Dokončení opravy kaple

Byla dokončena další z dílčích oprav kaple. A to opravou fabionů čelního štítu. Oplechováním, rekonstrukcí korunní římsy a položením 3 řad nových tašek a opravou fasády na čelním štítu jsme nejen zamezili dalšímu poškozování tohoto stavebního prvku, ale i zamezili ničení fasády vodou jak na štítě, tak pod střechou, kam voda zatékala. Velké poděkování patří dodavatelům, jmenovitě panu Hellerovi a panu Kumstátovi, díky kterým se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.

Zde si můžete prohlídnout fotografie z celé opravy a podívat se na detaily, které leckdy při pohledu ze země nejsou vidět.

 

Obnovíme švestkovou alej podél silnice k řece

Čacanská lapotica
Čacanská lapotica

Valej švestkovášichni asi známe, jak vypadá alej švestek podél silnice k řece. Přestárlé stromy, velký počet jich chybí, prostě stromy již dožily svoji pouť. Proto OS Kostelík usiluje o grant na obnovu této aleje a podařilo se. Petr Klaub připravil žádost o podporu k Nadaci Partnerství, vyběhal všechny souhlasy a připravil všechnu dokumentaci pro podání žádosti o grant. Právě jsme se dozvěděli, že od jsme dostali grant na obnovu švestkové aleje podél silnice z Kostelíka směrem k řece. Od vlastníka máme povolení k pokácení stávajících dřevin a vysazení 44 ks švestek. Byla vybrána odrůda Čačanská Lapotica vzhledem k její rezistenci k chorobám a odolnosti proti mrazíkům i suchu. Výsadba ale i kácení bude probíhat na podzim (říjen). Věříme, že členové OS Kostelík se budou ve velkém počtu účastnit a přiloží ruku k dílu.

 

ČAČANSKÁ LEPOTICA

Původ: Vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kříženec odrůd Wangenheimova a Požegača (typ Domácí švestky). Jedná se o pološvestku.
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je široce pyramidální, přiměřeně hustá. Větve bohatě obrůstají krátkým plodonosným obrostem Dobře plodí na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně a jsou samosprašné. Odrůda je dobrým opylovačem.
Vlastnosti plodu: Je pomologického typu pološvestka. Má větší velikost (průměrná hmotnost kolísá mezi 35 a 43 g). Tvar je oválně vejčitý. Slupka je pevná, má tmavě modrou barvu, která je překryta intenzivním ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je zelenavě žlutá, tuhá,šťavnatá a je dobře odlučitelná od pecky. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická z teplých poloh velmi dobrá, z chladnějších poloh jen průměrná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, pravidelná a často velmi vysoká.
Odolnost: Stromy jsou odolnější na zimní i jarní mrazy. Vůči šarce jsou tolerantní. Odolnost proti moniliové hnilobě plodů je větší.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St, Julien.. Stromy se snadno tvarují do tvaru vřeten
Doba zrání: Sklízí se v první a druhé dekádě srpna, asi 4 týdny před Domácí švestkou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o kvalitní a velmi úrodnou pološvestku. Její významnou vlastností je její spolehlivá tolerance k šarce. Plody jsou velké a mají přitažlivý vzhled. Jsou vhodné jak pro přímý konzum tak i pro kuchyňské zpracování.

NAP_Greenways ORIGINAL

Převzetí dotace z Nadace OF

Jako zástupci našeho občanského sdružení jsme se zúčastnili slavnostního předání certifikátu o přidělení dotace na opravu krovu naší kaple sv. Máří Magdaleny. Slavnostní předání spojené s banketem zorganizoval velvyslanec USA Norman L. Eisen v rezidenci velvyslanectví v Praze v Bubenči a spolu s velvyslancem slavnostní certifikáty předávala paní Dáša Havlová (žena Ivana Havla) jako předsedkyně správní rady Nadace OF.

