Krajské volby ve Slabcích

Ve volbách do krajského zastupitelstva ve Slabcích a ve volebním okrsku Modřejovice Kostelík tak jako pravidelně drtivě vyhrály levicové politické strany. Asi není překvapující, že na Rudém Balkánu vyhrála volby KSČM, v Modřejovicích a Kostelíku zíákala 26 hlasů  a na druhém místě se umístila sociální demokracie se ziskem 17 hlasů. Je zajímavé, že v Modřejovicích a Kostelíku docela zaujaly i strany na okraji politického spektra. Strana svobodných občanů získala 3 hlasy, Hnutí za podporu dobrovolných hasičů celkem 2 hlasy a poněkud extremistická dělnická strana sociální spravedlnosti s jedním hlasem (Vandasovci).

Výsledky ze Slabců i výsledky z okrsku Modřejovice – Kostelík jsou zde v tabulce.

    Slabce celkem   Modřejovice / Kostelík
Kandidátní listina Platné hlasy Platné hlasy
číslo název celkem v % celkem v %
3 „Sdružení nestraníků“ 5 2,02    
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 7 2,83    
16 Strana soukromníků ČR 0 0    
19 SUVERENITA – blok JB, SZR 9 3,64 3 4,92
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 0 0    
29 TOP 09 a Starostové pro STČ 5 2,02 1 1,64
30 Věci veřejné 1 0,4    
31 ZMĚNA 2012 0 0    
43 Komunistická str.Čech a Moravy 85 34,4 26 42,62
51 Strana zelených 3 1,21 2 3,28
52 Středočeši2012.cz 1 0,4 1 1,64
60 Česká str.sociálně demokrat. 76 30,8 17 27,87
68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 1 0,4    
70 Občanská demokratická strana 18 7,28 3 4,92
77 Strana svobodných občanů 5 2,02 3 4,92
78 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 8 3,23 2 3,28
80 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,8 1 1,64
83 Komunistická str.Českosloven. 2 0,8    
88 „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ 2 0,8    
91 SPO ZEMANOVCI – Češi 11 4,45 2 3,28
93 Česká pirátská strana 6 2,42    

Členská schůze i se zápisem

V sobotu 13.8. po povídání o zaniklých vsích se v kapli konala již 4. výroční členská schůze OS Kostelík. Petr Klaub zrekapituloval, co se nám za uplynulý  rok podařilo dosáhnout, co jsme v Kostelíku zorganizovali a jaké akce jsme zajistili. Milan Let informoval o velmi dobrých výsledcích hospodaření a poté jsme předestřeli plány na další rok naší činnosti. Pozornost věnujeme především opravám kaple jako největší památky a nejvýznamnější budovy v Kostelíku. Podmínkou je dobré přijetí našich projektů u grantových komisí, ale zdá se, že máme pro příští rok docela velkou naději uspět. Také jsme prodiskutovali možnou výstavbu vyhlídkové věže nad řekou u naší vyhlídky Na Plazích a rozšíření kompostárny.  Požádali jsme také starostu o možnost doplnění veřejné zeleně na návsi místo chybějících stromů. Zvolili jsme i staronový výbor OS ve složení Petr Klaub – předseda, Milan Let – hospodář a Radim Perlín – člen. Nově jsme také zvolili revizorku. Místo pana Balíka, který slíbil, že bude revizora dělat rok a vydržel s námi vlastně tři roky, byla zvolena revizorkou Jitka Balšánová, která nám tedy bude koukat pod prsty, jak si vedeme. Děkujeme panu Balíkovi za jeho práci pro naše OS a přejeme Jitce Balšánové hodně sil a entusiasmu.  V diskuzi jsme poté změnili termín pro otevření knihovny. Místo sobotního dopoledne bude knihovna otevřena vždy každou sobotu odpoledne od 15:00 do 16:00 . Kávička se bude podávat, je možné se zastavit na kus řeči nebo probrat cokoliv se členy výboru OS.

V kapli jsme také předvedli velký panoramatický pohled na údolí Berounky a na všechny kopečky za řekou, které jsou vidět z Vršek. Díky Vráťovi Štýbrovi snad budou mít možnost všichni na Vrškách u lavičky vidět tento obrázek a porovnávat ho s realitou před očima.

Podrobný zápis z členské schůze připravuje Petr Klaub a ihned po jeho dokončení ho zavěsíme také na web.

Doplnění:

Petr zápis připravil již za týden, ale nepodařilo se díky různým nastavením mailů a bezpečnosti na internetu poslat na naše mailové adresy a tak jsem se k zápisu dostal až dnes a hned ho vyvěšuji na web.

Zde je zápis Členská schůze 2011

Přílohy

Nový starosta a místostarosta městyse Slabce

Slabecký web www. slabce.cz přinesl zprávu o včerejším jednání zastupitelstva o volbě nového starosty a místostarosty obce. Zprávu zde přetiskujeme. Jamile budeme mít další zprávy, doplníme  na náš web. Výsledky voleb a složení zastupitelstva jsou uvedeny v této zprávě.

Občanské sdružení Kostelík blahopřeje nově zvolenému starostovi městyse Slabce panu Vlastimilu Štillerovi, nově zvolenému zástupci starosty obce panu Milanovi Rohlovi a všem zastupitelům a přeje jim mnoho úspěchů  v jejich práci pro rozvoj Slabecka.

