Sázení jilmů

Jako jeden z cílů OS Kostelík je také přispívat ke zlepšení prostředí v našem Kostelíku. Proto jsme se po dlouhé debatě domluvili, že obnovíme původní dřeviny za kaplí a také vrátíme stromy před kapli.

Za kaplí na obvodu apsidy rostly kdysi jilmy. Petr Kraus byl tak laskavý a pomohl nám se zajištěním stromků z lesního zahradnictví u řeky. Po vzájemné dohodě a se souhlasem správy CHKO Křivoklátsko jsme získali dva jilmy habrolisté (Ulmus minor) a v pondělí 27.10. 2008 jsme je za kaplí vysázeli přibližně do prostoru, kdy dříve stromy stály. Půdu jsme prohnojili i díky speciálnímu hnojivu, které zajistil Sláva Maťátko.

Držíme našim jilmům palce, aby krásně rostly.

Před kapli do vykopaných jam budeme sázet dva kultivary hlohu, které by měly vyrůst do výšky cca 3 m a měly by tvořit hezké okrasné koruny před vchodem do kaple. Dnes jsme si přivezli i hlínu pro nové stromky.

Fotogalerie

Volební výsledky do Senátu

Do druhého kola senátních voleb postoupili kandidáti ČSSD a ODS.

Ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík drtivě zvítězil kandidát ČSSD

Kandidát   Politická Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
6 Kerner Jan Ing. ODS 6 8 10,71 17,02
11 Chládek Marcel PhDr. MBA ČSSD 19 39 33,92 82,97

 

Volební účast v druhém kole byla menší

  Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
1. kolo 117 58 49.57 58 56
2. kolo 117 47 40.17 47 47