Konec kamionů v Kostelíku

Jak všichni víme, Kostelíkem projíždějí oběma směry kamiony tranzitní dopravy, které si tak zkracují cestu. Každý, kdo se někdy potkal v serpentinách k řece s rozjetým tirákem, každý, kdo se někdy vyhýbal za Modřejovicemi velkému náklaďáku, o tom ví svoje. Konec konců u Štěpánů se třese zeď, když takový kamion brousí zatáčku okolo jejich domu. Dlouho jsme upozorňovali na naprostou nevhodnost takového provozu, na ničení silnice a rozbíjení krajnic, na skutečné nebo hrozící konflikty v zatáčkách a na další a další problémy. Před asi 3 lety jsme z podnětu Michala Černého  sbírali podpisy na petici a pokoušeli se vyvolat jednání s městysem Slabce a přes městys s Policií ČR a odborem dopravy Městského úřad Rakovník, který je k tomu odpovědný orgán.

Dobrá věc se podařila. Díky aktivitě Milana Leta, díky velké pomoci pana starosty Rohly a dřívějšího starosty Štillera se konečně poslední dva roky celý problém postupně hnul kupředu. Napřed bylo nutné svolat místní šetření. Odborníci vyhodnotili šířkové a další dopravní poměry na silnici mezi Slabcemi, Modřejovicemi, Kostelíkem a pilou Kostelík jako zcela nevyhovující pro kamionovou dopravu.  Potom musela na základě místního šetření odborná firma vypracovat doporučení, to se muselo projednat s dalšími sousedními dopravními orgány v okolích dopravních úřadech (Rokycany, Radnice), zajistit stanovisko Policie ČR a nyní jsme ve finále.  Městys Slabce (díky pane starosto) podal 30.6. 2023 na dopravní úřad žádost podpořenou všemi souhlasnými stanovisky, znovu se k žádosti vyjádřila Policie ČR a dopravní úřad vydal 22.2. 2024 Opatření obecné povahy s názvem: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Toto rozhodnutí stanovuje, že na křižovatce od Rakovníka u odbočky na Lubnou, dále na křižovatce na Křivoklát mezi Pavlíkovem a Panoším Újezdem, před Slabcemi u odbočky na Týřovice, ve Slabcích, v Modřejovicích a z druhé strany u odbočky na Chříč bude umístěna značka zákaz vjezdu motorových vozidel o délce větší než 10 m kromě dopravní obsluhy.

Značení by mělo být umístěno nejpozději do konce května, ale snad to stihnou ještě v dubnu. Policie slíbila, že se ihned po umístění značení vrhne na kontroly a snad se těch protivných kamionů v Kostelíku zbavíme.

Moc děkujeme panu starostovi Rohlovi a všem ostatním, kteří se o tohle velké dílo zasloužili.

V příloze najdete rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník o uzavření silnice ze Slabec až k řece pro nákladní vozy delší než 10 m

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík – DIO

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík