PF 2021

Přátelé,
zůstaňte i v roce 2021 v duši pozitivní. Těšíme se na setkávání v Kostelíku nebo i jinde.
OS KOSTELÍK.