Vyhlídka Na plazích dočasně uzavřena

Jak jste si možná všimli, vyhlídka Na plazích je dočasně uzavřena, Od čtvrtka 20.7. provádí majitel této vyhlídky Lesy ČR pravidelnou údržbu. Vyhlídka bude natřena vodě odolným nátěrem, budou zkontrolovány všechny spoje a bude prověřena její stabilita a nosnost. Podle zpráv, které máme od Lesů ČR, by kontrola naší krásné vyhlídky měla proběhnout do pondělí 24.7 a možná o trochu později. Těšíme se, až bude zase vyhlídka otevřena.

Vyhlídka Na Plazích se už rýsuje

V sobotu jsem se byl podívat na stavbě vyhlídky a už se to rýsuje. Stojí konstrukce, nyní se montuje podlaha vyhlídky – rampa a snad by mohla být tento týden dokončena. Zbývá dokončit zábradlí a přístup k rampě vyhlídky a bude to. Ve středu na vyhlídce bude schůzka mezi investorem, architektem a staviteli, aby se domluvili podrobnosti a další postup. Ale již se těšíme.

Když jsem vylezl do 2/3 vyhlídky, již jsem viděl i na Zvíkovecký most a i po proudu se celé údolí Berounky krásně otevírá.

Velmi předběžně počítáme s otevřením v sobotu 14.12. tedy v sobotu, kdy budeme připravovat kapli na vánoční koncert.  Pokud jste tam nebyli, můžete se podívat na pár dalších fotek. Kliknutím se zvětší náhled a dalším kliknutím získáte plnou velikost fotky.

Ta temná postava na vrcholu stavby je arch. Taflík, projektant vyhlídky.

Vyhlídka nad Berounkou.

V Kostelíku před 30 lety existovala cesta od kaple dolů přes pole nad Berounku a potom pěšinou k řece. Z této cesty byl krásný pohled na celé údolí Berounky i zpátky na krásnou vesničku Kostelík. Bohužel v rámci boje o zrno místní JZD cestu zaoralo a později obec trasu polní cesty prodala současným farmářům, a proto tuto cestu v její původní trase již není možné obnovit. OS Kostelík se rozhodlo vybudovat jak vyhlídku na Kostelík tak i vyhlídku do malebného kaňonu řeky Berounky. Nejprve jsme na ostrohu přímo proti obci vybudovali odpočinkové místo s lavicemi velkým stolem a nyní chceme nedaleko od vyhlídky postavit také vyhlídkovou plošinu nad údolím Berounky. Po dohodě s arch. Taflíkem připravujeme stavbu vyhlídkové plošina nad Berounkou, která umožní díky prudkému svahu dostat se nad nízké koruny borovic a dobře se rozhlédnout od Zvíkovce až ke Skryjím. Model vyhlídky a projektovou dokumentaci jsme od arch. Milana Taflíka dostali v průběhu koncertu Skotsko v Kostelíku a model vyhlídky byl vystaven v kapli.

V průběhu léta chceme zajistit všechny povinné doklady pro vydání stavebního povolení a poté snad i zahájit stavbu. Těšíme se, že společně s Lesy ČR se nám podaří novou Kosteláckou rozhlednu připravit tak, aby již příští jako stála a mohla přivítat první návštěvníky.

Diskuze o výstavbě vyhlídkové plošiny

V sobotu 19.5. v 10:00 se sejdeme na vyhlídce nad řekou, abychom společně s projektantem diskutovali o možnosti a technických parametrech vyhlídky nad řekou. Budeme velmi rádi, když se nás tam sejde více, protože více hlav, více ví.

Lesní správa Plasy s vyhlídkou již vyslovila předběžný souhlas.

Sraz je u kaple v 9:45, nebo na vyhlídce v 10:00

Doufám, že nebude pršet.

Trasa cesty na vyhlídku nad řekou je připravena

p1150947V prvním zářijovém týdnu pan Petr Vostatek konečně připravil trasu cesty na vyklučené místo na výhledu nad Berounkou. V létě jsme na tomto místě klučili křoví a nyní již máme vytýčenou cestu a stržený povrch na vysypání štěrkem.  Připravené a zarovnané je i místo na posezení na místě výhledu na Kostelík.

V přiložených fotografiích se můžete podívat, jak již práce pokročily. Další pokrok by měl být patrný po tomto víkendu.

Projekt je podpořen Nadací VIA z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ .