Členská schůze a posezení na návsi

V sobotu 12.9. jsme měli v Kostelíku velmi rušno. Nejprve byla od 14.00 členská schůze našeho občanského sdružení, pak mluvil Martin Balík o koronaviru a odpoledne a večer jsme seděli na návsi u dobrého vína, piva a krůty.

Co jsme se dozvěděli o koronaviru od doc. Martina Balíka najdete v samostatném textu zde.

Již 12. členská schůze našeho OS Kostelík z.s. proběhla od 14.00. Na schůzi se zapsalo celkem 21 členů našeho sdružení. Po schválení programu Milan Let mluvil o tom, co jsme za poslední rok dokázali, jak nás omezila karanténa a co jsme nestihli nebo nemohli zajistit. I tak byla za posledních 12 měsíců naše práce velmi bohatá. Na Vánoce jsme uspořádali tradiční Vánoční koncert s Hradním Duem, uklidili a vyzdobili kapli a v adventním čase také rozsvítili vánoční strom. Na Silvestra se již stalo zvykem, že chodíme ke křížku na druhou stranu Javorny. V březnu jsme bohužel nemohli jet do vinného sklepa do Březí u Mikulova a stejně tak jsme letos nepálili čarodějnice. Po karanténě jsme se napřed sešli na návsi a když nemůže Kostelík za vínem, přijelo víno za Kostelíkem. Ochutnávali jsme skvělé kousky z Vinařství Kern. Na začátku prázdnin proběhla Kuličkiáda se vítězstvím Jarka Kratochvíla, pak jsme se dozvěděli, jak chutnají jihoafrická vína, na Berounce jsme se svezli do Roztok, přivítali v Kostelíku pana Edu Stehlíka, paní Irenu Bukačovou a Martina Balíka. Skoro každý víkend nějaká akce.

Na členské schůzi jsme zvolili zase výbor ve složení předseda Milan Let, pokladník Robert Marek, člen výboru Jarek Kratochvíl a revizorka účtů je Jitka Balšánová. Naplánovali jsme i tradiční a nové akce v Kostelíku. Zatím nejbližší je úklid kaple a zdobení stromu a pak vánoční koncert s Hradním Duem, který letos proběhne 18.12, tedy pokud karantény dovolí. Určitě také plánujeme podívat se společně za paní Bukačovou do Mariánské Týnice, plánujeme zmapovat hraniční kameny panství v lese a dále budeme dělat spoustu zajímavých akcí.

Stále jednáme o podpoře na výměnu oken a dveří na naší kapli, protože hrozí, že okna již brzy vypadnou a snad se nám podaří opravit i naše harmonium. K tomu budou všechny naše tradiční akce od čarodějnic, přes Kuličkiádu, Berounku, povídání v kapli a další. Největší akcí bude dvoudenní Skotsko v Kostelíku, které se plánuje na 9. a 10.7. 2021

Po přednášce Martina Balika jsme dlouho do noci seděli na návsi a probírali všechno, co se za rok stalo. K tomu jsme měli skvělou grilovanou krůtičku, pivo a dobré vínečko a bylo nám krásně.

Martin Balík o koronaviru

Máme v Kostelíku velké štěstí, že jedním z našich sousedů je i doc. Martin Balík, který pracuje jako přednosta kliniky intenzivní medicíny v 1. všeobecné fakultní nemocnici. Jako vysoce kvalifikovaný odborník se specializuje na možnosti a postupy léčení pacientů s velkými problémy a jeho klinikou tedy procházejí i nejtěžší pacienti s aktuálně velmi diskutovaným Covidem 19. Martin Balík je prvním lékařem v Česku, který léčil novým lékem remdesivir a velmi dobře zná ten nyní tak často diskutovaný koronavirus, který dovede zastavit celou ekonomiku.

