Nová tabule v Kostelíku

MikrIMG_4307oregion Balkán před časem vyrobil ve větších obcích informační tabule, které popisují historii obce a nejvýznamnější události, stavby a zajímavosti z vesnice. Bylo nám líto, že takovou informační tabuli nemáme i v Kostelíku, a tak jsme se domluvili a na náklad OS Kostelík jsme tabuli vyrobili a umístili na náves. Na tabuli najdete nové informace i historii Kostelíka a o slavných zemských stezkách, které vedly v okolí, o novém vybudování Kostelíka po husitských válkách a stejně tak i o zajímavých stavbách, které v Kostelíku stojí a které vytvářejí krásný charakter celé obce.

Trochu nás zarazila nevůle a neochota některých místních pomoci s umístěním tabule a to i navzdory slibům. Možná je to jejich čirá závist, že jsme schopni realizovat naše aktivity vlastními prostředky. Nakonec jsme se domluvili a našli místo pro krásné umístění tabule a každý, kdo přijde do Kostelíka, se může dozvědět, co všechno v Kostelíku máme a co umíme.

Nová nástěnka OS Kostelík

p11602181Chataři a obyvatelé dolní části Kostelíka si stěžovali, že informace na nástěnce u zastávky nemohou sledovat, nechodí okolo a proto se i o celé řadě akcí nedozví včas. Proto se OS Kostelík rozhodlo umístit v Kostelíku druhou nástěnku tak, aby se všichni mohli dozvědět, co se v Kostelíku děje a jaké nové akce chystáme. Pan Josef Topinka ze Slabec vyrobil již druhou vývěsku a věnoval ji jako sponzorský dar našemu OS Kostelík. Mnohokrát děkujeme.

Nástěnka je umístěna na plotě u Okáčů u cesty k chatám naproti garáži u Letů a bude sloužit pro všechny informace o dění v Kostelíku.

p1160219