Úklid strání k Modřejovickému potoku

Občanské sdružení Kostelík uspořádalo v sobotu dne 23.8. 2008 společný úklid roklí pod Kostelíkem směrem k Modřejovickému potoku. V sobotu se nás u hasičárny sešlo celkem 18 párů ochotných rukou. Na práci jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina pod vedením Petra Klauba vynášela odpad z rokle pod chatami na dolním konci obce. Práce tady byla pro skutečné chlapy, protože nosit odpadky do kopce nebyl žádný med. Převážně dámská skupina vynášela odpadky ve stráni pod Spalovými a pod zastávkou a třetí skupina vynášela odpadky ze staré rokle nad vodárnou na horním konci obce.

Ukázalo se, že práce nemá konce. Na mnoha místech je ve stráni více než půlmetrová vrstva skleniček, kelímků od jogurtů, flašek od oleje a zrezivělých konzerv proložených igelity. Na místech, kde jsme sbírali, nebylo možné vyklidit celou vrstvu odpadů, ale alespoň jsme uklidili odpadky, které vykukovaly na povrch lesa.

Díky Milanovi Letovi, který mezi námi dělal motospojku a vyvážel plné pytle do kontejneru, jsme za 3 hodiny práce naplnili celý kontejner. Nevím jak ostatní skupiny, ale my jsme se velmi bavili odhadováním starých cen, pokud jsme je našli ještě čitelné.  Většinou jsme se přibližně trefili a takové červené mléko v pytlíku za 3,10 Kč si pamatujeme všichni.

Velmi nám pomohly dvě basy piva, která nám dodal Městys Slabce a ještě odpoledne jsme spokojeně dopili poslední lahve. Děkujeme Městysu Slabce nejen za starost o náš pitný režim, ale především za finanční příspěvek na odvoz a uložení nasbíraných materiálů na skládku.

Občanské sdružení Kostelík děkují všem, kteří přišli na brigádu a pomohli společně uklidit alespoň část lesa. Celkem 18 pracantů bylo v lese znát.