i jejich úkolů na území tehdejšího Protektorátu a také dopadů atentátu nejen na domácí odboj ale i na mezinárodní postavení československé vlády v Londýně.  Z diskuze nebylo možné vyjmout také roli výsadkáře Čurdy, který podlehl atmosféře a vyzradil úkryt ostatních parašutistů i například osud Heydrichova mercedesu a možnosti jeho identifikace v současnosti.

Za 3 týdny v sobotu 16.6. budeme v Kostelíku opět spolu s dr. E. Stehlíkem povídat o vyhlazení Lidic. Pozvánku včas rozešleme, ale už nyní si můžete termín zapsat do diáře.

Ještě k článku o dětském hřišti

V předcházejícím článku k dětským hřištím jsme mluvili o tom, jak jsme museli žádat o povolení výsadby dvou stromů na návsi. Byli jsme panem starostou Štillerem upozorněni, že uvedené informace uvedené v článku ve zkratce nejsou zcela přesné.

Omlouváme se panu starostovi za nepřesné informace a pokusíme se vše uvést na pravou míru.

Radim Perlín se zeptal starosty, zda-li může OS Kostelík na své náklady doplnit zeleň na návsi, starosta požádal o vypracování schématického nákresu a po jeho obdržení tento nákres předal Aleši Opatrnému. Z doslechu víme, že Aleš Opatrný obešel všechny trvale bydlící v Kostelíku a poté výsledek dotazování předal starostovi. Na závěr jsme se společně sešli v Kostelíku a domluvili celou akci.

Bylo nám povoleno vysázet dva stromy místo chybějících asi 5 stromů na návsi a ty jsme také v říjnu na náklady OS Kostelík vysadili.

Přikládám také jak nákres, tak i průvodní dopis

nákres.pdf

průvodní dopis.pdf

Znova a opakovaně nabízíme možnost diskuze nad problémem dětského hřiště v Kostelíku a velmi rádi si vyslechneme nebo zde otiskneme jakákoliv stanoviska nebo názory.

Přílohy

Povídání o CHKO Křivoklátsko

Již jsme zde na webu avizovali, ale pro jistotu ještě připomínáme, že v sobotu 25.6. od 14:00 se bude v kapli povídat o historii současnosti i budoucnosti CHKO Křivoklátsko s ředitelem CHKO P. Hůlou. Na přetřes přijde jistě i vyhlášení NP Křivoklátsko, které nyní, jak se zdá, tak trochu ustalo.  Po povídání odjedeme na Emilovnu a půjdeme se podívat na Velkou a malou Pleš do nejcennějších partií Křivoklátska.

Večerní společenský program ale určitě stihneme.