Členské příspěvky a stavební povolení

Několik dobrých zpráv pro členy OS Kostelík. Můžete zaplatit členské příspěvky a to je přece skvělá zpráva 🙂 a také jsme získali stavební povolení na opravu střechy kaple.

Rok se sešel s rokem a dovolujeme si vás požádat o zaplacení členských příspěvku OS Kostelík a to dospělé ekonomicky aktivní osoby ve výči 100 Kč, děti, senioři, ženy na mateřské dovolené ve výši 50 Kč.

Zaplatit můžete především převodem na účet našeho OS Kostelík, které je v záhlaví webu  a pro jistotu ho uvádím i zde  223676606/0300 a do zprávy pro příjemce napište jména členů, za které platíte.

Zaplatit také můžete složením příslušné částky přímo do rukou buď Petra Klauba nebo Milana Leta. Převod přímo na účet ale preferujeme.

Druhá dobrá zpráva se týká kaple. Díky Petrovi se podařilo zajistit stavební povolení na opravu a výměnu některých částí krovu napadených dřevomorkou Předpokládáme, že oprava začne v květnu a bude trvat cca 1 měsíc.