Zemřel Albrecht princ von Croÿ

Albrecht Croy se sestrou

Přes Romana Hartla se k nám dostala smutná zpráva. Měli jsme tu čest se v Kostelíku s princem von Croÿ setkat v naší kapli nebo na slavnostech, které jk Kostelíku pořádáme. Odchází kus historie.

Ve věku 82 let zemřel v Německu Albrecht princ von Croÿ. Narodil se v roce 1939 na zámku ve Slabcích jako mladší ze dvou synů prince Alexise Croÿe, posledního držitele zámku a velkostatku Slabce z rodu Croÿ. Croÿové vlastnili Slabce od roku 1866 do roku 1945, kdy princ Alexis navzdory svým zásluhám o záchranu mnoha lidí pronásledovaných nacistickým režimem musel i se svou rodinou Slabce opustit. Nový domov našli Croÿové v Bavorsku, jejich novým sídlem se stal zámek v Aicha vorm Wald. Albrecht Croÿ pracoval jako právník, po roce 1989 zakoupil bývalé hospodářské křídlo zámku Slabce, které proměnil na svou víkendovou rezidenci, kam pravidelně jezdil odpočívat. V roce 2016 převzal za svého otce Čestné občanství městyse Slabce in memoriam. Měl jsem tu čest se s princem Albrechtem několikrát sejít a čerpat z jeho vzpomínek i z rodinného archivu. Starší bratr prince Albrechta, princ Maximilian, zemřel v roce 2015. Roman Hartl

Albrecht Croy s plaketou čestného občanství