Jižní Afrika i s dobrým vínem

Již na pozvánce jsme zvali všechny v Kostelíku na zajímavé povídání o Jižní Africe, tedy o cestách mezi Kapským městem, Durbanem a Krugrovým národním parkem. V sobotu 18.7. přijel do Kostelíka cestovatel a fotograf Jakub  Moravec, který opakovaně cestuje po jižní Africe. Přinesl nám ochutnat jak svoje zážitky a zkušenosti, tak i dobré víno z jedné vyhlášených vinařských oblastí na světe.

V kapli se nás sešlo asi 20 lidí  z Kostelíka a velmi jsme se bavili při vyprávění o životě v dalekém koutě světa, o historii pěstování vína i o tom, jak se fotí sloni, nosorožci a hroši v divoké krajině. Podle reakce nás diváků myslím, že mnozí již začínají pročítat cestopisy a plánovat příští dovolenou. Když navíc Jakub Moravec podpořil svoje vyprávění ochutnávkou luxusních jihoafrických vín a začal o těchto vínech vyprávět, zájemců o cestu do Jižní Afriky rychle rostlo. Asi příští rok OS Kostelík pojede na společnou dovolenou.

 

Bajkal a sucho

Již podruhé přijel do Kostelíka prof. Bohumír Janský – geograf z Přírodovědecké fakulty UK a tentokrát mluvil o největší sladkovodní zásobě vody, o jezeru Bajkal. V jezeře je 20% sladkovodní vody na světě a to už je nějaké množství. Bajkal je příkopová propadlina naplněná vodou, kde dno soustavně mírně klesá a okolní horské hřebeny se postupně dále zvedají.  Míra Janský mluvil o svých cestách na Bajkal, o putování na břehu, o zážitcích s místními Burjaty a i o stopách Čechů na  Bajkalu. Na spoustě nádherných fotek jsme mohli poznat toto jedinečné jezero od severu až na jih k výtoku řeky Angary, obdivovat deltu jednoho z velkých přítoků – Selengy. Mluvili jsme i o krásných plážích na březích relativně studeného jezera, kde, když voda dosáhne 17 °C, je již mimořádně teplá na koupání. Normální teplota jezera se pohybuje mezi 6 – 8 °C.  Zajímavé byly i příběhy o tom, jak se skupina českých a rakouských surfařů pokoušela přeplout Bajkal na windsurfech. Jistě i zaujaly příběhy o setkávání se s místními rybáři, kteří v jezeře loví lososovitou rybu omul a o jejich velmi velké spotřebě vodky.

Na severu, pod Barguzinských hřbetem je krásná a nedostupná a vlastně i neprobádaná příroda. Právě zde Čech Zenon Svatoš na začátku 20. století zachraňoval místní populaci sobolů zdecimovaných lovem pro jejich bohatou kožešinu. Na jihu okolo Irkutsku jsou břehy více přístupné a tedy i více využívané. Bohužel to znamená i větší dopad místního průmyslu na čistotu vody. Například celulózka chrlila do jezera obrovské množství odpadu, nyní již je snad výroba celulózy ze sibiřských borovic – limb jíž více regulovaná a odpady jsou čištěny.

Druhou půlku odpoledne jsme věnovali v kontrastu s obrovskou zásobou vody aktuálnímu suchu v Česku. Mluvili jsme o změně klimatu, o hospodaření na zemědělské půdě i o stavbách přehrad a rybníků v povodí Berounky a vůbec všude v Česku. Zřejmě má Míra Janský šamanské schopnosti stejně jako původní obyvatelé okolo Bajkalu, protože, když jsme vyšli z kaple, venku se spustil krásný déšť a spláchl prach a špínu a zavlažil vyschlé trávníky.

dr. Eduard Stehlík opět v Kostelíku

prednaska opevneni nahledMáme velkou radost, že můžeme v Kostelíku opět přivítat dr. Eduarda Stehlíka, vojenského historika. Dr, Stehlík i přes svoje mnohé povinnosti a závazky, i přesto, musí měřit svůj čas na minuty, si každý rok najde čas a přijede do Kostelíka na společné povídání v Kapli sv. Máří Magdaleny. Je to pro nás velká čest a jsme za to velmi rádi. Letos dr. Stehlík přijede do Kostelíka v sobotu 24.9. a od 16:00 bude mluvit v kapli o budování pohraničích opevnění, o jejich vojenském i psychologickém významu jak pro obyvatele Československa, tak i odstrašujícím významu pro nacistický Wehrmacht.

