PF 2009

OS Kostelík děkuje všem členům a příznivcům Kostelíka za spolupráci, pomoc a rady při práci v roce 2008. Zvláště děkujeme všem, kteří nás vlídnou kritikou upozorňovali na naše chyby a omyly.

Přejeme trvalým obyvatelům v Kostelíku, chatařům a chalupářům v Kostelíku i všem dalším, kterým není lhostejný život v Kostelíku, krásné a klidné Vánoce, mnoho štěstí a spokojenosti v roce 2009 a alespoň některé splněné sny.

Všichni členové OS Kostelík, kteří ještě nemají kalendář Kostelík 2009, dostanou jako opožděný dárek – kalendář od Petra Klauba.

Těšíme se na spolupráci při dalších akcích Občanského sdružení Kostelík v roce 2009.

V Kostelíku 21.12. 2008

Milan Let

Radim Perlín

Petr Klaub

Poděkování přátelům a sponzorům vánočního koncertu

Vánoční koncert v kapli sv Máří Magdaleny v Kostelíku jsme mohli uspořádat jenom díky pomoci celé řady přátel. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se spolu s námi podíleli na přípravě tohoto koncertu.

Mimořádné poděkování patří Zuzaně Hutňanové za krásnou sochu sv. Máří Magdaleny.

Děkujeme zastupitelstvu městyse Slabce za trvalou vstřícnost.

Mnohokrát děkujeme manželům Špáňovým, majitelům Pekařství Šanov za doslova hory napečeného vánočního cukroví a pečiva.

Velké poděkování také patří Šárce Štěpánové za přípravu plakátů a pozvánek na koncert a Františku Brožovi za jejich tisk Děkujeme také Miloši Okáčovi, díky němuž jsme v kapli svítili.

Za krásné kalendáře Kostelík 2009 děkujeme Janu Korfovi a manželům Kratochvílovým za pomoc při výzdobě kaple.

Děkujeme také společnosti Z-Trade za poskytnuté svíčky do kaple. Pomohly vytvořit krásné prostředí.

Mnohokrát také děkujeme  manželům Tvarůžkovým – Aquatop Rakovník, Elektro Edison a Elektro Viola, společnosti Plastimont a Autostylu Chára Sport za poskytnuté finanční příspěvky.

Vánoční koncert se velmi vydařil

OS Kostelík uspořádalo v pátek 19.12. v kapli Máří Magdaleny v Kostelíku vánoční koncert. V rámci koncertu byla také odhalena socha sv. Máří Magdaleny, která bude zjara umístěna v nice na čelní fasádě kaple. Autorka sochy paní Zuzka Hutňanová sochu sama odhalila a pohovořila o své práci při práci na této soše. Díky panu Korfovi jsme také mohli ukázat kalendáře Kostelík 2009 a všichni členové OS Kostelík, kteří byli na koncertě, dostali jeden výtisk kalendáře. Také jsme ukázali nové označení naší autobusové zastávky a v neděli jsme tabuli na zastávku také připevnili.

Pak již dostalo prostor Hradní duo, které více než hodinu hrálo a zpívalo krásné české vánoční koledy a všichni diváci si nadšeně dupali do rytmu. Během koncertu se také podával horký punč a díky manželům Špáňovým, majitelům  Pekařství Šanov, bylo k dispozici velké množství vánočního cukroví a pečiva.

Koncert skončil před devátou hodinou a na závěr kapli a koncert také navštívil princ Albrecht Croy ze Slabec. Vzácné návštěvě Hradní duo zazpívalo ještě jednu koledu.

Všichni návštěvníci koncertu se zapsali do kroniky OS Kostelík a po krásném zážitku se rozešli domů. koncertu v naší kapli Máří Magdaleny bylo více než 100 posluchačů.

Fotogalerie je v samostatném článku.