Poděkování sponzorům

OS Kostelík velmi děkuje sponzorům, kteří jednotlivými částkami podporují naši činnost a tím i umožňují, abychom mohli pro všechny v Kostelíku pořádat jednotlivé akce.

Velmi rádi bychom poděkovali za finanční podporu společnostem

Nábytek Hudček 

a Agawe Beroun.

Obě společnosti nám poskytly drobnou finanční podporu.

Mnohokrát děkujeme