rekonstrukce

Archiv příspěvků pro rekonstrukce.

Byla dokončena další z dílčích oprav kaple. A to opravou fabionů čelního štítu. Oplechováním, rekonstrukcí korunní římsy a položením 3 řad nových tašek a opravou fasády na čelním štítu jsme nejen zamezili dalšímu poškozování tohoto stavebního prvku, ale i zamezili ničení fasády vodou jak na štítě, tak pod střechou, kam voda zatékala. Velké poděkování patří dodavatelům, jmenovitě panu Hellerovi a panu Kumstátovi, díky kterým se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.

Zde si můžete prohlídnout fotografie z celé opravy a podívat se na detaily, které leckdy při pohledu ze země nejsou vidět.

 

Tagy: , ,

Jak Petr Klaub informoval již na naší členské schůzi, podali jsme žádost o dotaci na pokračování opravy krásné kaple sv. Máří Magdaleny na návsi. Konečně na začátku listopadu Ministerstvo kultury ČR definitivně potvrdilo přidělení dotace a opravy se mohly rozběhnout. Dotace se týká opravy čelního štítu, korunní římsy a napojení štítu na střechu. V rámci opravy budou také vyměněny  2-3 řady tašek podél korunní římsy a čelního štítu. Tato výměna je u římsy nutná, protože současný přesah tašek byl velmi malý a docházelo ke zpětnému zatékání vody do římsy. Napojení střechy a štítu nebylo dobře udělané  a bohužel podél štítu zatékalo, poškozovaly se omítky jak na vnější, tak i na vnitřní straně štítu. Proto nyní opravíme štít kaple z obou stran.  Oprava je plánována tak, aby při případné budoucí výměně střešní krytiny nebylo nutné zasahovat do tohoto napojení.

Podařilo se dohodnout s dodavatelem, že v rámci této objednávky provede i opravu spodního rozbitého soklu. Sokl se oklepe a vyspraví novou omítkou, která se ale nebude natahovat až na zem, ale udělá se mezi ní a zemí 5 cm odvětrávací mezera, aby nedocházelo k “tahání” zemní vlhkosti do zdiva. Dále v rámci rekonstrukce necháme nově oplechovat fabiony na štítu. Na opravu jsme obdrželi 145 000 Kč, naše spoluúčast je 16 000 Kč. Konec oprav je plánovaný na 28.11.2015.

Skvělá práce a naštěstí nám také velmi přeje počasí. Prosím všechny, kdo na to mají nějaký vliv, aby se přimluvili a ještě do konce oprav bylo teplo a nemrzlo.

Již jsme psali v tomto článku, že připravujeme grant na vyčištění a opravu studánek. Žádost připravil Petr Klaub a jménem OS Kostelík ji v pátek podal. Tak si držme palce, ať to vyjde. Výsledek se dozvíme v průběhu února 2016

Tagy: ,

Dnes 2.12. 2014  Petr Klaub vyfotil pár snímku z dokončování rekonstrukce stropu v kapli. Takže se můžete podívat, jak práce již pokročily. Kaple se již maluje a  strop je nahozený. Zatím musíme počkat, až omítka zaschne, aby se mohlo štukovat. a pak malovat. Doufejme, že i počasí nám trochu pomůže.

 

Toto je galerie. Jedním kliknutím na fotku uvidíte náhled fotky a dalším kliknutím uvidíte obrázek v plné velikosti.

 

 

 

Tagy: ,

Dobrá věc se podařila. Jak jsme na webu již psali, dostali jsme dotaci na opravu interiérů kaple. Třikrát hurá. Ale ! Oprava kaple vyžaduje, abychom i my v Kostelíku přiložili ruku k dílu. Bude nutné kapli napřed vyklidit, abychom ji mohli předat panu Hellerovi a jeho firmě. Proto Petr Klaub svolává všechny ruce, které jsou ochotné pomoci na sobotu 25.10 od 14:00. Budeme uklízet kapli, budeme stěhovat všechny věci, které jsou v kapli, a proto bude důležitá každá pomocná ruka.

Takže se sejdeme v Kostelíku příští sobotu 25.10. ve 14:00 u kaple.

A jak jste si užívali dnešní a včerejší krásné počasí? To byla pohoda, co !

Tagy: , ,

V pátek 16. listopadu 2012 proběhla v kapli sv. Máří Magdaleny kolaudace rekonstrukce krovu kaple v Kostelíku. Kolaudaci svolal Stavební úřad v Rakovníku a na kolaudaci přijela paní Dražanová ze stavebího úřadu Rakovník, paní Volfová a pan Kapsa z Národního památkového úřadu. Prohlídka stavby proběhla bez problémů a jak paní Volfová, tak i pan Kapsa pochválili kvalitní práce řemeslníků na stavbě a ocenili dobrou spolupráci a šetrný přístup k památce.

