Revizní zpráva

OS Kostelík musí jako každá jiná organizace nejpozději k 31.3. 2009 podat daňové přiznání. Tuto povinnost jsme díky správci naší kasy Milanovi Letovi včas a řádně splnili a také jsme požádali pana Karla Balíka, revizora našeho sdružení, o jeho pohled na naši činnost.

Protože ctíme zásadu otevřenosti, zveřejňujeme zde revizní zprávu.

 

Revizní zpráva

 

hospodaření Občanského sdružení Kostelík v roce 2008

 

            Revize byla provedena na základě předložených dokladů, a to pokladní knihy, výpisu z účtu, daňového přiznání a přílohy.

 

Z výše uvedených dokladů vyplývají:

 

Příjmy …………………………………………………………31 335,11 Kč

 

Pokladna:      členské příspěvky                            3 750,- Kč

                        prodej šrotu                                  21 110,- Kč

                        sponzorský dar                                 2 500,- Kč

                        prodej vstupenek                             3 950,- Kč

 

Banka:           úroky                                                   25,11 Kč

 

 

 

Výdaje …………………………………………………………20 529,50 Kč

 

Pokladna:      V. Kraus, smlouva o provedení práce       4 003,- Kč

                        odvoz odpadu                                            1 388,50 Kč

                        vánoční koncert_kapela                             5 500,- Kč

díry na stromy před kaplí+doprava exponátů na letní výstavu        fa.Petr Vostatek                                     1 854,- Kč

                        ostatní režijní výdaje                       3 543,- Kč

                        (kancel. potř., tabule)

 

Banka:           osázení křovinami                                      3 961,- Kč

                        bankovní poplatky                                       280,- Kč

 

 

Výsledek hospodaření – zisk …….………………..10 805,61

 

Zůstatek hotovosti v pokladně k 31. 12. 2008                             752,50 Kč

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2008                                           10 053,11 Kč

 

 

Potvrzuji, že peníze byly vynaloženy účelně ve prospěch obce Kostelík.