Přednáška Lidice

Jak jsme již avizovali, o.s. Fara Slabce ve spolupráci s o.s. Kostelík požádá v sobotu 16.6. od 19:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku diskuzi o příčinách a důsledcích vypálení Lidic. Povídání povede dr. Eduard Stehlík, který si již připravil i skvělou přednášku o atentátu na Heydricha.

Zajímavé bude  se dozvědět více o ohlasu tohoto činu v zahraničí, jeho dopadu na průběh II. světové války i na aktivitu odboje  v Česku a stejně tak i o současném významu a symbolu tohoto brutálního aktu. Účast přislíbil i vedoucí Památníku Lidice  a tak diskuze bude o to více zajímavá.

Pozvánka ve formátu pdf je zde lidice (1)

Těšíme se na všechny příchozí

Přílohy