Z jednání byl sepsán protokol, kde je uvedeno, že stavba proběhla v souladu se stavebním povolením a v kvalitně a brzy se můžeme těšit na kolaudační rozhodnutí.

Velmi nás také těší, že oba zástupci památkářů velmi ocenili sochu sv. Máří Magdaleny, kterou pro OS Kostelík vyrobila paní Zuzka Hutňanová a je umístěna v nice ve štítu kaple.

Tagy: ,

Rekonstrukce kaple, která byla zahájena v září, je dokončena a všechny práce hotovy. Co se na kapli všechno udělalo je jasné z předcházejícího článku, který najdete zde, zbývá již jen oficiální kolaudace a slavnostní otevření kaple po rekonstrukci krovu.

Kolaudace za účasti firem, památkářů, stavebního úřadu a dalších institucí proběhne v pátek 16.11. 2012 od 10:00 v kapli, takže pokud budete v Kostelíku, přijďte se podívat.

Tagy: ,

V každé správné věži bývá v cibulce na vršku věže umístěna zpráva pro budoucí nálezce.  V článku tady na webu jsme se ptali, co bychom měli do cibulky umístit. Po domluvě s odborníky, kteří zajišťovali všechny klempířské prvky na stavbě, jsme nechali vyrobil malou schránku, kterou jsme po vložení artefaktů zaletovali a vložili do cibulky. I cibulka je hermeticky uzavřena a tak můžeme doufat, že naše zprávy v absolutní tmě a suchu budou i po staletích, až naši nástupci sundají z kaple věžičku, v dobrém stavu a čitelné.

A co jsme tedy uložili: několik fotografií z aktivit OS Kostelík, Kostelácké Noviny, Zpravodaj   ze Slabec,  platné mince, zprávu o našem občanském sdružení.

Vzkaz budoucím generacím je k přečtení buď v cibulce na věžičce nebo zde na webu ve formátu pdf v tomto souboru.

Vzkaz budoucím generacím

Tagy: ,

Kaple sv. Máří Magdaleny v Kostelíku se konečně dočkala. Dokončení opravy střecha a a části krovu okolo věžičky a okolo štítu se blíží ke konci. V prvním listopadovém týdnu by se měla na krov vrátit i krytina a doplnit chybějící tašky bobrovky. Ještěže Petr Klaub sehnal paletu starých tašek, která se sundavala ze střecha kdesi v Rakovníku. Nyní se nám na kapli budou velmi hodit.

Již před v polovině října se na střechu kaple vrátila věžička, tentokrát byla posazena na kompletně novou trámovou konstrukci a 20. a 21. října se vrátili na střechu také zbývající plechy z oplechování absidy kaple.

Takže v průběhu rekonstrukce jsme :

1. postavili novou trámovou konstrukci pro věžičku, protože ta stávající vinou špatně udělané opravy před 20 lety byla zcela zničená.

2. opravili a vyměnili jsme první krokve u štítu a doplnili jsme chybějící oplechování okolo štítu

3. zpevnili nebo vyměnili jsme další části krovu, které byly poškozené

4. naimpregnovali všechny dřevěné části krovu

5. vyklidili a vyluxovali celou podlahu krovu

Takže zbývá jenom doplnit tašky a dokončit oplechování.

Fotky a text ze sundavání věžičky si můžete přečíst v tomto článku, o zahájení rekonstrukce je zpráva v tomto článku na našem webu.

Zde je několik fotografií

Tagy: ,

Pokud jste zvedli oči nahoru na střechu kaple, možná jste si všimli, že na střeše kaple chybí věžička. Tady jsou fotografie ze snímání věžičky.

Po vybudování celého trámoví okolo věžičky, vrátíme věžičku na svoje místo.

Kliknutím se náhled každé fotky zvětší a ještě jedním kliknutím na fotku získáte plnou velikost.

Tagy: ,

Na každé požádné věži bývá v cibulce ukryté pouzdro s poselstvím budoucím generacím. Navrhněte co máme dát do takové schránky my. Mince, Slabecký zpravodaj, zprávu o našem OS Kostelík, …..

Co ještě uložíme pro budoucí generace, které budou za 100, za 200 let opravovat věžičku v Kostelíku?

Přijímáme vaše návrhy v diskuzi pod tímto článkem

Tagy: , ,

« Starší příspěvky