Vyhlídka Na plazích dočasně uzavřena

Jak jste si možná všimli, vyhlídka Na plazích je dočasně uzavřena, Od čtvrtka 20.7. provádí majitel této vyhlídky Lesy ČR pravidelnou údržbu. Vyhlídka bude natřena vodě odolným nátěrem, budou zkontrolovány všechny spoje a bude prověřena její stabilita a nosnost. Podle zpráv, které máme od Lesů ČR, by kontrola naší krásné vyhlídky měla proběhnout do pondělí 24.7 a možná o trochu později. Těšíme se, až bude zase vyhlídka otevřena.

Členské příspěvky a stavební povolení

Několik dobrých zpráv pro členy OS Kostelík. Můžete zaplatit členské příspěvky a to je přece skvělá zpráva 🙂 a také jsme získali stavební povolení na opravu střechy kaple.

Rok se sešel s rokem a dovolujeme si vás požádat o zaplacení členských příspěvku OS Kostelík a to dospělé ekonomicky aktivní osoby ve výči 100 Kč, děti, senioři, ženy na mateřské dovolené ve výši 50 Kč.

Zaplatit můžete především převodem na účet našeho OS Kostelík, které je v záhlaví webu  a pro jistotu ho uvádím i zde  223676606/0300 a do zprávy pro příjemce napište jména členů, za které platíte.

Zaplatit také můžete složením příslušné částky přímo do rukou buď Petra Klauba nebo Milana Leta. Převod přímo na účet ale preferujeme.

Druhá dobrá zpráva se týká kaple. Díky Petrovi se podařilo zajistit stavební povolení na opravu a výměnu některých částí krovu napadených dřevomorkou Předpokládáme, že oprava začne v květnu a bude trvat cca 1 měsíc.

Převzetí zastávky

Dne 6.12. převzal Petr Klaub za OS Kostelík od Václava Krause opravenou zastávka.  Václavovi ještě jednou mnohokrát děkujeme za dobře odvedenou práci, byť v poněkud pozdějším termínu, než bylo domluveno. Dále bychom ještě jednou chtěli poděkovat Vráťovi Štýbrovi za velmi pěknou novou vývěsku na jízdní řády a Ivaně a Michalovi Černých za poskytnutí materiálu na vývěsku.

Je radostí spolupracovat se sousedy, kteří jsou ochotni nezištně pomoci pro  dobrou věc.

Zastávka je již téměř hotová

Venca Kraus již téměř dokončil opravu naší autobusové zastávky v Kostelíku. Zbývá ještě natřít jednou fasádní barvou omítku a vsadit nová okna. Současně Vráťa Štýbr připraví malou dřevěnou nástěnku na jízdní řády tak, aby dopravci nelepili svoje jízdní řády na omítku. Doufejme, že to budou respektovat.

 

Opravená zastávka

Opravená zastávka