Přijďte společně s námi diskutovat o tak důležité a současně rozporuplné etapě našich národních dějin. Každý z nás, kdo něco četl, někdy viděl některé pevnosti nebo hraniční opevnění,  si jistě v životě nejednou položil otázku. Co by bylo, kdyby bylo…..  Možná společně na některé nevyslovené otázky najdeme s dr. Stehlíkem alespoň náznak odpovědi.

Přikládáme pozvánku v pdf a prosíme o šíření pozvánky po vašich kanálech.

prednaska opevneni tisk

 

 

Přílohy

Svět pod mořskou hladinou

 

poitápění  2

Další povídání v kapli s. Máří Magdaleny bude tentokrát věnováno životu pod vodní hladinou. Úchvatný a nesmírně proměnlivý svět pod hladinou moře známe pouze z našeho nesmělého nakukování pod hladinu moře někde při šnorchlování. O svých zkušenostech z potápění na různých místech světa bude v naší v kapli

v sobotu 6.8. 2016 od 16.OO mluvit pan Luděk Slach,

potápěčský instruktor PADI.

Na povídání se budou promítat fotky z mnoha míst světa pod vodní hladinou. Uvidíte krásné vraky lodí úchvatné barvami hýřící ryby, tajuplné fotky z podmořských jeskyní a mnoho dalšího. Vstup na přednášku je zdarma.

Prof. Bárta mluvil o objevech v Egyptu

IMG_1600Je již tradicí, že v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku se konají zajímavá setkání. Letos jako první přijel do Kostelíka prof. Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu a známý odborník nejen na dějiny starověkého Egypta. V sobotu 16.7. 2016 od 16:00 vyprávěl o posledních objevech v lokalitě Abu Sír ve známém pyramidovém poli a pohřebišti na přelomu dynastií v Egyptě. Vyprávění se soustředilo na období okolo roku 2500 před Kristem, tedy na období Staré říše v Egyptě. Prof. Bárta na příkladu vývoje egyptské společnosti, kultury, ekonomiky i způsobu vládnutí doložil dramatické změny společnosti. Tyto proměny starověké společnosti také souvisí se změnami klimatu a s ní spojenými ekonomickými důsledky pro celou egyptskou společnost.

Moderní egyptologie již zdaleka není zaměřena pouze na objevování starých hrobek a celých nekropolí, ale v jeho týmu pracuje celá řada dalších odborníků od statiků, techniků, kartografů, přírodovědců a dalších profesí, které se podílejí na výzkumu v Egyptě a dokumentují tak jednotlivé společenské změny ve starém Egyptě.

Povídání prof. Bárty o Egyptě zajímalo velké množství posluchačů z Kostelíka i z širšího okolí. Na přednášku přišlo celkem 52 nadšených diváků, kteří se v jednotlivých dotazech zajímali o další a další podrobnosti ze života starých Egypťanů. Dotazy směřovaly od pohřbívání běžných obyvatel Egypta, přes počet obyvatel starověkého Egypta až na velmi profesionální dotazy na rodovou příbuznost tří královen jménem Chentkaus.

Již se těšíme na další přednášky v kapli. V sobotu 6.8. do Kostelíka přijede jeden z významných sportovních potápěčů p. Slach, který bude mluvit o světě pod mořskou hladinou. V sobotu 3.9. bude již po několikáté v kapli vystupovat dr. E. Stehlík, známý vojenský historik. Jeho letošní téma bude zaměřeno na budování válečného opevnění. Všechny přednášky se konají vždy od 16:00.