Kuličky

Ještě než nastane Skotko v Kostelíku, zveme všechny v Kostelíku, kteří ještě nezapomněli si hrát a chtějí si hrát, na tradiční českou hru. Ano, vzletný úvod je tu kvůli KULIČKÁM. Vyštrachejte staré šuplíky, najděte hliněnky a skleněnky a v sobotu 30.6. od 16.00 jdeme na to.  Napřed od 15:00 bude letos poprvé knihovna a pak jdeme na to. Sejdeme se v kapli, domluvíme pravidla, najdeme místo a hurá, cvrnkáme jako kdysi (jako nedávno).

Knihovna otevírá

knížkyTradiční knihovna v Kostelíku se zase v létě otevírá. Poprvé můžete přijít do kaple nejen půjčit si knížky, ale i posedět a probrat nejnovější novinky v sobotu 2.7. 2016 v 15:00. V knihovně bude již tradiční dámská jízda s kávičkou a pochutinkami, které každý přinese. Těšíme se.

Knihovna 2012

I o letošních prázdninách fungovala v kapli knihovna. Díky členům sdružení se opět rozrostla o řadu svazků – o většinu z nich bude určitě zájem, jsem si jista! Zvlášť nutno zaznamenat dar Bohunky Dóciové – přinesla kompletní vydání Káji Maříka! Tento příběh se těšil velkému zájmu, spíše však nás dospělých – z nostalgie po našem dětství, pochopitelně.

Nejpilnější čtenářkou se stala bezkonkurenčně Wanda Hrdinová. Za ní následuje zpěvačka a muzikantka Gábina Hanzlíková, pak my další a naše děti a vnoučata.

Novým fenoménem byly návštěvy kolem jedoucích turistů. Nebylo téměř soboty, aby někdo z projíždějících, vida otevřené dveře kaple, nevstoupil dovnitř.Vždycky si prohlédli výstavu fotografií a s velkým zájmem poslouchali naše vyprávění o aktivitách OS Kostelík – zejména o opravě věže, k níž nyní dochází díky grantům, které jsme získali. Přimlouvala bych se proto za to, aby zde i pro příští léta vždy o prázdninách byla nějaká výstava, týkající se sdružení, Kostelíka a jeho minulosti apod.

Na závěr bych ráda poděkovala Zdeně Klaubové, že za mne v knihovně zaskočila poslední prázdninovou sobotu, kdy jsem byla vázána rodinnými povinnostmi. Děkujeme také sdružení za zakoupení nábytku pro naše „kávové dýchánky“, které každou sobotu v rámci činnosti knihovny organizujeme. Už teď se na ně zase těšíme.

Věra Perlínová

Knihovna v Kostelíku otevřena

Začaly prázdniny a s prázdninami nastoupila do služby i paní knihovnice v Kostelíku. Takže připomínáme, že od soboty 7.7. 2012 od 15:00 je v Kostelíku v kapli sv. Máří Magdaleny otevřena knihovna. V knihovně jsou skvělé knížky k půjčení a nahlédnutí, kromě toho se v knihovně také bude vařit kávička nebo podle potřeby i cokoliv jiného. Přijďtě pobejt a případně si i půjčit knížku. Knihovna bude otevřena každkou sobotu od 15.00 do 16:00.

Seznam titulů v knihovně jsme publikovali již loni na této stránce,  letos přibylo dalších 70 skvělých dětských knížek včetně legend o Praze, krásných pohádek ilustrovaných Trnkou a další krásné dětské knížky. Máte li v Kostelíku děti a chcete jim číst nebo s nimi číst krásné příběhy, přijďte si vybrat.

Knihovna v Kostelíku

Začalo léto a také plná sezóna v Kostelíku. S létem máme všichni asi spojeno také čtení detektivek a dalšího lehkého čtení. Všichni máme doma nějaké Dicky Francice, Perry Masony, Raymondy Chandlery, Agathy Christie nebo jiné letní čtení.  OS Kostelík v sobotu 3. 7. otevírá v kapli letní dobrovolnou knihovnu. Prosím, přineste svoje poklady, které máte doma na léto, knížky, které jste již mnohokrát přečetli a které můžete postrádat. Označte si knížky svoji značkou a v sobotu 3.7. od 10:00 do 11:00 je přineste do kaple. Tam bude paní Perlínová st.  knihovnice OS Kostelík a vaše knížky zařadí do letní knihovny, zapíše do půjčovní knihy a můžeme začít půjčovat.

Půjčovat se bude vždy pouze v sobotu od 10:00 do 11:00 v kapli a časem bychom mohli založit sobotní dopolední kávové dýchanky nad knihou v kapli. Ivana Černá a možná i další dámy něco chystají, ale určitě ne na první půjčovací den.

Přineste knížky, časopisy, žurnály, které mohou zajímat v létě ostatní.

Těšíme se na knihovnu.