Pomoc při záchraně kostela

Na naší členské schůzi jsme se domluvili, že poskytneme finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na obnovu a záchranu kostela v Bartošovicích v Orlických horách. Jedná se o kostel svatého Jana Nepomuckého v místní části Vrchní Orlice. Kostel je v zuboženém stavu, celkem 50 % nákladů na obnovu kostela poskytne Česko německý fond budoucnosti a obec prostřednictvím veřejné sbírky hledá další prostředky na záchranu kostela. Rádi pomáháme.

Tady je několik informací z Wikipedie

Historie

Kostel vznikl v letech 1708–1712 z původní hřbitovní kaple. Postaven byl Carlem Antoni Reinem z Rokytnice, Italem, usazeným v Rokytnici v Orlických horách, který se roku 1730 zabil při stavbě kostela v Neratově. V roce 1770 byl rozšířen a byla přistavěna věž.

Architektura

Jednolodní stavba, zakončená půlkruhovým presbytářem z východní strany a věží bez předsíně na straně západní. Obdélníková loď je zastřešena sedlovou střechou. V ose kostela je hlavní věž a menší sanktusová ve tvaru báně s otevřenou lucernou.

Interiér

Zařízení kostela pocházelo z 18. a 19. století, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl interiér postupně vykrádán a zpustošen. Zachovaly se pouze lavice. Oltář byl převezen do kostela sv. Bartoloměje v Bystrém.

Zajímavosti

V kostele natáčel režisér Jiří Menzel exteriérové scény filmu Obsluhoval jsem anglického krále podle stejnojmenného díla Bohumila Hrabala a režisér Jiří Strach zde filmoval některé scény třetí řady televizního seriálu Labyrint.

Foto Lukáš Let