Plán akcí na druhou polovinu léta a další drobnosti

Na další týdny budeme mít v Kostelíku bohatý program a jenom doufáme, že se nám podaří všechno uskutečnit a nebudeme muset nic rušit.

Jsme velmi rádi, že zase do Kostelíku přijede dr. Eduard Stehlík, který má letos velmi nabitý program, protože v říjnu kandiduje do Senátu. I tak si na nás udělal čas v sobou 15.8. od 16:00 budeme mluvit o zahraničních operacích Armády ČR.

Po přednášce dr. Stehlíka budeme na Vrškách zapalovat oheň, pokud nebude velké sucho a hasičská pravidla to dovolí. Je to taková malá náhrada za Čarodějnice. Sejdeme se, popijeme, zazpíváme a uvidíme, jaké bude počasí. Když děláme oheň, tak většinou prší.

Za dalších 14 dní na konci srpna v sobotu 29.8. od 16:00 si budeme s paní dr. I. Bukačovou povídat o neuvěřitelné obnově barokního skvostu u Kralovic. Paní Bukačová od počátku stojí za záchranou Mariánské Týnice z ruiny s propadlou kopulí až do současné krásy barokního kláštera s ambitem.

Za další dva týdny v sobotu 12.9. jsme se již domluvili s naším Kostelákem doc. Martinem Balíkem, který jako první v Česku léčil nemocné Covid 19 lékem remdesivirem, novým, dosud pouze testovaným lékem z americké laboratoře. Jeho postřehy a zkušenosti z karantény a o dopadu nemoci Covid 19 na společnost budou zcela jistě velmi zajímavé. V sobotu začínáme již v 15.00.

Stejnou sobotu 12.9. po povídání s Martinem Balíkem budeme hned pokračovat členskou schůzí našeho OS Kostelík z.s. a po členské schůzi pokračujeme při Posezení na návsi s krůtou, pivem a vínem až do pozdních hodin. Takže se můžete těšit.

O Kostelíku a našich akcích, plánech, ale i o zrušených akcích se také dočtete ve Zpravodaji městyse Slabce, který najdete na jejich webových stránkách http://www.slabce.cz/servis-pro-obcany/zpravodaj/

Akce v Kostelíku v létě 2014

Za roky existence našeho občanského sdružení jsme se již založili některé tradiční akce. Bohužel se zdá, že akcí, které bychom rádi v Kostelíku dělali, je stále více a nakonec nám ani ty neděle nebudou stačit. Takže jme museli i letos některé akce redukovat.

Akce na léto 2014

12.7. Skotsko v Kostelíku

19.7. členská schůze + přednáška,

2.8. Berounka na vodě

16.8. Krakovec – kola

 

Pravděpodobně se ještě uskuteční povídání s prof. Miroslavem Bártou o Egyptu, egyptologii a kolapsech společností, ale to uvidíme, jak se nám ho podaří sehnat. Také jsme ještě slíbili povídání s Eduardem Stehlíkem na téma legie a legionáři v 1.světové válce a případně stopy legií na Rakovnicku. To ale také ještě uvidíme, jak to dopadne.

Tradičně bude každou sobotu otevřena knihovna v kapli sv. Máří Magdaleny a to vždy od 15:00 do 16:00 hod. Přijďte pokecat, zastavte se na kávu a můžete si půjčit si dobrou knížku.