Vánoční koncert

V sobotu 17.12 dopoledne jsme ještě zametli kapli před koncertem a trochu nás vyděsilo, že Raport uvedl, že se koncert bude konat již v 18:00. Co budeme s hosty, kteří přijedou o hodinu dříve, dělat? Naštěstí naši hosté, kteří přijeli na koncert, projevili dostatek chytrosti a na 18:00 nepřijel nikdo. Ale od čtvrt na 7 se začala náves měnit v parkoviště. Prakticky každé auto, které přijelo od Rakovníka, jelo k nám na koncert.

Hradní duo dále zvučilo v kapli a venku se již povážlivě zvětšoval dav, který přijel na Vánoční koncert do Kostelíka. Od půl 7 jsme začali prodávat punč na zahřátí a když se konečně otevřely dveře do kaple, nahrnuli se všichni dovnitř a pořád venku byla velká skupina lidí. Jak se všichni do té naší malinké kapličky vejdeme?  Nakonec se nás z Kostelíka, Modřejovic, Slabec i z širšího okolí sešlo 120 a všichni jsme se do kaple vešli. Na kůru lidé stáli nebo seděli ve třech řadách, dole bylo plno až ke vchodu a na schodech stály další davy.

Koncert zahájilo Hradní duo společným zpíváním první části Rybovy České mše vánoční za doprovodu Kostelíčského sboru. Zatímco Hradní Duo tvoří celkem 7  muzikantů, Kostelíčský pěvecký sbor tvořily na tomto koncertě pouze paní Perlínová a paní Černá, tedy Duo. Ostatní skolila chřipka nebo nachlazení.

Asi dvouhodinový brilantní koncert Hradního dua v čele s Milanem Zimmermannem uchvátil všechny posluchače, vtipné průpovídky mezi skladbami  bavily nejen diváky, ale často i muzikanty a celý koncert jsme skončili společným zpíváním koledy Narodil se Kristus Pán.

V kapli bylo krásně teplo  a moc za to děkujeme přátelům, kteří zavedli do kaple skvělý fukar na horký vzduch. Po koncertě se prodávaly kalendáře Kostelík 2012. Kdo chcete mít další kalendář z Kostelíka, prosím ozvěte se Petrovi Klaubovi a domluvte se s ním osobně. Kalendář je v prodeji za 50 Kč.

 

Fotogalerie následuje

Rosvítili jsme vánoční strom a ozdobili kapli

V sobotu 10.12. jsme na návsi v Kostelíku vztyčili náš  vánoční strom a především pod vedením Věry Kratochvílové připravili vánoční výzdobu v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. Od soboty svítí náš vánoční strom a již se těšíme na příští sobotu večer na Vánoční koncert Hradního dua v kapli.

V podvečer jsme se znova sešli na návsi (Fejlkovi, Kratochvílovi i s přáteli, Sláva Maťátko, Miloš Okáč,  Milan Let, Petr Klaub,  Stáňa a Radim Perlínovi) a připili jsme si prvním vánočním punčem a společně jsme probrali nejnovější novinky z Kostelíka a také záměr postavit vyhlídkovou plošinu nad řekou na naší vyhlídce Na plazích.

Při odchodu z návsi nás pozdravil krásný vycházející úplněk a mohli jsme pozorovat částečné zatmění měsíce.

Krásný a klidný advent na nashledanou za týden v Kostelíku.

Fotky jsou v následující fotogalerii