Jak to bylo s atentátem na Heydricha.

Občanské sdružení Fara Slabce ve spolupráci s Občanským sdružením Kostelík pozvali významného českého vojenského historika dr. Eduarda Stehlíka na povídání o nejvýznamnější akci vojenského odboje v průběhu druhé světové války. Dr. Stehlík z Vojenského historického ústavu velmi zajímavě přiblížil pro více než 40 posluchačů nejen dny atentátu, ale dovedl na mnoha příkladech vysvětlit a popsat život Gabčíka i Kubiše, jejich výcvik v Anglii a Skotsku, postup plánování atentátu na Heydricha i bezprostřední kroky v průběhu atentátu i po atentátu až do hrdinné smrti v pravoslavném chrámě v Resslově ulici Praze 2.

Asi všichni, kdo v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku diskutovali o souvislostech atentátu, znali do určité míry příběh atentátu i hrdinský příběh Gabčíka a Kubiše. Bylo ale velmi zajímavé, jak se dr. Eduardu Stehlíkovi podařilo upozorňovat na jednotlivé mýty okolo atentátu, vyvracet je a zdůraznit pravděpodobný průběh všech událostí před 70 lety v Kobyliské (Heydrichově) zatáčce v Praze. Například jsme nikdo netušili, proč pravděpodobně samopal Sten-gun selhal a nevystřelil. Perfektně vycvičení výsadkáři dostali relativně nové a skladné zbraně a teprve později se ukázalo, že při plném zásobníku 32 nábojů se může náboj vzpříčit a zablokovat tak samopal. Diskuze se dotýkala i dalších výsadků a jejich role i jejich úkolů na území tehdejšího Protektorátu a také dopadů atentátu nejen na domácí odboj ale i na mezinárodní postavení československé vlády v Londýně.  Z diskuze nebylo možné vyjmout také roli výsadkáře Čurdy, který podlehl atmosféře a vyzradil úkryt ostatních parašutistů i například osud Heydrichova mercedesu a možnosti jeho identifikace v současnosti.

Za 3 týdny v sobotu 16.6. budeme v Kostelíku opět spolu s dr. E. Stehlíkem povídat o vyhlazení Lidic. Pozvánku včas rozešleme, ale už nyní si můžete termín zapsat do diáře.

Návštěva nepřístupných míst v CHKO Křivoklátsko

Jak jsme již psali, připravujeme na červen návštěvu zajímavých a běžně veřejnosti nepřístupných míst v CHKO Křivoklátsko.  Petr Klaub domluvil na sobotu 25.6. v kapli v Kostelíku od 14:00, povídání na téma vývoje a historie CHKO, zajímavostech na Křivoklátsku a pochopitelně se v diskuzi budeme moci zeptat třeba na budoucnost připravovaného Národního parku Křivoklátsko nebo historii budování přehrady. Prezentaci předvede a diskuzi povede osobně povede ji ředitel CHKO RNDr Petr Hůla. Po přednášce se přesuneme auty na hájovnu Emilovna, která je nedaleko Karlovy Vsi a odtud půjdeme pěšky do přírodní rezervace Velká Pleš a Malá Pleš. Cesta není příliš dlouhá, ale je trochu do kopce. S sebou si nezapoměňte foťáky a dalekohledy, jsou odtud krásné výhledy. Předpokládaná doba cesty na Pleše je asi 2,5h (tam i zpět), tempo se přizpůsobí účastníkům.
Velká Pleš je vrchol na pravém břehu Berounky s nadmořskou výškou 500 m. Malá Pleš je sousední a menší vrchol s kótou 452.

Lepší orientace je na vložených obrázcích

mapa-krivoklatsko2

 

 a podrobnější pohled

mapa-krivoklatsko