Akce v Kostelíku v létě 2014

Za roky existence našeho občanského sdružení jsme se již založili některé tradiční akce. Bohužel se zdá, že akcí, které bychom rádi v Kostelíku dělali, je stále více a nakonec nám ani ty neděle nebudou stačit. Takže jme museli i letos některé akce redukovat.

Akce na léto 2014

12.7. Skotsko v Kostelíku

19.7. členská schůze + přednáška,

2.8. Berounka na vodě

16.8. Krakovec – kola

 

Pravděpodobně se ještě uskuteční povídání s prof. Miroslavem Bártou o Egyptu, egyptologii a kolapsech společností, ale to uvidíme, jak se nám ho podaří sehnat. Také jsme ještě slíbili povídání s Eduardem Stehlíkem na téma legie a legionáři v 1.světové válce a případně stopy legií na Rakovnicku. To ale také ještě uvidíme, jak to dopadne.

Tradičně bude každou sobotu otevřena knihovna v kapli sv. Máří Magdaleny a to vždy od 15:00 do 16:00 hod. Přijďte pokecat, zastavte se na kávu a můžete si půjčit si dobrou knížku.