Další přehrada?

Četli jste dnešní (31.10. 2011) MF Dnes: a dívali jste se na web idnes? S šokem ve tváři jsem na tomto webu objevil, že údolí Javornice je jedno z 65 míst vytipovaných Ministerstvem zemědělství pro potenciální stavbu přehrad. Ne, nebude se stavět a ani projektovat teď hned, ale ta lokalita je zapsaná, evidovaná a jednou možná, někdy v budoucnosti, když budou příznivé podmínky, tak, ….

Proč se plánuje na území CHKO přehrada a jaké by měla mít funkce mi není jasné a nerozumím tomu. Zato je mi zcela jasné, že takový plán by velmi narazil na odpor všech, kteří krásné a romantické údolí Javornice znají.

Zajímavé je, že původní plány na velkou stavbu přečerpávací přehrady na Berounce u Křivoklátu již (naštěstí) nejsou aktuální.

Koukněte na mapu, kde všude se plánuje postavit přehradu  a celý článek si můžete přečíst na této stránce

Dvě nové lípy na návsi

V sobotu 15.10. byly po ránu již mrazíky, ale přes den bylo krásné sluníčko. Po dohodě s městysem Slabce jsem z prostředků našeho OS Kostelík zasadili na návsi dvě nové lipky. Obě jsou v dolní části návsi nad kaplí sv. Máří Magdaleny, první jsme dali k silnici a druhá je umístěna u zadní cesty a lemují tak bývalý rybníček. Těšíme se, že se lipkám bude dařit a že nám na návsi poskytnou příjemný stín.

Se zasazením obou lip pomohli Sláva Maťátko a Jarda Kratochvíl, lípy jsme koupili od Petra Krause z lesní školky u řeky za pilou.

 

Dostali jsme DOTACI! HURÁ!

S radostí vás můžeme informovat o výsledku grantového programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra. Naše žádost o podporu byla úspěšná a z fondů Nadace dostaneme celkem 70 000 Kč na opravu krovu kaple podle našeho předloženého projektu. Kompletní oprava krovu je však spočítaná na částku celkem 105 000Kč. Máme tedy před sebou dvě varianty, jak zbývající částku dofinancovat. Buď můžeme zbývající částku doplatit ze zdrojů našeho OS Kostelík, nebo doufejme budeme mít úspěch i u druhé žádosti o dofinancování, kterou jsme podali u jiného nadačního fondu. Výsledek se dozvíme na konci listopadu. Podle výsledků druhého grantového řízení se definitivně rozhodneme.

Jedno je však jisté, příští rok po vyřízení všech formalit (stavební povolení aj.) začneme s opravou krovu kaple!

Slavnostní setkání představitelů Nadace Občanského fóra se všemi příjemci dotací z grantového programu proběhne dne 16.11. 2011 v předvečer státního svátku na Ambasádě USA v Praze. Největšími donátory (dárci) fondů této Nadace patří především amarické subjekty, které tak zprostředkovaně vyjadřují svůj zájem o dění v Česku.

Petr Klaub a Radim Perlín

 

Léto bylo v září

V článku ze 4.9. 2011 jsem zde na webu psal, že V neděli skončilo léto, ó jak jsem se mýlil. Tu neděli na začátku září léto teprve začalo, celé září bylo nádherné sluníčko, teplo a pohoda, jenom zkracující se dny a ranní mlha dávaly tušit, že není vrcholící červenec, ale září. Ještě v neděli 2.10. bylo ve stínu 26 – 27 °C a odpolední slunění na zahradě bylo velmi příjemné. Na rozdíl od podzimních prací na zahradách. Když jsem vozil na konci září hlínu na kolečku, pot ze mě jenom lil.

Září nás odškodnilo za celé prázdniny. Vidíte to také tak?

Sázení stromů na návsi

V sobotu po dohodě se starostou městyse doplníme na místa chybějících stromů na návsi dvě lípy. Lípy zakoupíme z prostředků OS Kostelík z lesní školky u pily a v sobotu odpoledne je dáme na návsi do země. Pokud budete v Kostelíku, můžete nám přijít pomoci. Především sháníme široký popruh (stačí cca 1 m) na vyvázání mladých stromků ke kůlům a také budeme potřebovat vyšší sloupky na ukotvení kmínků.

Těšíme se, že nové stromky krásně přezimují a dále porostou.