Pochvala vždycky potěší

V úterním Raportu ze 23.7.  2019 je na straně 4 velký rozhovor v technikem Rakovnického vikariátu panem Jindřichem Matuškou. V rozhovoru se podrobně rozebírá stav kostelů, kaplí a dalších církevních památek na Rakovnicku, které kostely se opravují, které se budou opravovat a jaké problémy musí vikariát řešit při stavební obnově kostelů a kaplí. V jedné části rozhovoru je uvedena i pochvala naší práce v Kostelíku.

Citace:  „Jsem rád, že se na Rakovnicku objevují záblesky spolupráce, i když jich ještě není moc. Jako dobré příklady bych také zmínil aktivity spolků ve Vrbici, Kostelíku, Lužné nebo Skřivani a zejména obec Lubná, která je velkým vzorem přístupu k památce stojící v obci“.

Jsem velmi rád, že se

nám podařilo i když to nebylo vždy snadné, zajistit kapli a provézt základní opravu toho, co bylo potřeba. Podle stavu trámů, které držely zvonici, je možné, že bychom bez opravy dneska měli celou zvonici někde na zemi, možná bychom museli opravovat celý krov. Stará krytina již také nefungovala. Udělali jsme novou fasádu venku i ve vnitřku a doplnili jsme i oltářní obrazy.

Ještě bychom mohli restaurovat okna, která je třeba namořit a opravit a také můžeme znova namořit dveře. A jistě nás každého napadne spoustu dalšího, co je potřeba na kapli udělat, aby nejvýznamnější stavba v Kostelíku stála dalších třeba sto let.  Velké poděkování patří především Petrovi, který byl motorem těchto akcí a sháněl povolení, dotace a další prostředky na opravu cenné kaple sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.