Knihovna 2012

I o letošních prázdninách fungovala v kapli knihovna. Díky členům sdružení se opět rozrostla o řadu svazků – o většinu z nich bude určitě zájem, jsem si jista! Zvlášť nutno zaznamenat dar Bohunky Dóciové – přinesla kompletní vydání Káji Maříka! Tento příběh se těšil velkému zájmu, spíše však nás dospělých – z nostalgie po našem dětství, pochopitelně.

Nejpilnější čtenářkou se stala bezkonkurenčně Wanda Hrdinová. Za ní následuje zpěvačka a muzikantka Gábina Hanzlíková, pak my další a naše děti a vnoučata.

Novým fenoménem byly návštěvy kolem jedoucích turistů. Nebylo téměř soboty, aby někdo z projíždějících, vida otevřené dveře kaple, nevstoupil dovnitř.Vždycky si prohlédli výstavu fotografií a s velkým zájmem poslouchali naše vyprávění o aktivitách OS Kostelík – zejména o opravě věže, k níž nyní dochází díky grantům, které jsme získali. Přimlouvala bych se proto za to, aby zde i pro příští léta vždy o prázdninách byla nějaká výstava, týkající se sdružení, Kostelíka a jeho minulosti apod.

Na závěr bych ráda poděkovala Zdeně Klaubové, že za mne v knihovně zaskočila poslední prázdninovou sobotu, kdy jsem byla vázána rodinnými povinnostmi. Děkujeme také sdružení za zakoupení nábytku pro naše „kávové dýchánky“, které každou sobotu v rámci činnosti knihovny organizujeme. Už teď se na ně zase těšíme.

Věra Perlínová