Fotografická soutěž a nová anketa

Na členské schůzi OS Kostelík jsme vyhlásili fotografickou soutěž o nejkrásnější fotografii z Kostelíka z letošního léta. Na adresu perlin@kostelik.cz zašlete do 31.8. 2009 max tři nejlepší fotografie z Kostelíka a jeho nejbližšího okolí  a porota vybere nejlepší fotografie. Všechny fotky vystavíme v září zde na naší webové stránce.  Zaslat fotografie může kdokoliv, člen i nečlen našeho sdružení.

Těšíme se na krásné fotky.

Na webové stránce jsme také vyměnili anketu. Tentokrát se vás ptáme, jak se vám líbil koncert skotských dudáků ze skupiny 1st Czech Pipes and Drums, který se konal v Kostelíku v pátek 24.7. 2009. 

Můžete hlasovat!