Členské příspěvky 2013

Vážení členové OS Kostelík,

děkujeme za vaši spolupráci a pomoc při zajišťování různých akcí v Kostelíku. Rok s rokem se sešel a my si dovolujeme vás požádat o zaplacení členského příspěvku OS Kostelík. Členskou schůzí jsou stanoveny členské příspěvky takto:

Ekonomicky aktivní osoby:                               minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :         minimálně 50   Kč ročně

Členské příspěvky můžete zaplatit buď převodem na číslo našeho účtu  223676606/0300 a ve zprávě pro příjemce uveďte jména, za koho platíte členské příspěvky, nebo osobně buď Petrovi Klaubovi nebo Milanovi Letovi v Kostelíku, Rakovníku nebo kdekoliv jinde.

Prosím, nezapomeňte a zaplaťte pokud možno ihned, abychom vás pak nemuseli v Kostelíku nahánět.