Vyhlídka nad Berounkou.

V Kostelíku před 30 lety existovala cesta od kaple dolů přes pole nad Berounku a potom pěšinou k řece. Z této cesty byl krásný pohled na celé údolí Berounky i zpátky na krásnou vesničku Kostelík. Bohužel v rámci boje o zrno místní JZD cestu zaoralo a později obec trasu polní cesty prodala současným farmářům, a proto tuto cestu v její původní trase již není možné obnovit. OS Kostelík se rozhodlo vybudovat jak vyhlídku na Kostelík tak i vyhlídku do malebného kaňonu řeky Berounky. Nejprve jsme na ostrohu přímo proti obci vybudovali odpočinkové místo s lavicemi velkým stolem a nyní chceme nedaleko od vyhlídky postavit také vyhlídkovou plošinu nad údolím Berounky. Po dohodě s arch. Taflíkem připravujeme stavbu vyhlídkové plošina nad Berounkou, která umožní díky prudkému svahu dostat se nad nízké koruny borovic a dobře se rozhlédnout od Zvíkovce až ke Skryjím. Model vyhlídky a projektovou dokumentaci jsme od arch. Milana Taflíka dostali v průběhu koncertu Skotsko v Kostelíku a model vyhlídky byl vystaven v kapli.

V průběhu léta chceme zajistit všechny povinné doklady pro vydání stavebního povolení a poté snad i zahájit stavbu. Těšíme se, že společně s Lesy ČR se nám podaří novou Kosteláckou rozhlednu připravit tak, aby již příští jako stála a mohla přivítat první návštěvníky.