V hodinové diskuzi jsme se v sobotu 12.9. dozvěděli, jak, kde a kdy virus napadá člověka, jaké je rizikové chování, jaké skupiny obyvatel jsou nejvíce ohrožené, ale také že lidské tělo si většinou dokáže s virem poradit.  Takže pokud je vám více než 60 let, jste velmi obézní, máte cukrovku 2. typu a jste muž, máte se čeho obávat. Zatímco mladý člověk, který je konfrontován s tímto typem viru, si snadněji s nákazou poradí a buď projde zcela bez příznaku, není tedy klinicky nemocný a pokud není ani testován, tak to vlastně ani neví, zda má rýmu nebo Covid 19. Celkem 95 % všech pozitivně testovaných patří do této kategorie.

V těchto dnech nás děsí velký nárůst pozitivně testovaných a politici vyhlašují různá karanténní opatření nejen v Česku, ale i okolo nás.  Používané PCR testy ale umí odhalit buď přítomnost nebo nepřítomnost záhadného viru, ale v žádném případě nejsou schopny měřit množství viru v těle pozitivně testovaného. Takže do kategorie pozitivně testovaného patří ten, kdo má v sobě desítky těchto virů, stejně jako další, kdo má v těle již miliony těchto malých organizmů. První si s viry snadno poradí a druhý musí ihned vyhledat lékaře a zahájit intenzivní léčbu. Proto pouhý počet pozitivně testovaných je vlastně hodně problematické číslo. Pozitivně testovaný totiž v 60 % neznamená nemocný, mnohem důležitější je počet skutečně nemocných, tedy těch, u kterých vypukly nějaké klinické příznaky nebo těch, kteří vyžadují intenzivní péči.

Celá karanténa a všechna opatření, která v březnu zcela zastavila ekonomiku, chod škol, obchod a cestovní ruch, byla vyvolána strachem ze zahlcení a zhroucení našeho zdravotnictví a nedostatečných kapacit na jednotkách intenzivní péče, které budou zahlceny těžce nemocnými s Covid 19. V polovině září je na intenzivní péči připraveno v celém Česku 1500 lůžek a obsazeno je 60 z nich.

Počet skutečně nemocných a pochopitelně i počet pozitivně testovaných pravděpodobně dále poroste, ale doc. Balík se nedomnívá, že by mohlo dojít k přetížení kapacit a ke zhroucení zdravotní péče. Současný nárůst je vlastně teprve první vlna této podivné choroby, kterou jsme v březnu drakonickými opatřeními zastavili a teprve nyní naplno propuká. Pokud se podaří projít touto vlnou ještě v průběhu září a října, budeme mít naději, že obvyklá chřipková epidemie v únoru a březnu již může proběhnout normálně bez spolupůsobení Covidu 19.

Jenom okrajově jsme se v naší diskuzi dotkli i role politiků a lékařů ve významných státních pozicích. Je jasné, že takto významné společenské téma je pochopitelně i politickým nástrojem a mnozí aktéři si na Covidu ohřívají vlastní polívčičku. Konečně vnímavý pozorovatel to může v mediích vidět prakticky každodenně a snad jsme vůči nesprávným, přehnaně hysterickým nebo naopak totálně zpochybňujícím názorům již alespoň trochu imunní. Povídání se skutečnými odborníky tomu výrazně napomáhá.

Na diskuzi s doc. Balíkem v Kostelíku přišlo nebo přijelo více než 50 lidí z Kostelíka, ale i ze sousedních obcí. Všichni získali objektivní informace a doporučení, která pomohou snižovat míru hysterie ve společnosti, ale současně i zachovávat základní obezřetnost.  Covid může v našem těle natropit pěkné problémy, ale současně není nutné kvůli němu se uzavírat do igelitových stanů a přestat komunikovat se svým okolím.

 

Toto jsou náhledy, kliknutím na obrázek se otevře do plné velikosti.

