Připomínka povídání v kapli a novinka na Vrškách

Jenom pro klid duše připomínám, že zítra,  to je v sobotu 13. 8. 2011 od 14:00 se bude konat v kapli povídání o zaniklých vsích na Rakovnicku a poté bude následovat členská schůze OS Kostelík. Zváni jsou všichni.

Také se příští týden objeví na Vrškách nová atrakce. Díky Ctiborovi Perlínovi se podařilo  přímo z Vršek od lavičky vyfotit a zajistit vytištění panoramatického záběru – fotky od Bělidla až po Hamouz a to v délce 4 m a šířce 0,4 m.

K prohlédnutí bude v sobotu v kapli. Vráťa Štýbr připraví rám a příští týden bude tento zajímavý výhled nad řekou doplněn o panoramatický záběr i s popisky jednotlivých kopců a dalších zajímavých míst.

Moc děkuje pražské reklamní agentuře AgE a jmenovitě panu Horáčkovi.