Zdobení vánočního stromu v Kostelíku

Zveme všechny sousedy, přátele a kamarády na společné zdobení stavění a vánočního stromu v Kostelíku a na úklid naší kaple. Přijďte nám, pokud budete v Kostelíku, prosí pomoci v první adventní víkend, v sobotu 28.11. 2020. Sejdeme se na návsi od 10:30 a budeme pokračovat i odpoledne.