Sobota v Kostelíku

Přátelé Kostelíka
v sobotu bude v Kostelíku rušno. Nejpve bude od 14.00 členská schůze našeho OS Kostelík, potom od 15.00 bude vyprávět Martin Balík o koronaviru a po povídání budeme na návsi grilovat a mít se dobře. Takže přijďte do kaple prosím již na 14:00.
 Pozvánka je a program členské schůze je zde Pozvánka na 12 členskou schůzi

Koronavirus mediální masáž – vs fakta

Je skutečně ten Covid tak nebezpečný?  V čem je nebezpečný a proč?  Jsou razantní karanténní opatření opravdu nutná? A jsou také i účinná?  Jak dlouho budeme ještě žít s Covidem? Navždy? Pojedeme ještě někdy k moři bez rizika nákazy?

Také si kladete podobné otázky? Některé odpovědi možná najdete v Kostelíku.

Srdečně zveme všechny, které zajímá realistický pohled na šíření viru Covid 19  a odlišují skutečné, reálné a  mediálních dopady pandemie, na povídání s doc. Martinem Balíkem, který je vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK. Jako první v Česku podal pacientovi s Covid 19 experimentální lék Remdesivir.

Povídání s názem Koronavirus – mediální masáž versus fakta se bude konat v Kostelíku v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 12,9.  2020 od 15:00. Tak si přijďte poslechnout názor odborníka a možná najdete odpovědi na některé otázky. Budeme rádi, když budete pozvánku šířit po vašich  sítích. 

A zde je pozvánka ke stažení v pdf. Pozvánka

 

 

 

Přílohy

Obnova Mariánské Týnice aneb jak se staví baroko

V sobotu 29.8. přijela do Kostelíka paní dr. Irena Bukačová,  ředitelka Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici a hlavní duše  obnovy a záchrany krásného barokního skvostu u Kralovic. Mariánskou Týnici postavil Jan Blažej Santini – Aichel jako poutní místo plaského kláštera a později zrušil Josef II. Chrám střídal v 19. století vlastníky a nikdo nebyl schopen nebo ochoten udržovat nádhernou stavbu v dobrém stavu.  V chrámu jako důsledek chybějící péče propadla v roce 1920 hlavní kopule a později spadly i klenby v ambitu. Díky úsilí a velké práci celé řady nadšenců chrám, prelatura, ambity a vše ostatní dnes opět stojí a svítí svojí monumentalitou do krajiny. Posledních 30 let, kdy barokní klášter vstává z ruin, je hlavním hybatelem paní PhDr. Irena Bukačová, která organizuje, zajišťuje a pečuje o Národní kulturní památku. Postupně okolo sebe vytvořila skupinu stejně nadšených odvážlivců, kteří se pouští do barokního stavění, poznávají, jak tehdejší zednici a tesaři stavěli kopuli chrámu s obrovským rozpětím, na kopuli lucernu a ještě na lucerně věžičku s bání, jak se projektuje a obnovuje ambit, jak se dělá barokní výzdoba, která přesně odpovídá duchu a smyslu barokního vnímání světa. Každý výjev na stěně nebo v kopuli má svůj duchovní význam, přesně odpovídá tradici cisterciáckého vidění světa a znázorňuje témata podstatná pro duchovní společnost 17. nebo 18. století.

Tým okolo paní Bukačové s entusiasmem a vírou v dobrý výsledek zahájil práce na obnově celého areálu v 90. letech. Roku 2005 se podařilo dokončit stavbu kopule a zastřešit hlavní chrám, postupně bylo opraveno proboštství, existující západní ambit. V roce 2020 bude dokončen i symetrický východní ambit podle původních plánů Santiniho – Aichela, který ale v době, kdy klášter fungoval, nikdy nebyl dostavěn. Teprve 300 let po vypracování návrhu stavby bude celý areál dokončen a Santiniho dílo bude dovršeno.

Paní Bukačová v Kostelíku nadšeně, ale přitom s obrovskou pokorou, vyprávěla o celé práci, výklad doprovodila celou řadou unikátních fotografií z historie ale i ze stavby kopulí a více než 30 posluchačů nadšeně poslouchalo. Nádherný zážitek, děkujeme za něj.