Roční příspěvky

Připomínáme všem členům OS Kostelík, že rok s rokem se sešel a je nutné opět zaplatit roční členský příspěvek OS Kostelík.

Ze stanov vyplývá, že výdělečně činní mají zaplatit 100 Kč na rok, a studenti, důchodci a další nevýdělečně činní mají zaplatit 50 Kč na rok.

Zaplatit můžete buď přímo na účet našeho OS Kostelík č.ú.: 223676606/0300 a nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jméno, za koho platíte členské příspěvky.

Nebo také můžete zaplatit přímo do rukou Petra Klauba anebo Milana Leta v Kostelíku nebo kdekoliv jinde.

Tak nezapomeňte – DO KONCE BŘEZNA

Děkujeme  vám.