Radim Perlín

zpráva z webu www. slabce.cz

Včera v podvečer se v Kulturním domě ve Slabcích sešlo na své ustavující schůzi nové zastupitelstvo městyse Slabce. Jednání přihlížely desítky občanů. Nejsledovanější částí programu schůze byla volba starosty a místostarosty městyse.

Novým starostou městyse byl zvolen Vlastimil Štiller (lídr volební strany SNK Nové Slabce). V tajné volbě pro něj hlasovali všichni zastupitelé. Více vzruchu přinesla volba místostarosty. Na funkci kandidovali Milan Rohla (SNK Nové Slabce), Alena Zázvorková (KSČM) a Ing. Marcel Franěk (SNK Společně pro Slabecko). V tajné volbě byl místostarostou zvolen Milan Rohla, který získal 6 hlasů. Tři zastupitelé hlasovali pro Ing. Marcela Fraňka a dva pro Alenu Zázvorkovou.

Zastupitelé tak při volbě starosty a místostarosty de facto respektovali výsledky říjnových voleb, ve kterých Vlastimil Štiller a Milan Rohla získali nejvíce preferenčních hlasů.

zdroj: www.slabce.cz

Volby v Kostelíku (a Modřejovicích)

Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny v celé republice víme z medií. Jak se ale volilo ve volebním okrsku č. 2, který zahrnuje Modřejovice a Kostelík nabízí portál volby.cz

V našem volebním okrsku bylo k volbám zapsáno celkem 114 voličů a přišlo volit celkem 74 občanů, to je 64,91 %. Tedy ve srovnání s celostátním průměrem mírně nadprůměrná volební účast.

Rozdělení hlasů je uvedeno v tabulce

Strana   Platné hlasy  
číslo název celkem v %
1 OBČANÉ.CZ 0 0
2 Liberálové.CZ 0 0
4 Věci veřejné 6 8,1
5 Konzervativní strana 0 0
6 Komunistická str.Čech a Moravy 24 32,43
7 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
9 Česká str.sociálně demokrat. 13 17,56
11 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 1,35
14 STOP 0 0
15 TOP 09 4 5,4
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 0
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0
19 Česká str.národ.socialistická 1 1,35
20 Strana zelených 1 1,35
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 8 10,81
23 Česká pirátská strana 1 1,35
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 1,35
25 Strana svobodných občanů 0 0
26 Občanská demokratická strana 14 18,91

Vyhráli tedy tady komunisté s 24 hlasy, ODS na druhém místě se 14 hlasy o jeden hlas porazila ČSSD a zajímavostí je, že celá řada velmi malých stran dostala i v našem okrsku alespoň hlas. Například Piráti dostali jeden.

Městys Slabce celkem

V celém městysi Slabce bylo k volbám zapsáno celkem 500 oprávněných voličů a voleb se zůčastnilo celkem 381 voličů, opět mírně nadprůměrná účast. Zde jsou výsledky za celý městys.

Strana   Platné hlasy  
číslo název celkem v %
1 OBČANÉ.CZ 1 0,26
2 Liberálové.CZ 0 0
4 Věci veřejné 43 11,31
5 Konzervativní strana 0 0
6 Komunistická str.Čech a Moravy 73 19,21
7 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,52
9 Česká str.sociálně demokrat. 101 26,57
11 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 2 0,52
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 1,57
14 STOP 0 0
15 TOP 09 34 8,94
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 0
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 1,05
19 Česká str.národ.socialistická 1 0,26
20 Strana zelených 4 1,05
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 32 8,42
23 Česká pirátská strana 6 1,57
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,52
25 Strana svobodných občanů 4 1,05
26 Občanská demokratická strana 65 17,1

Výsledky v celých Slabcích se již více blíží celkovému výsledků. Nejúspěšnější byli sociální demokrati s 101 hlasy a komunisté mírně porazili ODS. Uspěly ještě Věci veřejné, TOP 09 a Suverenita Jany Bobošíkové.

Tak jak jste spokojeni s výsledky? Můžete diskutovat zde na webu

Výsledky voleb do evropského parlamentu

Ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík bylo k volbám zapsáno celkem 116 voličů a volilo celkem 41 občanů, to je 35,41 %. Tedy více než byl celorepublikový průměr.

V našem okrsku nejvíce oslovili komunisté, kteří získali 14 hlasů a to je 34.14 %. Na druhém místě se umístilo hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 10 hlasů, tedy 24.39 % a na třetím místě se umístili sociální demokraté, kteří dostali o jeden hlas méně, tedy 9 hlasů, což jim vyneslo 21.95 %. Na dalších místech se umístila ODS se ziskem 4 hlasů (9.75 %). Dále v Modřejovicích a Kostelíku dále získala 2 hlasy NEZÁVISLÍ a po jednom hlasu STAROSTOVÉ a hnutí Věci veřejné . Ostatní strany v Modřejovicích a Kostelíku neuspěly.  

V celém volebním obvodu Slabce volilo celkem 151 voličů z 575 zapsaných voličů to je 26,26 %. Na rozdíl od Kostelíka a Modřejovic v celém obvodě nejvíce hlasů získali sociální demokraté (44 hlasů) následováni komunisty (40 hlasů) na třetím místě se umístila ODS se ziskem 24 hlasů a těsně následuje hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 18 hlasů. Ještě 5 hlasů získali Starostové a ostatní strany a hnutí získali po jednom nebo dvou hlasech nebo třech hlasech.   

Podrobné výsledky jsou k dispozici na serveru Českého statistického úřadu www.volby.cz