Trochu rozechvěle ale také s očekáváním jsme se s Petrem sešli před rezidencí a společně s radou dalších lidí mířili k hlavnímu vchodu. Já jsem předpokládal rozsáhlá bezpečnostní opatření, ale vlastně nás nikdo nekontroloval a naopak přivítal skleničkou sektu. Ve velmi přátelské atmosféře jsme postupně zaplnili větší sál přízemí rezidence a velvyslanec Eisen zahájil celou slavnost. Po úvodním přivítání v češtině přešel do angličtiny a poblahopřál všem úspěšných žadatelům a ocenil naši práci. Stejně tak i paní D. Havlová nám poděkovala za to, že se staráme o opomíjené památky a pak již moderátor Jiří Vejvoda představil všechny úspěšné žadatele a pozval je na podium k převzetí certifikátu. Certifikáty předávala paní Dáša Havlová spolu s kulturním attaché velvyslanectví USA Davidem Gainerem. Každý oceněný poděkoval Nadaci OF za podporu a my jsme pozvali všechny účastníky na náš Vánoční koncert do kaple. Po skončení slavnosti pokračoval v sálech ambasády i banket s malým pohoštěním a především s možností neformálně se pobavit a seznámit s dalšími oceněnými, nebo se členy správní rady Nadace OF.

Výsledky grantového kola a všichni ocenění jsou na stránce Nadace OF a tam budou i další fotky ze slavnosti. Přiznám se, že jsem nevěděl, zda-li si bude možné fotit a tak foťák jsem si nevzal. Udělal jsem pár fotek na mobilu, ale moc se nepodařily.

Petr Klaub a Radim Perlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostali jsme DOTACI! HURÁ!

S radostí vás můžeme informovat o výsledku grantového programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra. Naše žádost o podporu byla úspěšná a z fondů Nadace dostaneme celkem 70 000 Kč na opravu krovu kaple podle našeho předloženého projektu. Kompletní oprava krovu je však spočítaná na částku celkem 105 000Kč. Máme tedy před sebou dvě varianty, jak zbývající částku dofinancovat. Buď můžeme zbývající částku doplatit ze zdrojů našeho OS Kostelík, nebo doufejme budeme mít úspěch i u druhé žádosti o dofinancování, kterou jsme podali u jiného nadačního fondu. Výsledek se dozvíme na konci listopadu. Podle výsledků druhého grantového řízení se definitivně rozhodneme.

Jedno je však jisté, příští rok po vyřízení všech formalit (stavební povolení aj.) začneme s opravou krovu kaple!

Slavnostní setkání představitelů Nadace Občanského fóra se všemi příjemci dotací z grantového programu proběhne dne 16.11. 2011 v předvečer státního svátku na Ambasádě USA v Praze. Největšími donátory (dárci) fondů této Nadace patří především amarické subjekty, které tak zprostředkovaně vyjadřují svůj zájem o dění v Česku.

Petr Klaub a Radim Perlín

 

V hlasování veřejnosti jsme dotaci nezískali

V hlasování veřejnosti na stránkách ČSOB jsme bohužel nedosáhli na dotaci.

V hlasování mezi 14 projekty jsme získali i díky vašim hlasům 3 místo a tedy jsme byli úspěšnější než ostatních 11 projektů. Bohužel na síť příznivců a přátel Krajské knihovně Karlovy Vary, jejíž projekt „Univerzita volného času“ získal Cenu veřejnosti a speciální bonus 50 000 Kč, jsme nestačili.

Celkem na stránkách ČSOB hlasovalo 3582 lidí, náš projekt podle grafu získal něco přes 10 % tedy asi tak 400 hlasů.

Děkujeme všem přátelům, kamarádům známým i neznámým příznivcům, kteří nám dali hlas a děkujeme za vaši přízeň. I tak se pokusíme cestu připravit a postavit.

cena_verejnosti

 

Tady jsou výsledky převzaté z webové stránky ČSOB.